AnketaAnketa(verze: 653)
Aktuálně není povolen sběr dat
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. [41-KMDM], Matematická analýza I [OB2310006, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2014, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Moc nechápu, proč se přednáška a cvičení kryje jen zhruba ze 3O% učiva. Větší provázanost by vůbec neškodila. Navíc vzhledem k tomu, že si každý z vyučujících nezávisle na tom druhém vypsal termíny, byl poslední termín zápočtu i zkoušky dost natěsno.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D. [41-KMDM], Matematická analýza I [OB2310006, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2017, 2. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
K výkladu a průběhu hodin bych si námitky nedokázal snad ani vymyslet, takže tuto část přeskočím, za mě 10/10.
Následující komentář nepíšu ani tolik kvůli sobě (ačkoli jsem předmět absolvoval poměrně těsně, větší příprava by to vyřešila) , jako kvůli ostatním. V "třídě" tohoto semináře se nacházeli spolužáci s větším pedagogickým potenciálem, než který mám já. Přesto řada z nich v předmětu neuspěla, protože podmínky ke splnění byly na ně příliš rozsáhlé. Snad se jedná o můj omyl, ale mám pocit, že to trochu směřuje proti účelu fakulty, který by měla mít. S nadsázkou řečeno, absolventi studia by neměli být dobrými matematiky, ale učiteli - ty česká společnost akutně postrádá a neadekvátní obtížnost (případně neúměrné převážení teoretické šíře studia vůči prakticky aplikovatelné) oboru této situaci akorát přihorší. Nevím ovšem, kde tento problém vzniká, zda je to dílo kolektivu katedry, fakulty nebo nějaké další nadřazené instance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK