AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Jindřich Dejmek, DrSc. [41-KDDD], Vybrané kapitoly z dějin 20.století [ONUZ05V001, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V popisu předmětu v SISu stálo, že se jedná o dějiny USA. Jaké bylo moje překvapení, když pan Dejmek na první přednášce začal vykládat dějiny evropské integrace! Když téma s každým semestrem obměňuje, tak by taky měl aktualizovat informace v SISu!
PhDr. Lubor Václavů [41-KDDD], Vybrané kapitoly z dějin 20.století [ONUZ05V001, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Člověka až udivuje povýšenost a arogance pana doktora Václavů. Přišlo mi, že cílem jeho hodin nebylo předávat vědomosti a znalosti, ale urazit co nejvíce lidí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK