AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. [41-KAJL], Syntax II [OB2301008, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2013, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
The main difficulty with this course is its prerequisites. Pípalová assumes that we actually learned what we were supposed to learn earlier on in our studies, in Morphology and in Syntax I.

The second problem with this course is the focus on semantic classifications. Learning a list of semantic categories for various sentence elements is both useless and insulting. We are graded on our understanding of a classification system which mixes two authors, Quirk, and Dušková. This knowledge is useless to us outside the walls of Charles University. Knowing these terms will not help us communicate with linguists from another university, as terms will mean different things. Nor will this classification aid us in understanding the semantic qualities of sentence elements. It is presented in a rote manner, a list, without any explanation or application. The mix of Quirk and Dušková has not been well thought out. Nor has it been academically reviewed. A student may easily find flaws, inconsistencies, and deficiencies. However, the same student may be graded wrong for not holding to the classification.
doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. [41-KAJL], Syntax II [OB2301008, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.09.2015, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Syntax s paní docentkou Pípalovou považuji za jeden z nejpřínosnějších předmětů celého studia. Přestože míra znalostí paní docentky a její náročnost nahání studentům hrůzu, z mého pohledu měla na seminářích nekonečnou trpělivost a s klidem a ochotou nechávala studenty vždy rozebírat určitý jev tak dlouho, dokud si nebyla jistá, že ho alespoň větší část studentů pochopila. Stejně tak na dotazy a žádosti o vysvětlení vždy reagovala s velkou trpělivostí. Při konzultacích se mnou velmi ochotně probrala všechny moje dotazy a nejasnosti (a že jich bylo opravdu hodně).
Jediné, co bych mohla vytknout, je, že se mi mnohé otázky v testu jak u zkoušky na konci syntaxe, tak v souborné zkoušce z lingvistiky zdály nejasné nebo matoucí. Tato nejasnost často vycházela ze zásadně rozdílného pojetí syntaxe I. a II.. Zdá se mi, že pokud se na konci třetího ročníku testují oba semestry, měly by se vyučující lépe domluvit na provázanosti předmětů. (Například sémantické kategorie podmětu, které paní Mgr. Jančovičová probírá velmi povrchně a neklade na ně důraz ani na seminářích ani v testu, paní docentka následně testuje ve druhém semestru hned několika otázkami. V tomto případě si myslím, že samostudium z Duškové na doplnění látky nestačí.)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2016, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Hodiny byly dobře strukturované, výklad srozumitelný a v případě nejasností bylo vše dovysvětleno. Jediné, co mě mrzelo, bylo, že jsme nedostaly feedback k odevzdaným portfoliům, nad kterými jsme jejich zpracováním strávili spoustu času. Ale vzhledem k časovému presu (brzký termín zkoušky pro uzavření semestru, souborné zkoušky, SZZ) to je pochopitelné.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK