AnketaAnketa(verze: 699)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. [41-KG], Literatura I (1925 - 1960) [ON2307006, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.08.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Zajímavé a informativní přednášky, vstřícný přístup vyučující. Děkuji
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK