AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. [32-KFKL], Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, přednáška]
Matěj Svidenský, 14.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Skvělý přístup ke studentům; prezentace, co jsou promítány na přednášce, jsou k dispozici předem ke stažení, a je obrovská výhoda mít tablet a zapisovat si do nich přímo. Pokud tablet nemáte, přijde mi lepší nepsat si poznámky typu "paralelní skripta", ale spíše jen poslouchat a občas zapsat nějakou zajímavost: všechno důležité je v učebnici.
Veliký nedostatek mi ale přijde v absenci krátkých přestávek. Po dvaceti minutách se přestávám soustředit (obzvlášť u více odvozovacích částí výkladu), a když uteče nějaký důležitý pojem, pak je už téměř nemožné se chytit zpět (na což už je člověk tak nějak zvyklý z jiných přednášek, ale je vidět, že pan docent se snaží v tomto ohledu o co nejlepší přístup, takže věřím, že by se to mohlo do budoucna zlepšit; já jsem pak na přednášky chodit přestal, protože jsem z nich kvůli tomu neměl skoro nic).
Moc se mi líbilo zkoušení stylem "nechci po vás detailní odvození, ale povězte mi, co se tam děje" (s čímž má spousta lidí problém, protože je to úplně jiný styl zkoušení než na jaký je člověk zvyklý odjinud, ale z učení se na tuhle zkoušku si pamatuji oproti ostatním suverénně nejvíc i měsíc po ní).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Cenim humor! Jednou jsem se zeptal, proč jest zlaté Fermiho pravidlo nazýváno zlatým. Mistr nevěděl, tak jsem mu to zadal za domácí úkol a on udělal pukrle se slovy: "Zajisté pane učiteli, zjistím, zjistím." ����

Na dotazy odpovídá se zájmem, občas byly i historky ze života, které jsou každý rok unikátní.����

Doporučuji chodit před zkouškou na konsultace, velice positivně k tomu pan cantor přihlíží a respektuje i potřeby studentů speciálních! ����

Jest to pařboid! ����
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.06.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Dobře vysvětlil látku na přednášce. Nebyl problém se domluvit na konzultaci třeba o fononech ����.
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. [32-KFKL], Praktikum IV - Atomová a jaderná fyzika [NOFY130, laboratorní práce]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji pomoc s Hroznýšem i reklamu na gnuplot.
prof. RNDr. Václav Holý, CSc. [32-KFKL], Pokročilé metody a aktuální témata ze strukturní analýzy [NFPL066, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.01.2024, 1. Ročník, Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, doktorské
Prof. Vaclav's experience together with theory and respective experimental examples made this course enjoyable and inspirational.
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. [32-KVOF], Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Precisní experimentátor, experimentové většinou šlapají tak jak mají, pokud nezasáhnou Murphyho zákony. ���� Pěkně je i popisuje.����
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc. [32-KFKL], Základy krystalografie [NFPL107, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.01.2024, 1. Ročník, Physics of Condensed Matter and Materials, navazující magisterské
I value the Professor's commitment to making sure the students understand what is being taught, he is always punctual and he always encourages consultations.
Mgr. Štěpán Marek, Ph.D. [32-KFKL], Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení probíhalo formou řešení příkladů u tabule studenty (většinou 3 až 4 příklady za 45 minut), případně cvičícím, pokud se na daný příklad nikdo nepřihlásil. Řešení jednoho příkladu u tabule bylo zároveň nutnou podmínkou k zápočtu. Z tohoto cvičení jsem si téměř nic neodnesl, studentům u tabule nebylo často skoro rozumět (cvičení se konalo v učebně F2) a cvičící na dotazy odpovídal zmateně.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 25.06.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Ochotný, vyjde vstříc, cvika se nesla v pohodové atmosféře. Navíc velmi oceňuji vzorově vyřešené příklady, které nám poskytl.
doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. [32-KFKL], Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.09.2023, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Zapálený cvičící, často nám i vykládal různé historky z vysokotlaké fyziky. Zápočtová písemka byla oproti zkušenostem některých spolužáků z jiných cvičení velmi jednoduchá.
Matěj Svidenský, 14.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
V rámci nastavených pravidel a i přes počet zapsaných zvládal cvičení velmi dobře a atmosféra panovala přátelská. Zápočet po propočítání si příkladů ze cvičení jistý.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Prchal jest sluníčko! ���� Jeden z nejvíce (nikoliv corona) positivních učitelů! Hezky se na nás smál! Z dotazův našich byl nadšený! Snažil se nám maximálně vyjíti vstříc, abychom získali zápočet co možná nejvíce bezbolestně. ����

Když někdo nezvládl zápočtový testík, nabízel data opravných pokusů. Dával nám bombónky a ukazoval nám spoustu zajímavostí z probírané látky.

10/10 ����������������������������������������
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. [32-KFKL], Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.09.2023, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Je nutno ocenit vstřícnost a lidský přístup. Bohužel však cvičení byla naprosto nepřipravená, což v kombinaci s nízkou časovou dotací má za následek, že se nestihne doslova nic a studenti dostávají vše za domácí úkol.
Připomínka k předmětu, Základy krystalografie [NFPL107, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.01.2024, 1. Ročník, Physics of Condensed Matter and Materials, navazující magisterské
I learned how to look at and understand crystal structures in a new way which has improved my understanding of crystals.
The course was very interesting and it is more like a deeper dive into sorting and categorizing the different crystal structures that exist as well as knowing exactly how to classify the different structures.
All the necessary literature was provided and so was additional literature for further reference if needed.
Symmetry in crystals was the most interesting for me and i found the discussion around group theory a bit less interesting despite it being an important part.
Připomínka k předmětu, Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, cvičení]
Matěj Svidenský, 14.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení navazovalo na přednášku, věc na MFF nevídaná.
Cvičení byla byla v dost rychlém tempu, což chápu, s danou časovou dotací.
Obecně nejsem moc příznivec počítání studentů u tabule, byť předem připravených příkladů, občas někdo ze studentů sklouzne k polohlasému ozřejmení učiteli, co že to doma spočítal a co mu vyšlo, ale ostatní z toho pak moc nemají. Osobně si nemyslím, že by "aktivita přes semestr" měřená počítáním u tabule by měla být nutnou podmínkou zápočtu. Počítat jen cvičící, nabylo by cvičení na přehlednosti a rychlosti probírání látky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Cvíko bylo sice časově relativně krátké, nicméně nabité znalostmi.

Každý človíček měl možnost vyzkoušeti si před tabulí výpočet příkládku, který si připravil předtím doma.

Ostatní spolužáci většinou neměli moc zkušenosti s přednášením, takže tam někdy pochopení látky trošku drhlo, ale pan cvičící naštěstí vždy provedl rekapitulaci právě počítaného příkladu, takže cajk! ����
Připomínka k předmětu, Atomová fyzika a elektronová struktura látek [NOFY125, přednáška]
Matěj Svidenský, 14.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
První z cyklu přednášek "Fyzika ..", kde se učí fyzika, která připomíná něco, s čím se asi budu jako fyzik potkávat (na rozdíl od předchozích fyzik, které byly odvozování vzorců a vztahů).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Přednáška s mistrem Danišem mě tak bavila, že jsem si ji dal rovnou 2x, proto hodnotím až tento rok. ���� Hej, žádný sarkasmus, nesmějte se! Myslím to vážně! ����

Positivně hodnotím úvodní přednášku, která nám ukazovala, jak se máme učiti, takové tipy jsou vždy užitečné.���� :cenim:

Dále, jako u všech fysik, oceňuji experimenty. ����

Praesentace se mi líbily graphicky i obsahově.

Učebnice k předmětu jest též hezky udělaná ���� a co se týče zkoušky, oceňuji, že nám byl dán seznam požadavků, co se máme naučiti. Neb tento předmět jest takovým pestrým fysikálně-chemickým mixem! ����
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 11.08.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji četné experimenty doplňující probíranou látku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.06.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Přednáška byla srozumintelná a zábavná. Oceňuji přestávky :cenim: uprostřed přednášky a možnost podat zpětnou vazbu po každé přednášce (formou papírků na zopakování).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK