AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. [41-KCJ], Čtení s porozuměním I [ON2303109, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Skvělý předmět, výborná atmosféra při výuce, zajímavé a pro praxi využitelné poznatky, velké nasazení vyučující
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Skvělý předmět, dle mého názoru by měl být zařazen jako povinný a s mnohem vyšší hodinovou dotací. Skutečně přínosný předmět vzhledem k oboru studia a s ohledem na budoucí učitelskou praxi.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. [41-KCJ], Čtení s porozuměním I [ON2303109, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.05.2015, 3. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Přínosný a zajímavý předmět.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK