AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jan Wild, CSc. [32-KFPP], Diplomový seminář FPP I [NEVF151, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.01.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
U obou vyučujících oceňuji individuální přístup a výbornou schopnost nám dávat konstruktivní kritiku naší práce, upozornit nás na nedostatky a zároveň nás vždy povzbudit.
Připomínka k předmětu, Diplomový seminář FPP I [NEVF151, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.01.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Jako vždy byla náplň semináře do budoucna velmi užitečná, ať už díky získaným informacím z diplomových prací, či jako trénink v psaní posudků a všeobecně odbornějšího textu.
Připomínka k předmětu, Diplomový seminář FPP II [NEVF154, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Opět dobré cvičení, jak experimentální, tak v prezentování. Jediné drobné mínus je, že čas strávený v laboratoři prací na "cvičném" projektu pro seminář mohl být využit na část diplomové práce. Možná by příště mohlo být zadání více svázáno s diplomovou prací, pokud jsem správně pochopila, že hlavním účelem je naučit nás prezentovat výsledky (a nějaké dílčí bychom do diplomky už alespoň měli).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK