AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. [32-KPMS], Matematika ve financích a pojišťovnictví [NMFM205, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Kapacita ve svém oboru.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Vyučující byl vstřícný, výsledek zkoušky nebyl problém opravit nebo se nechat dozkoušet. Hodiny byly logicky organizované podle učebnice, akorát některé trochu složitější kapitoly byly přeskočeny.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. [32-KPMS], Matematika ve financích a pojišťovnictví [NMFM437, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Doporučuji každému matfyzakovi, co se chce aspoň jednou za život podívat na vše. (A tak zjistit, že limita je to, když hodnekrat mačkáš tlačítko na kalkulačce za sebou)
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. [32-KPMS], Matematika životního pojištění 1 [NMFP407, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Nejvíce na vyučujícím oceňuji, že má vše dobře strukturované a dané materiály jsou postačující ke zkoušče, která se koná v předtermínovém období, což ulehčí každému studentovi.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Nechápu, proč pan profesor nemůže skripta oficiálně zveřejnit, ačkoliv mezi studenty od dob covidu kolují. Jsou velmi kvalitní a na přípravu na zkoušku rozhodně postačující.
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. [32-KPMS], Časové řady [NMST414, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 1. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, navazující magisterské
Moc milý a ochotný vyučující. Oceňuji možnost písemného předtermínu.
RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. [32-KPMS], Časové řady [NMST414, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 1. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, navazující magisterské
Vyučující dobře vysvětluje látku, nemám co vytknout. Cvičení byla v pořádku a přínosná.
RNDr. Petr Vejmělka [32-KPMS], Matematika životního pojištění 1 [NMFP407, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Vyučující nám poskytl velmi pěkně zpracované materiály.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Nejvíce jsem ocenila cvičícího ochotu výuku poupravit tak, aby obě strany byly spokojené.
Bohužel mne samotná látka nezaujala, a proto mi přišlo počítání trochu nudnější. Nevýhodou pro cvičího byla nutná výuka v angličtině a i když samotná úroveň jazyku byla dostatečná, tak na přednášení šlo vidět, že cvičící někdy hledá vhodná slova, což zapříčinilo, že flow vysvětlování nebyl tak plynulý.
Mimo jiné vyvoláváním k tabuli cvičící způsobil některým spolužákům návrat traumat ze středních škol.

P.S. Způsobené trauma vyrovnal tím, že se nás jednou zastal před vytrvalým nátlakem babiček a dědečků, které se až překvapivou vitalitou snažili nasoukat do třídy, kde sotva skončila hodina.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2024, 1. Ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Na cvika jsem osobně nechodil, příliš nechápu, proč je zápočet těžší než zkouška. Díky za extra rychlé opravování zápočtového testu
Připomínka k předmětu, Matematika ve financích a pojišťovnictví [NMFM205, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 16.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Jediné, co bych vytknul byl tak brzký začátek
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Až moc jednoduchoučký předmět, kreditové ohodnocení jistě není adekvátní. Kvůli takovýmto předmětům ztrácí obor Finanční matematika prestiž.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.02.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Obecně není předmět moc komplikovaný, dost se překrývá s předmětem Matematické metody ve financích. Na přednáškách odprezentuje skoro přesně to, co je v učebnici ale je možnost pokládat otázky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 05.01.2024, 2. ročník, Finanční matematika, bakalářské
Předmět sám o sobě by nemusel být tak špatný, pokud by se však obsahově nekryl s několika dalšími předměty (myšleno především v programu Finanční matematika). Velký objem probrané látky byl již probrán či probírán v jiném povinném předmětu (Účetnictví, Úvod do financí, Matematické metody ve financích...), a tudíž považuji tento předmět za poměrně zbytečný. Tématu pojišťovnictví, které doposud nebylo pokryto jiným předmětem, byly věnovány pouhé dvě přednášky, což je zcela neadekvátní. Velmi vysoký počet kreditů navíc jednoznačně neodpovídá náročnosti daného předmětu (pocitově bych dal tento předmět za nejvíce 2 až 3 kredity). Studijní plán Finanční matematiky potřebuje nutné úpravy!
Připomínka k předmětu, Časové řady [NMFP404, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2023, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Oceňuji reporty a recenze, které udržují studenta v průběhu semestru stále v obraze, jak na cvičeních, tak i na přednáškách.
Připomínka k předmětu, Časové řady [NMFP404, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2023, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Zajímavý a praktický předmět. Zkouška byla férová.
Připomínka k předmětu, Matematika životního pojištění 1 [NMFP407, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Cvičení probíhalo formou přednesu příkladů korespondující s přednáškou, kde cvičící vysvětlil daný příklad a sem tam někoho zavolal k tabuli. Bohužel mě osobně daná tématika nezaujala a zároveň jsem nepochopila důvod procvičování komutačních čísel, které byly již překonány výpočetní technikou.
Zápočet lze získat vypracováním dvou (poměrně časově náročných) úkolů a jedním zápočtovým testem (který je mimochodem mnohem náročnější než zkouška a rozhodně doporučuji si na přípravu dát dostatek času).
Cvičící na svých stránkách každý týden aktualizoval pdfko s vypočítanými úlohami.

Podržte si klobouky pánové a dámy, všechny příklady byly ve zmíněném pdfku vypočítané s dostatečným komentářem. Extra kudos cvičícímu, poněvadž to je na mff nezvyklostí.
Připomínka k předmětu, Matematika životního pojištění 1 [NMFP407, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2024, 1. ročník, Finanční a pojistná matematika, navazující magisterské
Celá výuka je dobře strukturovaná a pochopitelná. Bohužel mě témata moc nezaujala a působila spíše jako technické pódium pro další předmět.
Díky zahraničním studentům byla výuka v angličtině, což se projevilo na kvalitě výuky.
Určitě bych ocenila, kdyby byly poznámky dostupné v digitální podobě.
Připomínka k předmětu, Časové řady [NMST414, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 1. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, navazující magisterské
Cvičení byla v pořádku. Nejprve shrnutí teorie, pak praktická ukázka v Rku, zbytek cvičení samostatná práce s možností se ptát.
Co se zápočtu týče, tak si myslím, že se kladl moc důraz i na zbytečné drobnosti. Ale vyvažovalo se to faktem, že se úkoly mohly dělat ve dvojici.
Ale doba 3 týdnů mezi odevzdáním úkolu a vrácením opraveného úkolu je opravdu dlouhá. Je dobré mít opravený předchozí úkol, když následující úkol na ten předchozí navazuje.
Připomínka k předmětu, Časové řady [NMST414, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 1. ročník, Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie, navazující magisterské
S předmětem jsem byla spokojena, pouze si myslím, že by se mohlo věnovat méně času opakování z minulého týdne. Věnovat 45 minut opakování je moc, stačila by cca půlka času.
Oceňuji možnost písemného předtermínu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK