AnketaAnketa(verze: 703)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Klára Uličná, Ph.D. [41-KAJL], Výuka řečových dovedností [ON2301006, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2013, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
Konečně první předmět didaktiky, kde jsem si potvrdila, že teorie by měla předcházet praxi. Škoda, že jsme studium neměli koncipované jinak, s předměty v jiném pořadí, ale vím, že se na tom už pracuje.

Vyučující podávala zajímavé a relevantní informace, neztrácela se ve výkladu, neodbíhala od tématu, prezentace měla dobře připravené. Teorie vztahovala k praxi, což bylo pro mě hodně přínosné.
Líbilo by se mi, kdyby nám ppt prezentace poslala nebo nahrála do Moodlu, mohla bych pohodlněji sledovat výklad a nezdržovala se výpisky. Zkouška byla byla dobře připravená, promyšlená a úměrně náročná.
Microteachingy mi přišly opravdu přínosné, hlavně nápad, že učíme opravdu naše spolužáky, tedy na úrovni C1 (a nehrajeme si na žáky ZŠ, což moc nefunguje). Cítila jsem, že nám chybí zažitá pravidla dávání zpětných vazeb, ale na naši obranu, nikdo nás tomu neučil. Občas by vyučující mohla být při zpětné vazbě taky konkrétnější nebo uvést na příkladu, jak by aktivita šla provést jinak.

Potěšilo by mě, kdyby se vyučující naučila naše křestní jména.

Vyučující byla jinak nápomocná, dostupná v konzultacích a dala nám plno tipů na kvalitní didaktickou literaturu. Kéž by podobných předmětů bylo více a dříve.
Mgr. Karel Žďárek, Ph.D. [41-KAJL], Výuka řečových dovedností [ON2301006, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.06.2014, 1. Ročník, Učitelství pro střední školy, navazující magisterské
V tomto provedení mi předmět nepřinesl absolutně nic nového. Celá výuka probíhala formou domácí četby, navíc z části knih, které jsme četli minulý semestr. I tak bylo četby opravdu hodně (i když ne tolik, jako u Pragmatiky :-) ) Na seminářích jsme potom o četbě ve skupinkách diskutovali, vyučující se zapojovali minimálně, zpětnou vazbu téměř nedávali, takže jsme si teoreticky mohli hodinu povídat o čemkoliv.

Předmět měl být (podle názvu) zaměřen na výuku řečových dovedností. Těm jsme bohužel věnovali jenom polovinu semestru, zbytek času se věnoval výuce jazykových prostředků. Tímhle způsobem nevidím nejmenší rozdíl mezi předmětem tímhle a předmětem z minulého semestru (Úvod do výuky řečových dovedností a jazykových prostředků).

Co se týče tvůrčího klimatu, každý z vyučujících měl poněkud rozdílný přístup. Prvních pět týdnů jsme byli neustále upozorňováni, že máme pocit, že všechno víme a teorii se učit nepotřebujeme a že se v našem ročníku učí obzvlášť nepříjemně, což nevytváří klima ani tvůrčí, ani příjemné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK