• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Silvie Černá, Ph.D. [32-KFKL], Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů [NFPL082, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2024, 2. Ročník, Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, doktorské
The lectures were exceptionally well delivered. The teacher has excellent knowledge in the course content especially in magnetism and experimental methods in condensed matter and she used suitable teaching methods to make students understand the subject in a very easy way and she was very helpful in answering the questions asked by the students.
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc. [32-KFKL], Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů [NFPL082, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2024, 2. Ročník, Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, doktorské
The lectures were truly outstanding. The teacher possesses profound understanding of condensed matter physics, particularly in 4f and 5f magnetism. His teaching methodology accommodates students from various academic backgrounds seamlessly. Moreover, he demonstrates remarkable patience in addressing student's questions during class sessions. He always encourages the students to ask their doubts in every session.
Připomínka k předmětu, Magnetismus a elektronová struktura kovových systémů [NFPL082, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2024, 2. Ročník, Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, doktorské
This course is very informative and covers very important topics in condensed matter physics. It helped me to understand metallic systems in detailed manner. Overall, this course holds significant importance for PhD students in condensed matter physics.