AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Ph.D. [32-KMF], Fyzika přípravy tenkých vrstev [NBCM213, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
I appreciated the way of presenting the topics. Zealous, that everyone can follow.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - zájmový
Vyučující je velmi milý a usměvavý na studenty a také ochotný zodpovědět všechny zvídavé otázky. Na výuku byl vždy perfektně připravený s obrázkovými prezentacemi, které pomohly k lepší představě teorie. Výklad byl poutavý a krásně srozumitelný :-)
Připomínka k předmětu, Seminář z fyziky polymerů [NBCM091, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Nice and interesting topics. A slightly bit too advanced for me.
Připomínka k předmětu, Fyzika přípravy tenkých vrstev [NBCM213, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - zájmový
Přednášky byly poutavé, přehledně uspořádané a velice zajímavé. Vyučující velmi milý. Doporučuji :-)
Připomínka k předmětu, Modifikace povrchů a její aplikace [NBCM215, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.06.2017, 2. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Přednášky byly logicky uspořádány a pečlivě připraveny.
Připomínka k předmětu, Experimentální metody fyziky kondenzovaných látek III [NFPL124, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Dovolil bych si zhodnotit experimentální metody celkově, tedy všechny 3 části I, II a III.
Co se týká přednášek, byl rozdíl opravdu přednášející od přednášejícího. Každý pojal výuku trochu jinak. Když si vzpomenu na dva extrémy, tak někdo měl čistě teoretickou přednášku, kde pouze na konci ukázal např schéma související experimentální metody, která byla více rozvedena v praktické části (např. EPR a další). Někdo naopak víceméně celou přednášku popisoval detailně konstrukci experimentálních zařízení (např. kryogenika). Vzhledem k tomu, že velká část probírané látky je jen "výtažkem" z např. celosemestrálních přednášek, není možné každé téma obsáhnout v celé své šíři, ač se o to velká část (řekněme čtvrtina) přednášejících asi pokoušela. Nejlepší přednášky byly ty, které byly připraveny přímo pro rozsah tohoto předmětu - je možné je udělat dostatečně podrobné, ale ne příliš, aby posluchači nebyli zahlceni a ztratili přehled, co je to hlavní, co jim chce přednášející předat.
Nejlepší přednášky měl dle mého názoru doc. Svoboda. Byly dostatečně podrobné ale informací nebylo příliš, takže jsme přesně věděli, které informace jsou nejdůležitější.

Co se týká praktických částí, tak ty byly vesměs vyvážené a hlavně velice přínosné. Zejm. oceňuji exkurze pořádané v rámci Exp. metod III (Řež, Brno, Crytur).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK