• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Veronika Havelková, Ph.D. [41-KMDM], Matematický software B-I [OB2310NN92, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2013, 1. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
velmi pěkně propojené s tím, kdy použít konkrétní funkce Geogebry ve škole a učení ve třídě.