AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Monika Balázsová [32-KNM], Numerická matematika [NMAI042, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2016, 2. Ročník, Informatika, bakalářské
Cvičenia sú super, boli veľmi príjemné. Aj zápočtový program mi prišiel nastavený so správnou úrovňou obtiažnosti.
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. [32-KNM], Úvod do matematického modelování [NMNM334, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Prof. Feistauer vykládal přehledně a srozumitelně. Občas bych ocenil větší zdůraznění toho, odkud bereme fyzikální předpoklady. (Všechny matematické úvahy byly pochopitelné, některé fyzikální ne tak docela.)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Podle mého názoru dobrý přednes, jen by neškodilo častěji opakovat definice/známá fakta a zároveň na začátku a konci každé části opakovat, co se udělá, respektive udělalo.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Numerická matematika [NMAI042, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Do not know, because it was in Czech and therefore I could not attend
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2016, 2. Ročník, Informatika, bakalářské
Veľmi príjemné prednášky, no občas mi prekážala nízka hlasitosť prednášania. Ináč fakt super.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Oceňuji velkou ochotu cokoliv zopakovat či vysvětlit znovu. Dobrá připravenost přednášek, odpřednášena byla všechna témata z obsahu přednášky. Bylo fajn, že součástí většiny přednášek bylo promítání textu pdf, který byl psán na tabuli, protože čitelnost písma na tabuli není nejlepší (ale nebyl problém zopakovat co je tam napsané). Skripta jsou dobrá a lze si do nich pohodlně během přednášek doplňovat co je třeba, jen je škoda, že neobsahoval poslední kapitoly (ty byly k dispozici pouze psané ručně, ne příliš čitelně). Přednášející nemluví příliš nahlas, což nevadí, pokud není přítomno příliš mnoho lidí a není v učebně moc velký šum.
Zkouška byla spíše formou naučit se hodně na zpaměť pokud chce člověk skvěle napsat písemnou část, není tam příliš mnoho času na přemýšlení, ale byla možnost absolvovat i ústní část, která vypadal v tomto ohledu pívětivěji (bez nějakého striktního časového omezení).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Velmi oceňuji to, že jsou skripta k přednášce, které obsahují přesně látku na přednášce. Navíc studenti vědí, které otázky se mohou vyskytnout u zkoušky. Tedy pro přípravu ke zkoušce jsou dobré materiály, z nichž se jde dobře naučit.

Ovšem se zkouškou je jeden problém -- nerozumím tomu, co přednášející sleduje tím, že dává pouze jednu hodinu na !čtyři! velmi netriviální teoretické otázky, z nichž každá ještě obsahuje početní příklad. Jediný způsob jak tento limit stihnout, je naučit se látku v podstatě nazpaměť a během písemky jenom psát a psát a nepřemýšlet. Což se mi zdá, že na MFF není zrovna preferovaný způsob učení a způsobí akorát to, že studenti látku po týdnu navždy zapomenou -- protože jí vlastně nerozumí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.06.2015, 2. Ročník, Informatika, bakalářské
Přednáška byla perfektní. Pan Felcman přednášel se zaujetím a se zájmem o to, abychom to pochopili. K přednášce sice existoval text, který se přednáší, včetně zkouškových otázek, přesto bylo výhodou na přednášky chodit. Jakmile to člověk slyšel, dával text mnohem větší smysl než jen změť vzorečků spadlých z nebe.

U zkoušky mě zarazilo, že je strašně málo času na vypracování otázek a že jsou hodnoceny poměrně přísně (tedy člověk celou hodinu píše a doufá, že v úpravách neudělá moc chyb, protože pak není moc času na to, je objevit a opravit). Přesto ale zkouška není těžká.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Úvod do matematického modelování [NMNM334, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Doc. Felcman se snaží motivovat, co bude dělat. Nejdřív shrne, co provede, a pak to provede. To je fajn, ale přišlo mi, že občas motivoval až příliš a v důsledku toho jsem se do výkladu občas zamotal tak, že jsem nevěděl, jestli opakuje starší látku, dělá úvod k nové látce, nebo už ji naostro vykládá a mám si dělat zápisky a výkladu rozumět.

Navíc má poněkud uspávací hlas, ale jde si na to zvyknout.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Podle mého názoru dobrý přednes, jen by neškodilo častěji opakovat definice/známá fakta a zároveň na začátku a konci každé části opakovat, co se udělá, respektive udělalo. K přednášce je dostupný dobrý text.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Úvod do metody konečných prvků [NMNM336, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.06.2017, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Téma přednášky bylo zajímavé, ale někdy byl výklad příliš rychlý na to, aby se dala přednáška s pochopením sledovat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.06.2016, 4. Ročník, Matematika, bakalářské
Zajímavé, srozumitelné.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Funkcionální analýza [NMNV401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Přestože fakticky jsme cvičení neměli, je nutno říci, že styl výkladu pana docenta Felcmana byl natolik interaktivní, že jsme se 'cvičili' během výkladu.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Funkcionální analýza [NMNV401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.01.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednášku doplní příjemným vystupováním i častým vtipem.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přístup doc. Felcmana mi velmi vyhovoval, neboť se snažil celý semestr o to, abychom předmětu rozumněli a dokázali mezi různými kapitolami a jinými předměty vidět souvislosti. Byl vždy ochotný cokoliv zopakovat a vysvětlit velmi dopodrobna, za což jsem byla velmi vděčná.
Tereza Petrášová, 04.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Velmi oceňuju krásné zápisy, které pan docent dělá na tabuli - zápisky z Funkcionály pak patří k jedněm z nejpřehlednějších a je radost se z nich učit! Taky mi velmi vyhovuje pomalejší tempo, kdy je čas téměř vše pochopit přímo na přednášce a je i prostor na dotazy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Pan docent Felcman přednášel asi nejvíce 'user-friendly' přednášku, kterou jsem zatím na MFF navštěvoval. Látka byla podávána tak, že každý kdo měl zájem zvládal vstřebávat informace a důkazové techniky v průběhu výkladu a velmi pozitivně hodnotím i snahu motivovat problematiku, kterou se zabýváme reálným využitím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji pomalejší tempo a velký důraz kladený na pochopení látky již na přednášce. Líbilo se mi také, že jsme věnovali pozornost otázkám ke státní závěrečné zkoušce. Vystupování vyučujícího bylo velmi přátelské, atmosféra na přednášce pohodová.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.01.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Výborný přístup ke studentům, cílem je aby studenti pochopili látku.
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. [32-KNM], Matematické metody v mechanice tekutin 2 [NMNV538, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přístup vyučujícího byl skvělý, na přednášky byl dobře připravený a kvalita výkladu byla vysoká. Oceňuji také uvodní přednášku, částečně věnovanou organizaci studia, jelikož se k těmto informacím student často vůbec nedostane.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.09.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Líbilo se mi, že doc. Felcman kladl důraz na pochopení probírané problematiky místo klasického přístupu věta-důkaz. Přednášky byly zajímavé, dobře strukturované a přínosné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Někdy by se možná hodilo trochu zpomalit. Na druhou stranu vyučující předvedl spoustu příkladů a struktura přednášky byla dobře zvolena. Chválím taky, že přednášející už jen nepřepisuje poznámky které má na projektoru nebo na internetu. Hodina je tak více osobní a přizpůsobuje ji studentům.
doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. [32-KNM], Úvod do metody konečných prvků [NMNM336, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2017, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Cvičení byla zábavná, vtipné komentáře rozhodně nechyběly a hlavně celý výklad byl naprosto srozumitelný. A super byly zápočtové úlohy v Matlabu, kde byla konečně vidět nějaká aplikace MKP v praxi.
Mgr. Filip Roskovec [32-KNM], Úvod do metody konečných prvků [NMNM336, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Cvičící se opravdu snažil a obdivuji ho, že to s námi nevzdal. Na to, že jsme neodpovídali i na lehké dotazy, si s výukou poradil velmi dobře.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerická matematika [NMAI042, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.07.2017, 3. ročník, Informatika, bakalářské
Cvicici je velice ochotny, napr. prodlouzi termin odevzdani ukolu, kdyz student nestiha. Podminky zapoctu jsou ucast na cviceni (7x, takze cca jen 50% ucast) a splneni lehke ulohy (byla opravdu lehka) nebo splneni tezke ulohy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Mr Tichy did a really good job in making sure everyone understands. He was constantly asking questions to everyobody and even made us solve exercises on the board so as to learn by practising.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.06.2015, 2. Ročník, Informatika, bakalářské
Na rozdíl od přednášky pana Felcmana mě cvičení moc nebavilo a nezaujalo. Plno času strávil cvičící dokazováním různých vět u tabule (leckdy zmatečně), občas někoho vyvolal k tabuli. Celkově mi cvičení přišlo uspávající a na rozdíl od přednášky mi nic moc nedalo. Navíc zápočet byl částečně za docházku (docházka+lehký zápočtový úkol x těžký záp. úkol), tak se mi nechtělo na něj nechodit.
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D. [32-KNM], Numerická matematika [NMAI042, 1]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.09.2017, 3. ročník, Informatika, bakalářské
(prednasajuci doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.) Jedna z najlepsich prednasok na MFF. Vyklad je zrozumitelny, tempo je zvladnutelne. Zopar prednasok bolo v anglictine, na ich uroven to ale nemalo ziaden vplyv. Prednasajuci na viac casto uvadza priklady z praxe, pripadne porovnania "ako sa to robi dnes". Pekne spracovane skripta.
Připomínka k předmětu, Numerická matematika [NMAI042, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Very interesting and well-organized.
Připomínka k předmětu, Numerická matematika [NMAI042, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.07.2017, 3. ročník, Informatika, bakalářské
Prednaska je zrejme pro pochopeni latky opravdu potreba - ze skript se uci tezko.
Obcas byla prednaska v anglictine kvuli zahjranicnim studentum - vsichni sice anglicky nejak rozumime, ale pochopeni latky je pak proste tezsi, no. Ocenil bych, kdyby meli zahranicni kolegove vlastni paralelku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.06.2017, 1. ročník, Informatika, bakalářské
Do not know, because it was in Czech and therefore I could not attend
Připomínka k předmětu, Úvod do matematického modelování [NMNM334, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2017, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Chtěla bych moc poděkovat za předem sepsaný seznam otázek ke zkoušce, opravdu hodně mi to pomohlo při učení a tak nějak "ucelilo" některá témata.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
V průběhu semestru jsem se neučil, takže jsem se v látce moc neorientoval. To dělám i u jiných předmětů, ale tady bylo výsledkem to, že jsem se neuvěřitelně nudil. Když jsem se pak učil na zkoušku, bylo to stokrát lepší, takže doporučuji průběžné učení. Předmět není těžký a poměr kredity/obtížnost mi přijde skoro až nefér vůči jiným předmětům. Občas mi trošku vadilo, že nebylo poznat, čemu mám rozumět a čemu ne (nějaké fyzikální předpoklady, které prostě předpokládáme a moc neřešíme, odkud se vzaly).

Na zkoušku bych uvítal víc času - téměř celou dobu jsem psal a stejně jsem vše nestihl.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.06.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Ačkoliv se občas stávalo, že nezbývalo než věřit věcem přednášeným (sekce s entropií nebo ), celkově dobře vyvážený předmět, který je společný pro fyziky a matematiky (a tedy se pro obě strany dalo nějaké představování faktů očekávat).
Připomínka k předmětu, Úvod do metody konečných prvků [NMNM336, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Cílem předmětu bylo hlavně to, aby studenti pochopili, co se v metodě kon. prvků děje. A k tomu bylo cvičení naprosto zásadní, neb tam jsem to doopravdy pochopil. Navíc bylo zajímavé vyřešit si touto metodou konkrétní příklad a zjistit, že ta metoda opravdu dává nějaké výsledky. :)
Připomínka k předmětu, Úvod do metody konečných prvků [NMNM336, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Příjemný úvod do metody konečných prvků. Zaměřený na to, aby student tušil, co se v této metodě dělá, ne na exaktní formulace a důkazy. Účel podle mně plní velmi dobře.
Připomínka k předmětu, Funkcionální analýza [NMNV401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Kvůli náročnosti sylabu se cvičení nekonalo. Ovšem kdyby se cvičení konalo, trpěli bychom tím nejvíc my, protože bychom si látku museli z velké zčásti dodělávat sami. Je tedy otázka, zda odebrat cvičení a přidat přednášku nebo změnit sylabus. Dle mého názoru toto není chyba přednášejícího nýbrž studijního plánu.
Připomínka k předmětu, Funkcionální analýza [NMNV401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.01.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednáška je velmi pečlivě připravována s jasným cílem vyzdvihnout to nejpodstatnější. Pan docent Felcman vše vysvětlí do detailu, poctivě zapíše a zdůvodní souvislosti a smysl probírané látky. Celé je to úžasná příprava na státnice, na které není důvod sbírat další materiály.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednáška byla odpřednášena velmi důkladně a kapitoly na sebe plynule navazovaly.
Tereza Petrášová, 04.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Rozumná skladba předmětu a při vyplnění cvičení přednáškou se učivo i celkem dalo stíhat :) Vše bylo důkladně probráno a po absolvování předmětu mám pocit, že tomu rozumím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět na začátku velmi pěkně doplňuje přednášku Konečných prvků a později i přednášku PDR skrze abstraktní variační úlohu a její úplné řešení na Banachových prostorech. Sedlobodové problémy jsou také hezké, ale možná by stačilo ukázat řešení pouhou reformulací na abstraktní variační problém a ušetřený čas věnovat třeba teorii ohledně slabé konvergence, která není v žádném jiném sylabu, ale přesto je nutná pro přednášku PDR. Spektrální teorie je v dobrém rozsahu. Považuji za důležité vysvětlit a zdůvodnit výkladu rozkladu identity skrze Riemann-Stiltjesův integrál.
Připomínka k předmětu, Matematické metody v mechanice tekutin 2 [NMNV538, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.09.2018, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Probíraná látka byla poměrně málo rozsáhlá, avšak kvalitně odpřednášená. Dostupná a přehledná skripta byla skvělou oporou při studiu ke zkoušce.
Ocenil bych, kdyby se na přednášce probíralo také něco z numerických metod pro řešení Navier-Stokesových rovnic, zejména MKO, popřípadě její kombinace s MKP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK