AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. [32-UTF], Klasická elektrodynamika [NOFY126, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Na cvičeních řešil některé úlohy u tabule cvičící, jiné studenti, problémem bylo, že byl cvičící zmatený, nejdříve nečetl zadání úloh, pak jej někdo požádal, aby to začal dělat, tak je četl, ale tak, že tomu nebylo moc rozumět a působilo to stále zmateně, i odpovědi na otázky studentů byly zmetené a zdálo se, že moc nevysvětlují. Nakonec jsem na cvičení tedy přestal chodit a učil se z materiálů k úlohám z roku 2021.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 11.08.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení na mě působilo zmateně.
Jakub Zeman, 12.07.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Napsat na tabuli nebo alespoň ústně jasně vysvětlit myšlenku vypočítavaného příkladu. Stejně tak při samotném postupu komentovat účel jednotlivých výpočetních kroků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK