AnketaAnketa(verze: 711)
Aktuálně není povolen sběr dat (PedF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
PhDr. Eva Bomerová [41-KMDM], Didaktika matematiky s praxí II [O01210151, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.02.2013, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Praxe probíhala v příjemném klima, vyučující podával dostatečnou zpětnou reflexi výuky a byl velice nápomocen při tvorbě vyučovací hodiny.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. [41-KMDM], Didaktika matematiky s praxí II [O01210151, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2015, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Oceňuji velké množství materiálů a zajímavých odkazů v Moodlu. Myslím, že by bylo dobré, kdyby náplně seminářů více odpovídaly tomu, co je pak vyžadováno po studentech v testu. (Tím však nechci říct, že by semináře měly být jen "tréninkem" na test.) Nicméně zdálo se mi, že v testu jsou po studentech vyžadovány takové dovednosti, které si neměli téměř vůbec možnost někde vyzkoušet, nebo se na ně svědomitě připravit. (Přestože chodili pravidelně na přednášky i semináře.)
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. [41-KMDM], Didaktika matematiky s praxí II [O01210151, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2015, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Oceňuji přehledné uspořádání materiálů v Moodlu a velké množství zajímavých odkazů.
Mgr. Jaroslava Kloboučková [41-KMDM], Didaktika matematiky s praxí II [O01210151, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2015, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
Oceňuji přehledně a jasně formulované požadavky pro splnění praxe.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D. [41-KMDM], Didaktika matematiky s praxí II [O01210151, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2016, 4. Ročník, Učitelství pro základní školy, magisterské
To co děláme na seminářích a přednáškách je teorie, ač teorie ke které docházíme skrze praktické činnosti. To co je v testu je ale ze zcela jiného soudku - to je praxe. Již druhý semestr si sedám k zápočtovému testu z didaktiky matematiky, ale nevím, co psát. Nakonec něco vymyslím, ale jistota chybí. Nevím si rady s konkrétními situacemi, neumím podávat "berličky" slabším žákům, transformovat úlohy na těžší či lehčí. To je to, co mi na seminářích chybí. Chápu, že je teorie k praxi potřeba, kdy na ni ale přijde čas? Je toho moc a času málo, chápu to, toto jsou jen fakta, která mě znepokojují.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK