AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. [41-KITTV], Didaktická technika a interaktivní technologie [ONUZ19V208, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Jeden z nejlepších předmětů, který jsem na PedF měla. Vyučující se snaží, aby byl předmět praktický a přínosný, načerpala jsem plno nápadů, materiálů, naučila jsem se ovládat int. tabuli, ukázali jsme si možnosti využití tabletu ve výuce- všechno zaměřené prakticky. Seminární práce mi sice zabrala hodně času, ale nevadilo mi to, aspoň jsem se něco naučila a všechno si zkusila. Také výstup předmětu- seminární práci- jsme prezentovali, nestačí ji "poslat" a mít splněno...což je super, takhle by to mělo být. Jasné, splnitelné požadavky a v praxi využitelné poznatky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2013, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Určitě byl tento předmět pro mě přínosný, ale pro zopakování učiva bych byl rád seznámen s nějakými dalšími studijními materiály, protože volně dostupné informace o tomto způsobu výuky jsou na internetu i v knihovnách nevalné. Po letních prázdninách jsem prakticky nebyl schopen si vzpomenout na jisté postupy a funkce a tím pádem i zvládnutí zkoušky bylo pro mne zcela nemožné, neboť jsem neměl kde ztracené informace opět získat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.02.2014, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Velice praktický seminář. Jsem ráda, že jde Pedf "s dobou" a je možné si předměty tohoto typu zapisovat a vzdělávat se v oblasti IT. Interaktivní tabule už pro mě není takovým strašákem jako předtím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.09.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Hodiny byly zábavné, naučila jsem se používat základy programů vhodných pro interaktivní tabule i jiné. V tom vidím velký přínos, protože jinak se těmito technologiemi nikdo nezabývá. Vyučující byla velmi milá a vstřícná a já jí tímto děkuji za příjemné hodiny.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2015, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Výborný kurz! Mrzí mě, že takový kurz není povinný v bc programu Učitelství pro MŠ. Myslím si, že
mladé vysokoškolsky vzdělané učitelky a učitelé v mateřských školách by měli umět pracovat s interaktivními tabulemi a další technikou.
---, Didaktická technika a interaktivní technologie [ONUZ19V208, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2013, 5. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Zajímavý, dobře vedený předmět, užitečné informace. Osobně bych se klidně zaměřila celý semestr jen na interaktivní tabuli a ostatní techniky neřešila.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK