Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Úvod do numerické matematiky [NMNM211, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2018, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Líbí se mi krátké shrnutí přednášky na začátku cvičení, které je občas lépe podané a pochopitelné než na přednášce. Myslím si ale, že vzhledem k faktu, že podmínkou zápočtu je splnění zápočtového testu na počítači, by mělo být více času věnováno samotnému programování a také by mělo více času věnováno počítání s papírem a tužkou (zejména ze začátku semestru) jako příprava na příklady, které se mohou objevit ve zkoušce. Oboje na úkor předvádění fungování numerických metod v Matlabu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2017, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Více příkladů a obrázků řešit na tabuli před studenty.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Podle mého názoru předmět není odpřednášen kvalitně. Nejde o technické chyby ani nepřesnosti, ale spíše o pedagogickou stránku, prezentaci a připravenost. První dva aspekty vyžadují na zlepšení hodně času a nepřijde mi fér za ně kritizovat. Ale připravenost by se určitě zlepšit dala. Přednášející byl dobře připraven na právě ty věci, které přednášel z učebnice, podle které přednášel. Ale provázanost na jiné zdroje a předměty chyběla. Stejně takchyběly myšlenky důkazů, motivace, zdůvodnění definic nebo vysvětlování "celkového obrázku" tohoto předmětu. A přednášejícímu to mnohdy přišlo v pořádku, přestože jsme se po pár otázkách k výše zmíněnému vcelku často dobrali. Technické důkazy byly v tomto předmětu v naprosto drtivé převaze a v tu chvíli je absence vysvětlování o to více znát. Celkově na mě přednáška působila tak, že je přednášena, protože to tak bylo dříve. Naopak velice kladně hodnotím zkoušku, která z větší části reflektovala výše zmíněné výtky a do těch technickým detailů v podstatě nezabíhala.
RNDr. Miloslav Vlasák, Ph.D. [32-KNM], Numerické řešení ODR [NMNV539, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Chyběla podle mého názoru především dynamika a zaujatost pro předmět (ne vždy). Scházelo mi také zapojení matlabu a interaktivita. Také mi chybělo "zdůvodnění" probírané látky. Naopak mi přišlo super, že cvičící byl vstřícný a snažil se vlastně většinu výše vytknutých věcí vylepšit během semestru a u přednesu látky se o ní dalo volně diskutovat.
Připomínka k předmětu, Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení mi přišla docela zajímavá, líbilo se mi, že jsme hodně věcí řešili sami, protože na to vlastně v žádném jiném předmětu nebyl čas.
Připomínka k předmětu, Nelineární funkcionální analýza [NMNV402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět je silně podprůměrný z hlediska sylabu. Nedávám hodnocení "špatný" čistě proto, že lze rozhodně navrhnout i horší předmět. Jednak sylabus podle mého názoru nevyžaduje přidělenou časovou dotaci. Co se týče témat, tak hodně (ne zcela úplně) chybí provázanost s přednáškou z lineární funkcionální analýzy a přednáškami z PDR. Probírá se složitější látka a zcela nebo z větší části chybí motivace složitějších pojmů jako například pseudomonotonie. Látka celkově dle mého názoru nezapadá do předmětů numerické a výpočtové matematiky a mám velmi silný pocit, že důvodem pro její výuku je, že už se učila dříve. A stejně tak je přednášena. Jako pozitivní vnímám ideu, že jsme se v prvním semestru naučili nějaké techniky na řešení lineárních problémů $Au=b$ a nyní je snaha rozšířit paletu řešitelných problémů i o příklady kdy $A$ je nelineární. Ovšem z předmět tímto stylem není ani přednášen ani koncipován.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.06.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
celá přednáška je pouze seznam definic a vztahy mezi nimi.
Připomínka k předmětu, Nelineární diferenciální rovnice [NMNV535, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Plynule navazuje na to, kde skončila výuka PDR.