AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Ivana Jančovičová [41-KAJL], Syntax I [OB2301007, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2013, 5. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Analýza anglické syntaxe podle české tradice moc nefunguje a akorát mate. Studentům odkazy na češtinu nijak nepomáhají, protože většina z nich syntax na střední škole stejně nepochopila. Ostatně někteří ji neměli vůbec, protože nevyrostli v ČR.
Pokud se studentovi zachce vystoupit z rámce Duškové a přečíst si o syntaxi angličtiny i někde jinde, nedejbože v angličtině, jemu dosud známý systém se zhroutí, protože termíny budou mít v jiných pojetích jiný význam, než jak ho je naučila Mgr. Jančovičová.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2014, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Jen nechápu, proč je na test časový limit 35 minut. Myslím si, že člověk se musí nad některými věcmi zamyslet, například rozmyslet určování větných členů v textu, a takhle je zbytečně tlačen ke spěchu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2017, 3. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Předmět a výuku hodnotím velmi kladně, paní magistra je velmi příjemná a vše pečlivě vysvětluje (obdivuji její trpělivost). Možná bych se ale více zaměřil na praktické domácí úkoly než jen čtení z mluvnice, eventuálně obojí. Jsem rád, že je tento předmět veden touto formou, protože upozorňuje na důležitost správné skladby věty a taky objasňuje mnohdy sporné případy, ve kterých si člověk není úplně jistý.
Mgr. Ivana Jančovičová [41-KAJL], Syntax I [OB2301007, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2013, 5. Ročník, Specializace v pedagogice, bakalářské
Vyučující je pasivním interpretem povinné literatury. Při dotazech studentů typu "Proč to tak je?" vždy odkazuje na publikaci prof. Duškové, příp. se od látky distancuje slovy "Já za to nemůžu". Příležitostně sama vyjádří své pochyby nad některou klasifikací, přesto nám ji odpřednáší s odůvodněním, že se musíme řídit předepsanými publikacemi. Taková výuka je možná běžná na základní škole, na univerzitě však očekávám něco jiného: univerzitní vyučující mají aktivně přispívat k rozvoji vědomostí, ne jen předčítat to, co už bylo napsáno. Pokud Mgr. Jančovičová není stoprocentně přesvědčena o klasifikacích prof. Duškové, co jí brání v tom vytvořit vlastní? A vůbec, na co se máme zpaměti učit nějaké klasifikace? Lidská řeč je teoreticky neuchopitelná a nedá se uspokojivě roztřídit do škatulek. Důležitější pro nás je umět jazyk správně používat v praxi. To se bohužel v tomto předmětu v jeho současném pojetí nenaučíme.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK