AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. [41-KCJ], Úvod do pragmatiky I [ON2303107, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.09.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Kvalita předávaných informací vyučující byla veliká, avšak v učebně byla velmi napjatá atmosféra, která bránila úspěšné komunikaci mezi vyučující a studenty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK