AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. [32-KMA], Matematické metody v praxi [NMMA366, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Predmet vyučovali hosťujúci prednášajúci.
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. [32-KPMS], Statistika pro finanční matematiky [NMFM301, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Cením si připravených materiálů na každé cvičení a dobrého způsobu výkladu. Nicméně v první části by u příkladů, které nejsou spočteny na cvičení, mohly být výsledky (jinak je těžké, nebo spíš zbytečné, je počítat doma, když to, k čemu jsem dospěl, nemám kde zkontrolovat) a výklad by mohl být pomalejší (na druhou stranu rozumím tomu, že na to moc není čas). Na druhé části mě trochu mrzí, že si na cvičení student nezkusí některé příklady na cvičení samostatně vyřešit (případně domácí přípravu s nějakou následnou kontrolou), protože pak toto chybí u zápočtového testu, kde se student musí více zamyslet, a pak mu chybí čas. Možná by ve druhé zápočtové písemce mohlo být o příklad méně.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Tento vyučující mi nesedl, cvičení jsou často zmatená, na tabuli se nezřídka vyskytují chyby ve výpočtech, občas zakomponuje do příkladu něco, co s ním sice může souviset, ale zbytečně studenty zmate, protože k výpočtu to vůbec není potřeba. Dobré by bylo před každým tématem popsat/zopakovat postup, který ze skript buď není úplně jasný, nebo v nich není vůbec a jeho absence zbytečně komplikuje pozdější učení a interpretaci poznámek.
RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. [32-KPMS], Matematické metody v praxi [NMMA366, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Predmet vyučovali hosťujúci prednášajúci.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Pravděpodobnost pro finanční matematiky [NMFM202, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.06.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Dobré tempo a vysvětlování, proč se příklad počítá tak, jak se počítá, spokojenost i s organizací cvičení.
Jen drobnosti k zápočtovým písemkám: v obou případech jsem měl problém ji ve stanoveném čase stihnout a možná by pro studenty bylo lepší více krátkých příkladů, aby v případě, že si student neví s něčím řady, neztratil velké množství bodů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.07.2017, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Příklady rozebírané možná až příliš podrobně, možná by jich šlo stihnout víc bez újmy na pochopitelnosti. Po počátečním strašení překvapivě lehký zápočtový test. (Pozor, i tak je dobré ke každému tématu spočítat SAMI několik příkladů.)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.06.2017, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Spokojnosť so všetkým, cviká zrozumiteľné. Jedny z tých, na ktorých sa naozaj naučíte to čo sa naučiť máte.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Statistika pro finanční matematiky [NMFM301, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Bohužel mi výklad statistiky s využitím projektoru a připraveného souboru nepřijde nejšťastnější, to hned z několika důvodů:
1) Výklad je příliš rychlý, člověk tak probírané látce nemá šanci na hodině porozumět.
2) V souboru nejsou důkazy, takže člověk si něco píše, něco ne, výsledkem je docela chaos. Důkazy by to obecně chtělo dělat pomaleji, ne na konci hodiny, a více vysvětlovat jednotlivé kroky.
3) Co si člověk vlastní rukou napíše, to si taky lépe zapamatuje.
Nicméně určitě není všechno špatně, některé věci se mi líbily:
1) Zkouška neobsahovala nic, co by vyžadovalo delší přemýšlení a nic, co by nebylo na přednášce. Takže pokud se student připraví podle probrané látky, nemá problém zkouškou projít jako u jiných předmětů.
2) Skripta jsou poměrně dobře napsaná, jsou v nich odkazy napříč kapitolami a minimum zbytečné omáčky, takže pro studium rozhodně použitelná.
3) Zapojení příkladů do přednášky, komentáře k tomu, co je napsáno ve skriptech, někdy podrobnější náhled na některé skutečnosti pomocí rozepsání na tabuli, obrázků.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Matematika neživotního pojištění 2 [NMFM402, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.08.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji možnost vybrat si termín projektu a absenci zápočtové písemky.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Vybraný software pro finance a pojišťovnictví [NMFM404, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.08.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednášky jsou čtené z webu. Web je většinou zkopírován z jiných stránek. Celkově odfláknuté.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.06.2016, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Kvalitní a uspořádaný výklad.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Matematické metody v praxi [NMMA366, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Predmet vyučovali hosťujúci prednášajúci.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Analýza censorovaných dat [NMST531, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Líbil se mi výklad na cvičení - uvedení souvislostí metod s reálnými problémy. Chyběla mi zpětná vazba k domácím úkolům, což značně snižovalo motivaci k vypracovávání dalších úkolů.
Peter Vodička, 17.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Chýbala mi väčšia spätná väzba k pravidelným domácim úlohám.
Připomínka k předmětu, Statistika pro finanční matematiky [NMFM301, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
K tomuto předmětu by asi byly potřeba 2 cvičení týdně. Jedno bohužel nedostačuje.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Nejtěžší předmět ZS 3. ročníku.
Připomínka k předmětu, Statistika pro finanční matematiky [NMFM301, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Chybí koordinace s cvičením. Cvičící probírá něco na cvičení, člověk tomu nerozumí a další týden se to probere na přednášce.
Připomínka k předmětu, Vybraný software pro finance a pojišťovnictví [NMFM404, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.07.2017, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
I liked that we have seen several modification of linear regression and its applications, pros and cons.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.06.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Quick summary of methods, no deep analysis. I would really need to read much more to be able to apply the methods shown in the lecture. For example, I had to spent many hours by searching the internet just to be able to do the homework.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.08.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Pro PMSE statistiku jde spíše o nevhodný předmět. Většina je opakování z jiných předmětů. Ostatní jsou pouze zajímavosti.
Dále se moc nehodí způsob hodnocení spojený s obhajobou dvou projektů, protože v prvním semestru je projektů a domácích úkolů už dost. Projekty jsou mimochodem nad dost nezajímavými daty.
Navíc je to celé na stránkách.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.06.2016, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Zajímavý průřez a stručný náhled na některé regresní metody. Předmět by mohl být o něco přínosnější kdy měl cvičení.
Připomínka k předmětu, Matematické metody v praxi [NMMA366, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.02.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Prednášky sa mi páčili všetky okrem poslednej (12.12.), tá bola monotónnejšia, horšie odprezentovaná a menej zaujímavá než ostatné prednášky. Napriek tomu si však myslím, že predmet úplne nesplnil pôvodný účel. Prednášky boli takmer na nerozoznanie od prednášok na seminári Matematické problémy nematematikov a boli viac o populárnych informáciách o danej téme a jej aplikáciách, než o matematických metódach a princípoch. K predstaveniu nejakého matematického obsahu mala najbližšie prednáška o Support Vector Machine.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Zajímavé přednášky, pomohlo dát věci do kontextu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK