• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. [41-KPG], Aplikovaná sociální psychologie [ON23142304, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2013, 2. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tohle je předmět, kdy se student nic nedozví a pak je zkoušen formou testu ABCD, který bytostně nesnáším, protože je to test o náhodě a ne o tom, co student umí. Absolutně nespolehlivý učitel, nedá se s ním na ničem domluvit, na maily nereaguje. Mám toho chlapa plný zuby!