• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. [41-KPG], Sociální filozofie [ON23142330, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.07.2014, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Forma předmětu, tedy prezentace spolužáků na různá témata, mi příliš nevyhovovala. Bylo to zejména výběrem témat prezentací, která se někdy dotýkala obsahu předmětu jen velice okrajově (např. rozebrání té divadelní hry s Eliškou Balcarovou- jaké to bylo téma? Osobní rozvoj? Nebo ten facebook- to přece všichni znají!!!).

Na prezentaci nebyly žádné požadavky (délka, forma, povinné body). Za prezentaci jsem byla pochválena, přesto jsem pak z předmětu dostala 2, protože "z toho šlo vytáhnout víc". Vlastně nevím, co jsem udělala špatně, což mě fakt mrzí. Známkování mi přišlo nahodilé, "podle obličeje".