AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. [32-KDF], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Pan docent byl na hodiny vždy připraven, měl s asistenty připraveno mnoho pokusů, při kterých jsme diskutovali o zalostech získaných již na SŠ nebo předchozích hodinách. Styl výuky hodnotím velmi kladně, prakticky všechny naše dotazy byly hned zodpovězeny.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Děkuji za krásné a přehledné vykládání tak složité látky. Oceňuji, že i v tak složitých věcech najdete "jednoduchý" postup vysvětlení.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2016, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Snažil se, abychom všechno pochopili a bavilo nás to. Osobní přístup ke studentům, dost prostoru na dotazy. Přednášky byly zajímavé díky pokusům a některých příkladům. Rozhodně se vyplatí na jeho přednášky chodit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Výborný vyučující, který umí podat látku tak, aby jí každý porozuměl, a zároveň dokáže nadchnout danou problematikou.
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. [32-KVOF], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2016, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Pokusy, které nám předváděl, byly vždy zajímavé a srozumitelně vysvětlené.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. [32-KDF], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.09.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Zdeňka má pokaždé nové nápady, jak přibližovat problematiku studentům. Vše, co jsem napsal jako hodnocení cvičení je její zásluhou.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Paní doktorka byla vždy nápomocná. Jakýkoliv problém šlo řešit ve skupinách diskuzí nebo individuálně. Ve vedení cvičení a při vysvětlování potřebné látky nám šla vždy příkladem. Velmi kladně hodnotím možnost a počet konzultací.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Profesionalita, spontánnost, dodávané materiály - velké plusy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Velmi se snažila nám pomáhat a podpořit nás, jak to šlo.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2016, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Skvělý přístup ke studentům, vycházela nám vstříc. Ocenila bych víc spočítaných příkladů během cvičení.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Příjemný hravý přístup k výuce, který mě velice obohatil.
doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc. [32-KDF], Elektřina kolem nás [NUFY054, seminář]
Tereza Hofrichterová, 29.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Příjemné a profesionální vystupování, nemám co vytknout.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. [32-KFNT], Seminář z fyziky nízkých teplot [NFPL098, seminář]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.02.2016, 3. ročník, Fyzika, doktorské
Trojku dávám kvůli přemíře přednášek přednesených anglicky od česky(slovensky) hovořících, což pokládám za vrchol marnosti, aby se mluvčí namáhal s překladem do jazyka cizího a posluchač opět s překladem nazpět, pokud ti dva mají společný mateřský jazyk. Až budou Češi a Slováci přednášek tak, jak jim zobák narostl, a cizinci anglicky, dám jedničku.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. [32-KFNT], Supravodivost a supratekutost [NFPL189, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2017, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
It was very nice and suprising to have a teacher which speaks in French and we saw his passion for the subject.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. [32-KFNT], Elektřina kolem nás [NUFY054, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.05.2018, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Při hodinách, kdy se nekonají exkurze, má připravený výklad o různých jevech jako blesky či magnetismus vesmírných těles, který je velmi zajímavý a občas i překvapivý. Rozhodně látku velmi dobře umí a umí i předat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Milý přístup a velmi rychlá komunikace.
Tereza Hofrichterová, 29.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Příjemné a profesionální vystupování, nemám co vytknout.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. [32-KFNT], Fyzikální praktikum I pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání [NUFY093, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.05.2018, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Vždy dokáže pomoct s danou úlohou, vždy dokáže pochválit průběh měření a protokoly hodnotí vlídně a nestrhává body za každou maličkost. Rozhodně někdo, kdo by měl v praktikách působit i další roky.
doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. [32-KFNT], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.06.2018, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Vůbec nic nevysvětlí, jen přepisuje to, co má na papíře na tabuly a na naše dotazy odpovídá větou "ono to je složitější, ještě se na to podívejte"
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.08.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - na výkon povolání
Pan docent je nesmírně milý, ochotný, přednášky navíc doplňuje poslechem klasické hudby z období, kdy tato teorie vznikala. Je víc než dochvilný, do učebny chodí snad 10 minut předem a jednu přednášku nám po konci semestru přidal. Měla jsem ale drobný problém s výkladem, byl dost málo členěný, obrazně a s nadsázkou by se dalo říct, že "chyběly nadpisy". Také mě mátlo, pokud bylo to samé označení použito dva krát těsně za sebou v různém významu.
Mgr. Matěj Ryston [32-KDF], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.08.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - na výkon povolání
Moc bych ocenila, kdybychom my jako studenti na cvičeních mohli být aktivnější. S panem cvičícím jsem na toto téma i diskutovala a musela jsem mu dát za pravdu, že pokud máme stihnout tak značný rozsah, nemůže si dovolit nechat studenty řešit úkoly na tabuli. Přesto si myslím, že aspoň nějak studenty zapojit lze - např. nechat je chvíli počítat podúkol samotné a zeptat se jich na mezivýsledek. Na druhou stranu nesmírně oceňuji pozitivní přístup, otevřenost a snahu pana magistra Rystona. Ani po mém "výpadu" se neurazil a společně jsme hledali řešení, hned nám i vyrobil pracovní list. Rovněž jeho pomoc u domácích úkolů a trpělivost byly obrovské.
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D. [32-KFNT], Seminář z fyziky nízkých teplot [NFPL098, seminář]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.02.2016, 3. ročník, Fyzika, doktorské
Trojku dávám kvůli přemíře přednášek přednesených anglicky od česky(slovensky) hovořících, což pokládám za vrchol marnosti, aby se mluvčí namáhal s překladem do jazyka cizího a posluchač s překladem nazpět, pokud ti dva mají společný mateřský jazyk. Až budou Češi a Slováci přednášek tak, jak jim zobák narostl, a cizinci anglicky, dám jedničku.
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. [32-KDF], Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Paní doktorka byla vždy nápomocná. Jakýkoliv problém šlo řešit ve skupinách diskuzí nebo individuálně. Případné dotazy nám byly vždy zodpovězeny a demonstrovány na příkladu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Prostě naše skvělá paní doktorka Majka. Díky za materiály a skvělé vysvětlování elementárních věcí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Pomáhala s vysvětlováním s nebeskou trpělivostí.
Připomínka k předmětu, Seminář z fyziky nízkých teplot [NFPL098, seminář]
Patrik Švančara, 20.02.2018, 1. Ročník, Fyzika, doktorské
Musím povedať, že kvalita prednášok sa od posledného seminára zlepšila. Stále však podľa mňa stojí za zhodnotenie, či má zmysel počúvať o tom, aký výskum fungoval na fakulte v 60. rokoch a uberať sa tak o možnosť počuť niečo zo súčasnej fyziky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.09.2017, 3. Ročník, Fyzika, doktorské
Prednášky v seminári boli zväčša dobre vybrané a zaujímavé, avšak bolo ich pomerne málo. Ocenil by som viac prednášok z prierezu skupín KFNT.
Daniel Duda, 01.06.2017, 4. Ročník, Fyzika, doktorské
Velice zajímavý byl ten seminář o tlaku (kvůli němu jsem dal 3, jinak bych dal 5)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2016, 1. Ročník, , Program CŽV - na výkon povolání
Příliš mnoho přednášek v angličtině a to i od českých/slovenských řečníků. U přednášek, které se zabývají tématem, jemuž se věnuje některá ze skupin na katedře, se vůbec nebere v potaz, že pro ostatní je to cizí a potřebovali by nějaký úvod do problematiky.
Jediná přednáška, která byla zajímavá a kvůli které nedávám hodnocení 5, byla ta o rychlých kamerách v kriminalistice a balistice.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 04.02.2016, 3. ročník, Fyzika, doktorské
Trojku dávám kvůli přemíře přednášek přednesených anglicky od česky(slovensky) hovořících, což pokládám za vrchol marnosti, aby se mluvčí namáhal s překladem do jazyka cizího a posluchač opět s překladem nazpět, pokud ti dva mají společný mateřský jazyk. Až budou Češi a Slováci přednášek tak, jak jim zobák narostl, a cizinci anglicky, dám jedničku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.01.2016, 2. Ročník, Fyzika, doktorské
standardní smenář, nemá smysl hodnotit, doporučuji vyřadit z ankety
Připomínka k předmětu, Fyzika a technika nízkých teplot [NFPL168, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Skvělý úvodní kurz k fyzice nízkých teplot vedený skvělými a přednášejícími s enormními zkušenostmi v oboru. Jen studentům doporučuji nepodcenit zkoušku u doc. Rottera, je důkladný.
Připomínka k předmětu, Elektřina kolem nás [NUFY054, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.05.2018, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Předmět se skládá hlavně z exkurzí do různých laboratoří a institutů, kde jsou nám předváděny různé experimenty, jevy a výzkumy. Je velmi zajímavý, ale většina provádějících si neuvědomuje naši nízkou úroveň chápání daných zařízení a jevů a vysvětluje je až příliš složitě, takže většinou nikdo ničemu nerozumí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.09.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Zajímavý předmět. Díky němu jsem měla možnost navštívit zajímavé laboratoře a zjistit, čím vším se na Matfyzu lidi zabývají.
Tereza Hofrichterová, 29.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Idea předmětu je podle mě dobrá, akorát naráží na to, že mnohdy nám exkurze kolidovaly s jinými předměty v rozvrhu, takže jsme se jich nemohli vždy účastnit, což byla škoda. Zvážila bych vyjmutí předmětu z pravidelného rozvru a jeho realizování spíše "blokovou" formou.
Připomínka k předmětu, Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.09.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Není frontální. Jeden se u něj nenudí. Práce se velmi nenásilně přesouvá od samostatné práce či práce v menších skupinkách k výkladu o obtížnějších úlohách a poté ke skupinové práci. Komu skupinová práce nesedí, může počítat v koutku ničím nerušen, a pokud je někdo raději o integrálech poučován od spolužáka než od pedagoga, také v tom není bráněno. V takovéto podobě bych snesl i o půl hodiny až hodinu delší trvání.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.08.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - na výkon povolání
viz přednáška
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení mnohdy navazovala na látku probranou o přednáškách. Styl výuky - skupinová a individuální práce - se mi velmi líbil a přišel mi velmi přínosný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji originalitu cvičení, Moodle.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Líbilo se mi, že když jsme něco nevěděli, bylo nám to důkladně vysvětleno. Osobně mi akorát nevyhovuje příliš samostatné práce, protože vím, že jsem líná a vykašlu se na to...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2016, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení je určitě přínosné, objasňuje látku z přednášek. Někdy jsme se asi zbytečně zastavili u snazších věcí a nezbyl čas na počítání náročnějších příkladů.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2016, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji především uzpůsobení obsahu cvičení úrovni skupiny studentů. S velkým důrazem na pochopení principů, které je pro učitelské studium stěžejní.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
cvičení mě bavila a byla velice přínosná, není jim co vytknout.
Připomínka k předmětu, Fyzika II (elektřina a magnetismus) [NUFY101, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.08.2017, 1. Ročník, , Program CŽV - na výkon povolání
Tento předmět, ačkoliv fundamentální, patří k fyzice k těm abstraktnějším, přinejmenším pokud se má odpřednášet v tak krátkém čase. Ano, učitel fyziky musí vidět do hloubky a znát souvislosti, ale faktem zůstává, že (na rozdíl od Praktického úvodu do elektrotechniky) poznatky nabyté zde při výuce na základních a středních školách téměř nebudeme sami vyučovat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.07.2017, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Tento předmět byl nejspíš jedním z nejzajímavějších předmětů, které jsem si zapsal v druhém semestru. Nechyběly pokusy a látka samotná byla velice poutavá.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Někdy možná přílišné hračičkování s pokusy. Jinak vedení přednášky na jedničku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.05.2017, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Líbylo se mi časté zařazení pokusů do výuky, spolupráce se cvičením a obecně přístup k výuce.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.09.2016, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Občas byly zajímavé, občas trochu náročné a nudné, když jsme odvozovali některé vzorečky, ale jinak velmi přínosné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2016, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Přednášející se snaží rozšířit výuku hlavně pokusy, které nejen dobře ilustrují přednášenou látku, ale pro učitelské studium jsou velkým přínosem.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 1. Ročník, Fyzika, bakalářské
Výborně probraná látka způsobem, který mě bavil a navíc inspiroval.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK