AnketaAnketa(verze: 707)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Letní semestr.
Připomínky k výuce (Letní semestr)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. [32-UCJF], Mikroskopická teorie jádra [NJSF037, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.09.2023, 1. ročník, Částicová a jaderná fyzika, navazující magisterské
Oceňuji odbornost výkladu a formát zkoušky.
Připomínka k předmětu, Mikroskopická teorie jádra [NJSF037, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.09.2023, 1. ročník, Částicová a jaderná fyzika, navazující magisterské
Oceňuji zajímavost kurzu stejně jako zevrubnost volně dostupné literatury. Kurz se místy překrývá s Fyzikou Jádra ze zimního semestru, což není nutně na škodu, a poskytuje dobrou průpravu pro jadernou sekci SZZ.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK