• Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
Filtr:
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Roman Golovko, Ph.D. [32-MUUK], Geometrie 2 [NMAG212, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.05.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
I přes jazykovou bariéru cvičení probíhala skvěle, možná bych v dnešní době prostě vyzval studenty, ať si zadání DÚ i cvičení najdou na telefonu, pan Golovko spotřeboval za semestr více papíru, než ostatní dohromady za celé dvouleté studium.
O znalostech studentů někdy předpokládal více, než byla realita, ale ochotně vysvětloval.
Vůbec by nevadilo, kdyby celé cvičení bylo v angličtině, vysvětlení by byla jasnější a plynulejší.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Nevadilo by mi, kdyby byla výuka v angličtině - zdálo se mi, že s češtinou trochu cvičící bojuje, a kdyby mluvení v angličtině znamenalo, že se dokáže lépe vyjádřit, bylo by to lepší
Dr. rer. nat. Ing. Jan Kotrbatý [32-MUUK], Teorie míry a integrálu 1 [NMMA205, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Vyučující přijal úkoly, které byly zjevně špatně, sám na cvičení řekl, že tomu vlastně nerozumí, nestíhá opravovat úkoly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičící z mého pohledu naprosto nedostatečně komentoval kroky prováděné během řešení příkladů. Byl-li tázán, na dotazy odpovídal, nicméně o detailnější vysvětlení se nesnažil, spíše zopakoval, co řekl dříve. Cvičící se často během řešení úlohy zasekl, což bohužel vyústilo v to, že se nestihl dostatečný počet příkladů během cvičení. Cvičící míval též velmi často zpoždění s opravováním domácích úkolů.
doc. RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D. [32-MUUK], Geometrie 2 [NMAG212, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 02.09.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Ocenila bych více počítat příklady. Přišlo mi, že cvika mi ke zkoušce vůbec nepomohly.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičící neměl moc dobře připravená cvičení, ale tahal věci z hlavy velice pozoruhodně. Tedy do určité míry cením schopnost improvizace, která ne vždycky vyšla přesně podle plánu. Někdy jsme se zasekli na příkladu zbytečně dlouho a prostě neměli o co se opřít a jak pokračovat, než že jsme to nechali otevřené. Na cvičení si vážím časté používání geometrické intuice se spoustou kvalitních obrázků na tabuli. Dále jsme dostali i fyzikální intuice do zavedených pojmů, čehož si taky vážím. O něco horší byly úkoly, které nám zpátky opravené nepřišli, ale aspoň byl cvičící o to shovívavější při udělování zápočtu. Čili je to takhle srozumitelný?
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. [32-MUUK], Geometrie 2 [NMAG212, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
prof. Rataj bohužel nedoplňuje svou výuku o počítačové modely k daným příkladům, což by bylo u "geometrie 2" velmi vhodné. Jeho styl výuky je tak velmi nudný. U zkoušky je ovšem velmi příjemný a nehledí na formalismy.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. [32-MUUK], Geometrie 2 [NMAG212, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
prof. Rataj se bohužel příliš drží výkladu formálních definic a geometrický pohled byl tak u předmětu "geometrie 2" někde v pozadí. Bylo by skvělé, kdyby výklad doprovázely třeba nějaké počítačové modely. Velké plus je naopak čitelnost písma na tabuli.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.06.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
I pan Rataj si uvědomuje, jak je látka (hlavně diferenciální formy a Stokes) pro druháky obtížná, a tak je na zkoušce velmi hodný.
Snad látku někdy pořádně pochopím.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Klidný a monotonní přednes mírného tempa. Spolu s krasopisem na tabuli se tedy vše dalo dobře stíhat. Párkrát jsme narazili v důkazech na nějaké zádrhele, které jsme na místě nevyřešili. Také při prosbě o rozšíření intuice ohledně uvedeného pojmu se nám nedostalo moc vysvětlení. Shovívavý při zkoušce vůči numerickým chybám.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.05.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Pečlivě vysvětluje, skripta s důkazy hezky sepsaná, výborný pedagog.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. [32-MUUK], Konvexní tělesa [NMAG262, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.06.2023, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Na přednášky jsem nechodil, takže ty nemohu hodnotit. Nicméně je pár věcí, které bych chtěl hodně pochválit. Jednak to, že se mi pan profesor přizpůsobil - co se týče datu zkoušky. Dále to, že zkouška je vedena ve velice příjemném duchu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Pan profesor vše dobře vysvětluje a je velice vstřícný. Tématice skvěle rozumí.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. [32-MUUK], Teorie míry a integrálu 1 [NMMA205, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičící píše celou dobu na tabuli a cvičení probíhá spíše jako druhá přednáška. Délala jsem si zápisky a často nevěděla, co se to momentálně na tabuli děje. Vzniklé zápisky jsem pak ale při dělání úkolů, důkladném učení na zápočtovou písemku a zkoušku velmi ocenila. Obsahovaly téměř vše potřebné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
U domácích úkolů by bylo dobré, vždy sdělit jestli samotná chyba je dost velká na to, že se musí opravit.
prof. RNDr. Jan Rataj, CSc. [32-MUUK], Teorie míry a integrálu 1 [NMMA205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Profesor má přednášky připravené dobře, vždy začne látkou z konce minulé přednášky, takže si můžete zopakovat poslední definice atd.
K přednášce nebyla skripta, ale samotný soubor s přednáškou, tedy přesně to, co se dělalo na přednášce bylo k dispozici.
Jeho výklad vás nezaujme a někdy je náročné udržet pozornost.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Výklad pana profesora se velmi dobře poslouchá, je srozumitelný a celá přednáška je poměrně poutavá. V pozdějších kapitolách poměrně málo komentuje některé kroky v důkazech, ale to je vše, co mohu vytknout.
Připomínka k předmětu, Geometrie 2 [NMAG212, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Na cvičení k předmětu "geometrie 2" se typicky řešily úlohy matematické analýzy. Ačkoli byly mnohé příklady vyřešeny na tabuli, bylo by možná lepší, kdyby byl studentovi předán obecnější (algoritmický) postup řešení. Zároveň chybělo grafické vyzobrazení příkladů počítačem, které by značně příblížilo goemetrický pohled na věc. Na cvičení se zároveň objevily nějaké koncepty, které se nestihly na přednášce. Pro zápočet bylo potřeba splnění 6 (dost těžkých) úkolů zadávaných v průběhu semestru. Celkově hodnotím cvičení jako velmi nudné.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Hodně věcí, které se nestihly na přednášce bylo přesunuto na cvičení. Ocenil bych lepší materiály ke cvičení. Velice se tak vážím těch, které měl docent Golovko na svých stránkách, která by mohla být zveřejněna na stránkách přednášky. Ocenil bych trochu víc počítání.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.05.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičení z velké části slouží jako doplněk přednášky, důkazy pomocných tvrzení, na samotné rutinní počítání je málo času, spočtou se dva/tři příklady a jde se dál.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Látka byla poměrně těžká a chyběly mi příklady, na kterých bych si mohl vyzkoušet samostatné počítání (úlohy na cvičení byly přednášeny cvičícím)
Připomínka k předmětu, Geometrie 2 [NMAG212, přednáška]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 15.09.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Po většinu přednášky "geometrie 2" mi zcela chyběl geometrický pohled na věc. Na tabuli se bohužel objevovaly pouze formální a neprůhledné definice, nějaký např. počítačový model, kde by bylo vše demostrováno, chyběl. Zároveň byl důraz kladen právě na tyto formální definice, a nikoli na jejich geom. interpretaci. Po celý semestr jsem tak byl naprosto ztracený. Látka přednášky byla zároveň dost podivně uspořádána, neb mi přijde, že zejména nějaké definice zkrátka zcela chybí (nebo jsou možná schovány někde jako speciální případ).
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 14.06.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Na předmětu oceňuji primárně poslední kapitolu, tedy diferenciální geometrii 2 ploch v R3. Myslím si, že by kvůli geometrické intuici v tomto případě bylo dobré projít více z této kapitoly, obzvlášť když příklady k přednášce byly pouze 2 plochy v R3. Za celý semestr jsem viděl pouze jeden jiný případ ve vyšší dimenzi, kde teorie moc nenapověděla, jak by se věci měly mít. Myslím si, že by to šlo udělat na úkor osekání nekonečné kapitoly o integraci diferenciálních forem, která končila asi třemi verzemi Stokesovy věty, každá řešící jiný, na mě až moc speciální, případ oblasti na které jsme integrovali. Možná to ale ani nešlo dělat jinak. Také bych udělal něco s rozkladem jednotky, kterým jsme se zabývali asi dvě přednášky jen abychom poté řekli, že se to téměř nikdy nepoužívá. I přes to, kolik jsme toho neodpřednášeli ze za mě nejzajímavější kapitoly se spoustu věcí nechávalo na reálná cvičení, kde zas začalo záležet na tom, koho člověk měl. Skripta Prof. Rataje byla přesným odrazem toho, co bylo odpřednášeno, tedy se jednalo o výborný zdroj. Jen byla škoda, že byla doplňována v průběhu, tedy člověk nemohl například nakouknout, co ho přesně čeká a nějak se na přednášku připravit. Tento problém do jisté míry řešil fakt, že byla dostupná skripta z minulého roku, kde se naštěstí stihlo více z poslední kapitoly.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.05.2023, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Předmět by klidně zasloužil dotaci 4-2, na cvičení by zbyl čas na počítání a desítky pomocných tvrzení a vlastností by se stihly na přednášce, zároveň by zbyl čas na intuitivní vysvětlení. Od multilineárních forem dále už je látka dost náročná.
Gauss-Ostrogradsky, Stokes, plošný integrál určitě patří do všeobecného matematického základu, takže umístění do druháku asi ideální.
Připomínka k předmětu, Konvexní tělesa [NMAG262, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.06.2023, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Přednášku vřele doporučuji. Na předmětu se mi asi nejvíce líbilo, že kombinuje prakticky veškerou matiku, se kterou se student obecky doposud potkal - analýzu, lingebru, míru, geometrii, metrické prostory a dokonce i něco málo z algebry. Skripta k předmětu jsou pěkně napsaná a dá se z nich v pohodě naučit. Nejtěžší část kurzu byla asi kapitola o prostorech konvexních těles, zbytek je jednoduchý. Dále se mi líbil formát zkoušky - domácí úkol (teoretické cvičení) + znalost definic, znění vět a důkazů vět z přednášky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.05.2023, 3. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Velmi zajímavý předmět. Oceňuji hodně cvičení k samostatnému studiu.
Připomínka k předmětu, Teorie míry a integrálu 1 [NMMA205, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičení byla zajímavá. Několikrát se stalo, že až na cvičení jsem pochopil co samotné definice a věty na přednášce znamenají.
Taky byly počítací příklady prokládané teoretickými zajímavostmi nebo zajímavými příklady.
Není ideální mít přednášejícího i na cvičení, vždy je lepší slyšet učivo z jiné strany, ale myslím, že v tomto případu to nevadilo
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Cvičení probíhala tak, že cvičící řešil příklady na tabuli a sem tam vyzval některého ze studentů, aby úlohu vyřešil. Na cvičeních bylo zajímavé, že jsme na nich řešili teoretické příklady doplňující přednášku, nicméně co se samotných příkladů týče, některé byly velmi náročné na samostatné řešení a celkem jich nebylo dostatek na samostatné procvičování doma.
Připomínka k předmětu, Teorie míry a integrálu 1 [NMMA205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2024, 2. Ročník, Obecná matematika, bakalářské
Předmět byl koncipován docela zvláštně. Relativně hodně vět má důkaz v 2. části kurzu,a protože ten není povinný pro všechny zaměření, tak působí trochu povrchově. Jinak je to předmět, který je docela strašák, ale když se do něj člověk ponoří, tak najde jeho krásu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.01.2024, 2. ročník, Obecná matematika, bakalářské
Předmět je poměrně náročný a důkazy jsou občas velmi technické. Náročnost předmětu mu však neubírá na zajímavosti. V některých kapitolách je nutné se odkazovat na poznatky z jiných předmětů, jmenovitě z matematické analýzy, což může být problém, pokud průběh těchto dvou přednášek není dobře sladěn.