AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Klára Uličná, Ph.D. [41-KAJL], Oborová praxe I [ON2301007, praxe]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Tento předmět lze špatně hodnotit jen ve vztahu k jednomu vyučujícímu, protože požadavky zadával PhDr.Dvořák. Zadání zpracování portfolia by mohlo být konkrétnější, nevěděla jsem přesně, jak má vypadat reflexe (nebýt mých znalostí z jiných předmětů, nevím, jak se správně reflexe píše).
Obrovskou nevýhodu jsem pocítila v načasování praxe, tedy jen po jednom semestru didaktiky, kde jsme stihli probrat jen obecný úvod. Vůbec jsem se necítila připravená poskytnout žákům kvalitní a erudovanou výuku. To jsme již s vedoucí praxe probíraly a vím, že se koncepce praxí trochu změní, ale stejně- nebýt mých zkušeností z jazykových škol, neměla jsem tušení, jak s žáky pracovat. Celá praxe tedy stála jen na mých zkušenostech ze soukromého sektoru, kde se ovšem metody liší. Já vím, že zkušenosti jsou víceméně nepřenosné a plno věcí si musíme prostě zkusit. Ale nepředchází-li praxi ani ten výklad, myslím, že je nám upíráno z praxe vytěžit maximum.
Vyučující byla nicméně nápomocná, mé portfolio opravdu pečlivě pročetla, udělala si mnoho poznámek a reflexe pak probíhala nejen na obecně na závěrečném semináři, ale i na soukromém interview, kde jsme ještě probíraly mé reflexe a praxi. Měla jsem pocit, že se mému 30 stránkovému portfoliu dostalo adekvátní pozornosti. Také jsem byla ráda, že jsme se na reflexi sešly relativně krátce po praxi- nedokážu si představit, že bych měla svou výuku reflektovat až několik měsíců po vlastním průběhu, jako to měli jiní mí kolegové.
Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. [41-KAJL], Oborová praxe I [ON2301007, praxe]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Praxe jako taková byla velice přínosná a utvrdila mě v mém přesvědčení jít vyučovat.

Požadavky na splnění mi ale přišly nepřiměřené. Portfólio se všemi reflexemi, observation sheets a hodnocením mi dalo více práce, než vymyslet všechny plány hodin a bohužel v něm nevidím žádný veliký přínos. Chápu, že je důležité, abychom si byli schopni ohodnotit a zreflektovat vlastní hodinu, na druhou stranu jsem se ale díky všem starostím se správně postavenými reflexemi založenými na teorii nemohla soustředit na učení jako takové, důležitější pro mě bylo portfólio a správné reflexe, terminologie a formulace.

Pro následující ročníky bych tedy poprosila o změnu požadavků a zmírnění rozsahu portfólia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK