AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Jana Hromadová, Ph.D. [32-KDM], Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Na základě vstupního testu cvičicí ušila proseminář na míru podle toho, co zapsaní studenti neuměli/ přáli si procvičit. Systematické opakování středoškolské látky v poklidné atmosféře. Cvičící měla vždy připravené příklady a byla možnost si projít nejen zadané, ale i další. Podmínky zápočtového testu: 6 úloh z probíraných témat, zápočet za cca 63 % bodů.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Stereotomie [NMUG264, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.05.2018, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Nevím, předmět nebyl vyučován.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Dějiny deskriptivní geometrie [NMUG305, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Oceňuji přednášení podle prezentace. Na druhou stranu bych si přál, kdyby byla prezentace studentům dostupná (klidně bez obrázku,na které dle zákona má pedagog právo je ukazovat jen v průběhu vyučování), aby se hodiny nestávali hodinami opisování.
Oceňuji přístup pedagoga přinést co nejvíce dobové literatury k prolistování a ukázání rozdílu mezi nimi.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní Moravcová o tématu ví hodně a umí o tom pěkně vyprávět. Výuka mi vyhovovala.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Základy rovinné geometrie [NMUM106, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na vyucujici oceňuji její přísnost, kterou nás chtěla odnaučit dělat skolacke chyby. Oceňuji také možnost počítat někdy příklady u tabule, tam se to člověk nejvíc naučí. Ovšem navrhl bych trochu snížit tvrdost a ukázat lidskou tvář, hlavně však snížit neúměrně vysoké nároky u závěrečného testu. Jinak byla vyucujici na výuku relativně připravena, dochvilna, na dotazy odpovídala a byla ferova, na všechny velmi přísná.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.05.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Didakticky velice schopná vyučující, co má co nabídnout. Občas je trochu nepříjemné, jakým stylem komunikuje.
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Základy rovinné geometrie [NMUM106, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na vyucujici oceňuji hlavně její snahu vše studenty přesně naučit, bez jediné nejasnosti, za jakoukoliv malou chybu studenty čekala tvrdá kritika. Přesto bych někdy i trochu slevil z nároku a ukázal trochu lidskosti, občas mi to přišlo až příliš tvrdé. Dále ocenuji celkem zábavný a ne nudný výklad, občas však příliš rychlý a ne moc systematicky. Na výuku byla vyucujici celkem připravena, na dotazy odpovídala a byla ferova.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.09.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Dr. Moravcová má hodiny perfektně připravené (ke každé přednášce sadu příkladů na cvičení, na webu k nim zveřejňuje v průběhu semestru řešení), látku bezchybně ovládá (nejen odborné, ale i pedagogické) a studentům se snaží předat nejen teorii, ale i rady do pedagogické praxe. Kolokvium bylo poměrně náročné, oceňuji však jeho ústní část - myslím, že i z ní si studenti mohou leccos odnést.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
V přednášce jsme probírali základní teorii, kterou lze nastudovat samostatně. Ocenil bych, kdybychom se věnovali tématům více do hloubky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Cenil jsem si pedagogických schopností doktorky Moravcové na Matematickém prosemináři I, ale s vedením ZRG jsem velice nespokojená. Požadavky na splnění doopravdy neodpovídají kreditovému ohodnocení. Doktorka s námi prošla jednoduché definice a místo toho, abychom se naučili pořádně řešit úlohy, jsme jich prošli pár a na těžší se pořádně nedostalo. Když jsem si dělal kompletaci na zápočtový test z Matematemického prosemináře I, vešly se mi zápisky na 4 papíry A5, ale na Základy rovinné geometrie jsem popsal 10 papíru velikost A4 a to to jsou předměty o stejné kreditové dotaci. Pokud má být předmět takto náročný, jako bezesporu je (což dosvědčuje úspěšnost), dejte mu více kreditů, nebo snižte požadavky, či změňte vedení hodin. Samostudia bylo prostě přespříliš.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Možná na začátku semestru vznikla dezinformace o tom, jestli docházka na přednášky je, nebo není povinná.

Prvně řečeno, že přednáška povinná je.
Později po zjištění některých okolností nám bylo řečeno, že docházka byla jen orientační, aby paní doktorka věděla, kdo kdy chyběl a mohla dotyčného informovat.
Takže z tohohle postupu jsem byl nejen já trošku zmaten.

Dle mého není moc fér měnit pravidla v průběhu hry, na druhou stranu změna pravidel nám hrála do karet, proto nemám nic proti. Jen ti poctiví, co na přednášky chodili od začátku poctivě, ostrouhali, protože zjistili, že nemuseli. Proto je dle mého názoru dobré pravidla nastavit hned na začátku a jasně.

Jinak si paní doktorky vážím a děkuji za předání znalostí, škoda jen, že v tomto oboru není jednotná symbolika, zato však paní doktorka nemůže a třeba se to časem změní.

Překvapila mě forma kolokvia, ale uvítal jsem ji a byl jsem s ní spokojen.

RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Vyučující dbá na aktivitě studentů ve výuce i doma. Oceňuji velkou zásobu příkladů, které nám vyučující dodával k povinnému nebo dobrovolnému řešení. Během výuky nám říká rady pro učení daného tématu, jaké jsou nejčastější chyby nebo pomůcky jak si něco zapamatovat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na vyucujici nejvíce oceňuji její velmi dobré vysvětlovací schopnosti, schopnost zorganizovat čas a snahu vše vysvětlit, i když se to na poprvé nepovedlo. Na hodinu byla vždy připravena. Zápočet byl těžký, ale spravedlivě hodnoceny. Nejvíce bych jí vytkl přílišnou přísnost a nepříjemnou kritiku našich chyb, i když nebyly závažné, to bylo možná ale způsobeno únavou vyucujici.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.01.2018, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní Moravcová je velmi milá, zábavná, snaží se vše vysvětlit, abychom všemu rozuměli
RNDr. Vlasta Moravcová, Ph.D. [32-KDM], Matematický proseminář II [NMUM162, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na vyucujici oceňuji snahu vše studenty naučit. Díky vysokým nárokům, prisnemu hodnoceni a tvrdé kritice chyb při počítání na tabuli jsme se asi všichni v středoškolské látce zlepšili. Nekdy bych vsak ocenil i trochu pochopení a lidskosti a mozna i trochu snížit nároky u zaverecneho testu. Na výuku byla vyucujici připravena částečně a výklad někdy podávala jen tak napůl a rychle, to se pak člověk brzy ztratil. Na dotazy však vyucujici odpovídala ochotně, domluvit se dalo a u zapoctu byla ferova.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.06.2018, 1. ročník, Biologie, bakalářské
Celková kvalita výkladu není moc dobrá, několik témat jsme nestihli probrat. Vyučující není vždy ochotná odpovídat na otázky studentů, na dotazy některých studentů reaguje arogantně a povýšeně.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Základy prostorové geometrie [NMUM205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Výklad podáván s důrazem na didaktickou i pedagogickou stránku. Přístup trochu jako k dětem, nikoli dospělým studentům. Dovolím si upozornit na kontrast pozdních příchodů přednášející a kontroly absence studentů s požadovaným příchodem do 15 minut od začátku hodiny dle rozvrhu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Vyučující mne brzy znudila a ztratila moji pozornost. Nadšení, s kterým jsem přišel zmizelo a během celého semestru jsem chodil na předmět s odporem. Stalo se tedy přesně to, co je vyčítáno školství - utlumuje nadšení žáků a to si myslím, že je špatně. Jsem velmi zklamán. Moc doufám, že v dalších předmětech, kde budeme mít jako vyučující paní docentku, bude její přístup jiný a já nebudu znovu podstupovat to, co tento semestr.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Paní Robová je velmi milá, ovšem někdy s námi zachází jako s dětmi.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Základy prostorové geometrie [NMUM205, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Přístup mi velmi nevyhovoval, jednání se studenty spíše jako s lidmi kteří vůbec nic neumí, místo rozvoje nás studentů, spíše vychválení sebe. Prostě zbytečný předmět s vyučující, která v tomto předmětu nic nenaučí. Nemohu kompletně hodnotit jak moc dokáže naučit, protože zde ani není prostor pro to, nás něco naučit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. [32-KDM], Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Cvičící byl vstřícný, akorát občas měl problém s dochvilností.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Pan Staněk je rovný a férový chlap. Proseminář je vhodný k doplnění hodin analýzy, algebry a diskrétky a člověk si aspoň po střední připomene jaké to je opravdu počítat a moc nedokazovat. Doktora Staňka vřele doporučuju!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Příjemný vyučující. Na prosemináři byl dostatek času řešit úlohy z oblastí SŠ matematiky, ve kterých se v úvodním testu nejvíce chybovalo. Pan doktor mezi námi chodil a radil či vysvětloval.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.01.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Veľmi férový, milý vyučujúci, jeden z najlepších, čo som mal na matfyze.
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. [32-MUUK], Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Vyučující notnou měrou přispívá k pohodové atmosféře a během jedné hodiny prosemináře dokáže pokrýt opravdu úctyhodné pole různorodých témat (od trojúhelníků, přes komplexní čísla až k řadám), ale hodiny vždy měly svůj systém a člověk si z nich vždy něco odnesl.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2019, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Pan profesor Šmíd byl skvělý cvičící, který přiměl se na výuku připravit a průběžnou prací tak budoval (tedy alespoň mou) schopnost zpracovávat obtížnější části učiva.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.01.2019, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Vyučující byl pohodový a stejně tak tyto hodiny. Docela jsem ocenila procvičování matematické indukce a příprava důkazů z přednášek taky nebyla špatná a během zkouškového šetřila čas. Trpěl si na správné potulování vět a jejich důkazů, což dobře připravilo na realitu, že nepřesnosti se neuznávají na zkouškách z matematických předmětů. Vtípky na fyzikální půlku třídy vždycky pobavily (z pohledu fyzika).
Mgr. Tomáš Zadražil [32-KDM], Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Cvičenia boli zaujímavé s netradičnými príkladmi. Cvičiaci bol zanietený pre predmet a otvorený otázkam. Určite odporúčam ako voliteľný predmet.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Pan kantor jest inovátor. Má svůj vlastní styl. Positivně hodnotím, že nepotlačuje mou individualitu, alebrž ji rozvíjí! Jest perfektně připravený na výuku a učí nás myslet mimo náš matrix! Jest vyvoleným, on dokáže porazit Matrix!
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Cvičící se snažil udělat své hodiny co nejzajímavější a to se mu povedlo, byl vtipný, akorát náročný a cvičení s ním mě bavila.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
najlepší proseminár zo všetkých skupín
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Přístup vyučujícího je naprostá pecka. Je super potkat člověka tak zapáleného do matematiky. Díky němu panuje na semináři vždy pozitivní nálada.
Připomínka k předmětu, Stereotomie [NMUG264, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.05.2018, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Nevím, předmět nebyl vyučován.
Připomínka k předmětu, Dějiny deskriptivní geometrie [NMUG305, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.01.2018, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Oceňuji zápal a přístup vyučující, předmět sám mě příliš neoslovil, rozhodně přinesl spoustu zajímavých informací, ale nemám pocit, že mi do života nebo dalšího studia moc dal.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Předmět se snaží konkurovat dějinám matematiky, avšak na dějinách matematiky oceňuji hlavně ukázání, jak se co dříve počítalo, dělalo a vyvíjelo. Kdo, kdy žil a co dělal, je zde spíše na pozadí a jen pro informaci a okořenění.
Velice kladně hodnotím listování starou literaturou.
Daleko více bych se zaměřil na vývoji deskriptivy jako vědy. Dal bych daleko více praktických rýsovacích vsuvek jako skuherského metody či rýsování isofot. (Okořenil bych to klidně i špatným rýsováním. Jak to dříve špatně rýsovali a jak se dopracovávali k tomu správnému). V poslední řadě bych tímto směrem koncipoval i zkoušku. (Obdobně jako je zkouška z dějin matematiky).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
DG není příliš stará věda a její dějiny tedy nejsou tak dlouhé. Trochu mě mrzí, že bylo hodně času věnováno tomu, kdo, kdy a kde učil a jaké byly osnovy. Nepřijde mi to tolik podstatné. Samozřejmě výrazné osoby české DG v předmětu mají své místo. Ocenila bych víc času stráveném se starými učebnicemi, to mi přišlo nejzajímavější. Případně jak vznikaly promítací metody (jak přišli na co).
Připomínka k předmětu, Základy rovinné geometrie [NMUM106, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na cvičeních oceňuji možnost procvičit si látku z přednášek na tradičních i méně tradičních příkladech. Problémem bylo, že má cvičení většinou zbylo málo času, ještě umocněné častým odpadáním, takže moc příkladu se nestihlo a ještě byly často provedeny rychle a zmateně a člověk se v tom snadno ztratil. Dale bych vytkl velke mnozstvi nelehkych příkladů nutnych spocitat k zaverecnemu testu, nedalo se to pořádně stihnout. Naroky tohoto testu byly velmi vysoké. Klidně bych některé příklady ani neprobiral a nepozadoval, naopak bych ty stěžejní navrhoval probrat důkladně a dobře. Jinak byla cvičení zajímavá, na přednášku navazovala a byla i relativně uspořádáná.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.06.2018, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Chtělo by to řešit více úloh.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.05.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Zajímavá látka, která se nepřekrývá s žádným jiným seminářem. Až na zabijácký večerní čas.
Připomínka k předmětu, Základy rovinné geometrie [NMUM106, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Geografie, bakalářské
Na předmětu ocenuji přehledné shrnutí středoškolské látky geometrie a přidání vysokoškolských poznatků k tomu. Naproti tomu nároky předmětu jsou neuvěřitelně vysoké, většině studentů dělal v tomto semestru největší problém právě tento předmět. Zakončení předmětu kolokviem je vskutku zajímavé a užitečné, přesto je postavené na kritice ostatních a na dobrých vztazích v ročníku nepřidá. Škoda je několika odpadlych přednášek, možná by šlo v případě delší absence prednasejiciho zařídit suplování.
Předmět byl zajímavý, uspořádány, provazany s cvičením, literatura byla snadno dostupná.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
O něco málo prohlubuje učivo základní a střední školy. Sjednocuje terminologii. Vytváří obecný přehled.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2018, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Předmět je zajímavě koncipován, je důležité, abychom jako budoucí učitelé měli takovéto přesné znalosti. Dosti však nesouhlasím s kreditovým ohodnocením.
Připomínka k předmětu, Matematický proseminář I [NMUM161, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Dlouho jsem přemýšlel, k čemu nejlépe předmět přirovnat. Nakonec mě napadlo jen srovnání s "aktivním odpočinkem." Hodiny jsou pohodové, ale člověk se zároveň nenudí a je stále v kontaktu s matematikou. Možná je to zvláštní, ale po celém týdnu nelehké matematiky se dá u prosemináře příjemně "aktivně" relaxovat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Předmět rozvíjí a opakuje znalosti ze střední školy. Téměř všechno se odvozuje, to ze střední školy rozhodně chybí a jsem rád že jsem si to doplnil (odvození goniometrických a komplexních vzorců). Probraná látka se dá určitě využít v ostatních předmětech nebo při výuce. Předmět je kvůli dodělání důkazů ze střední a radám k didaktice matematiky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2019, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Hrozně mě s ním seminář bavil, sice jsme si museli připravovat důkazy a ne vždy jsem tak učinil, ale člověk se alespoň více té teorii věnoval a s ním byl ten seminář rozhodně přínos.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Ocenuji vezove polynomy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.02.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Cvičení bylo rozhodně přínosné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.01.2019, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Skvělý seminář na procvičení důkazů z předmětů ZS. Ačkoliv je toto vyjádření stručné, tak výše zmíněnou část shledávám za nejvíce přínosnou z hlediska pozdějšího průběhu studia, protože zvládnutí dokazování je jedna z jeho stěžejních částí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.01.2019, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Možnost procvičit si středoškolskou matematiku a její rozšíření je fajn.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Díky tomuto předmětu se už na mathematiku nikdy nebudu dívat stejnýma očima! Jest fascinující, kolika zásadních zajímavých mathematických themat se může dotknouti seminář jako jest tento.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Předmět byl v pořádku, probírali jsme různé zajímavé úlohy i procvičovali středoškolskou látku, takže za mě spokojenost
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Je velmi vhodné, aby si všichni touto formou zopakovali látku ze střední školy. Na druhou stranu ale jsem tomuto předmětu věnoval podobné množství času jako cvičení z analýzy, což mi přijde neúměrně hodně, vzhledem k počtu kreditů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.01.2019, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Výborný předmět k opakování/doučení středoškolské matematiky.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.01.2019, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Výborný predmet, odporúčam prvákom. Zaujímavé príklady, často "pekná matematika"
Připomínka k předmětu, Základy prostorové geometrie [NMUM205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Předmět je poměrně jednoduchý, v podstatě řeší stereometrii střední školy. Jsou to skutečně základy. Kdyby nebyla povinná docházka, bylo by to lepší, neboť lidé, kteří stereometrii na střední škole absolvovali, by mohli hodiny navštěvovat dle vlastního uvážení - pokud jsou celou hodinu rozebírány metody řezání krychle, může student tuto látku ovládající věnovat čas jiné látce atd. Těm, co stereometrii neabsolvovali, nabízí předmět hezky zpracované základní znalosti a provede je všemi možnými problematikami.
Dle mého názoru, předmět ideální pro úplné začátečníky. Ideálně bych zvolila dvě paralelní úrovně, jednu právě pro začátečníky a druhou pro pokročilejší tak, aby oběma skupinám předmět přinesl co nejvíc.
Vzhledem k povinné docházce shledávám předmět velmi pomalým- patřím mezi studenty, kteří učivo probírali na střední škole a spoustu času jsem si připadala na hodině zbytečně. Nikoli ve smyslu, že bych neměla práci, ale práce, kterou jsem dělala, nebyla obohacující.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Tento předmět je velká ztráta času. Na první hodinu jsem se dost těšil, protože geometrie je mým oblíbeným předmětem. Mé nadšení vydrželo přibližně čtvrt hodiny a následně na každou hodinu jsem šel s velkým odporem. Bohužel je tento předmět povinný a bohužel jeho splnění vyžaduje docházku, ale osobně doporučuji využít všechny možné absence.
Předmět jako takový má být koncipován jako pomoc či vlastně doučení základní stereometrie pro všechny učitele, aby se vlastně po roce a půl studia na mff dostali se svou úrovní stereometrie na maturitní úroveň. Velmi chápu, že pokud někdo tuto úroveň nemá a studuje na učitele matematiky, je to hodně špatně. Je také velmi špatně nutit někoho, komu tento předmět neposkytuje prakticky nic nového, chodit povinně na přednášku a cvičení (bohužel na začátku jsme se dověděli, že předmět bude koncipován tak, že je z části přednáška a z části cvičení, ale není rozdělen přesně na přednášku a cvičení, takže nemůžete nechodit ani na přednášku). Osobně bych navrhoval koncipovat tento předmět jinak a myslím si, že by nebylo na škodu na začátku dát rozřazovací test a ten kdo by v něm uspěl, by nemusel povinně chodit, nebo prostě nemít povinnou docházku vůbec.
Co přesně se mi na předmětu nelíbilo:
-Ztráta času - jsou lidé, co se na tomto předmětu nenaučí nic nového (měli by to být všichni) neboť mají složenou maturitní zkoušku ve které je přednášená úroveň vyžadována.
-Příliš pomalé tempo, které způsobilo ztrátu pozornosti a nevytíženost studentů.
-Nemožnost rozvoje pro ty, kteří základy ovládají.
-Povinná docházka na přednášku.
-Přístup vyučující, která nás brala jako středoškolské studenty a tudíž příliš často vysvětlovala triviality, což člověka omrzí a znudí.
-Příliš malá atraktivita předmětu neb předmět nemá dostatečné jiné cíle, než naučit již dávno zvládnuté.
-Velká časová dotace na málo látky.
-Vyžadování nošení pomůcek, které nebylo potřeba využívat a které (opět a zas jsem u času) spíše zpomalovali, než urychlovali proces rýsování.
-Postavení závěrečného testu, kdy se mnohem více hledí na výsledek, než na postup a příliš se řeší celková úprava.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Jako osvěžení znalostí ze střední školy dobré, ale poněkud rozvleklé.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2018, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Látka pro mě byla známá ze střední školy, příliš jednoduchá, raději bych čas trávila řešením složitějších příkladů. Pěkně shrnuto, nicméně pro sebe to považuji za zbytečné.
Uvítala bych, kdyby se oba testy mohly psát již po několika seminářích a tím by měli lidé, kteří s geometrií nemají problém, hotovo už na začátku semestru.
Připomínka k předmětu, Základy prostorové geometrie [NMUM205, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Velká katastrofa, pro mnoho lidí velmi zbytečný předmět. Dle mého názoru by neměl být povinný, nebo alespoň neměl mít povinnou docházku, když už by povinný zůstal. Na tomto předmětu se nenaučí většina studentů nic, protože učivo odpovídá maturitní zkoušce! Závěrečné kolokvium příliš snadné, v podstatě jen donucení přijít na půl den na Karlín místo přípravy na jiné zkoušky. Na kolokvium lze jít bez jakékoli domácí přípravy a zvládnout ho bez problému a příprava není potřeba ani na test před kolokviem, který je také velmi snadný. Takže vlastně jediné co vám předmět dá, je nějaký ten povinný kredit zadarmo a vezme vám 90 minut vašeho života každý týden, které byste mohli využít užitečněji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Připomínka k předmětu, Praktické aspekty vyučování matematice [NMUM468, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.05.2018, 1. ročník, Geografie, navazující magisterské
Oceňuji praktické zaměření semináře. Dozvěděli jsme se jak něco o legislativě, tak nejrůznější postřehy z praxe od zkušených středoškolských vyučujících. Prostě to, na co v jiných předmětech není prostor.
Seminář byl rozhodně přínosný. Všem vřele doporučuji! :-)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK