AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Martin Doubek, Ph.D. [32-KA], Algebraická topologie 1 [NMAG409, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět byl sám o sobě obtížný a úkolů/cvičení příliš mnoho, navíc i dosti obtížných. Nelíbil se mi systém "nikdo si nic nepřipravil, tak místo cvičení budeme pokračovat ve výkladu", neboť jestliže jsem si ze začátku nevěděl se cvičeními rady, časem už jsem neměla nejmenší šanci se chytit. Bylo by lepší alespoň některá cvičení vyřešit, protože když je nikdo nemá připravená, pravděpodobně byla příliš obtížná. Navíc tím přibývá množství probrané látky, které je potřeba pochopit k úspěšnému řešení dalších cvičení, což mě po čase odradilo od jakýchkoliv dalších pokusů doplnit si mezery a orientovat se v probírané látce.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. ročník, Matematika, bakalářské
As similar as above, please see the evaluation of the lecture.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2016, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Na jednom cvičení se tak hodinu řešilo, jak se v R^3 parametrizuje torus. Tohle se taky hodinu řešilo na analýze na varietách a předtím na geometrii (což je ten předmět, kde to dává smysl). Takže by možná bylo fajn mít větší přehled o souvisejících předmětech, aby se látka neopakovala pořád dokola.
Mgr. Martin Doubek, Ph.D. [32-KA], Algebraická topologie 1 [NMAG409, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Vzhledem k obtížnosti látky bych ocenila pomalejší tempo.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. ročník, Matematika, bakalářské
Mgr. Doubek provided the homework during the lecture. Thereby he gave a adjuvant motivation why to look closer to the topic here and there.
Roman Golovko, Ph.D. [32-MUUK], Riemannova geometrie 1 [NMAG411, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
The excercises were mostly technical and the lecturer tried to solve them as fast as possible, because we were constanly in a hurry...
Roman Golovko, Ph.D. [32-MUUK], Riemannova geometrie 1 [NMAG411, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
It was clear, that the lcturer was trying to do his best to present all the stuff. This is the positive point.
On the other hand, the evaluation was not really transparent - we were given a homework in order to get the credit ("zapocet"). The lecturer said that it is only important to hand in something and it looked like the results are not important at all. During the oral exam, I realized that the note is based also on the homework and even though I answer almost all oral questions correctly, I get 2.
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. [32-MUUK], Základy teorie kategorií [NMAG471, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
As similar as above, please see the evaluation of the lecture.
doc. Ing. Branislav Jurčo, CSc., DSc. [32-MUUK], Základy teorie kategorií [NMAG471, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Because of the small size of the course Mr. Jurčo illustrated the topic by precise remarks. Therefore it was easy to see why to look closer here and there.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2016, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Předmět vzhledem k malému počtu studentů probíhal jako seminář. Díky přípravě příspěvků jsem se látku dobře naučil a procvičil si i angličtinu a prezentační schopnosti. Vyučující doplňoval zajímavosti z souvisejících oborů, což bylo taky přínosné.
Mgr. Libor Křižka, Ph.D. [32-MUUK], Algebraická topologie 1 [NMAG409, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Líbilo by se mi, kdybychom občas dostali příklady na cvíčení, které bychom počítali přímo na místě, případně kdyby něco občas předvedl cvičící. Nelíbí se mi, že pokud nikdo nevyřeší žádný příklad na doma, místo toho, abychom je řešili společně, nahradíme cvičení přednáškou.
Mgr. Libor Křižka, Ph.D. [32-MUUK], Algebraická topologie 1 [NMAG409, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Ocenil bych trochu větší důraz na intuitivní pochopení látky než na technické důkazy bez bez vysvětlení podstaty.
Katharina Neusser, Ph.D. [32-MUUK], Riemannovy plochy [NMAG433, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Lectures were quite fast, but well organized. I would appreciate more examples and problems (as homework or some problem session).
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. [32-MUUK], Lineární algebra II [NMAF028, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 14.06.2016, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Vyučujúci neprejavoval záujem o vysvetlenie látky študentom, na cvičeniach sa veľa nestihlo, zväčša vyučujúci len koordinoval počítanie zo zadnej lavice triedy. Pokiaľ študent niečo nevedel, nedokázal ho správne naviesť k riešeniu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.06.2016, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Probíhalo stylem naučte se to sami a na cvičení samostatně vypočítejte u tabule jeden příklad - tyto cvičení mi přišly jako zabitý čas.
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. [32-MUUK], Algebraická topologie 1 [NMAG409, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení zabírají většinu výuky a probíhají stylem "někdo by si to měl rozmyslet u tabule". Ten, kdo je pak vyvolán k tabuli, buď píše to, co mu pan docent diktuje, nebo se snaží o vlastní výpočet.
Ve druhém případě často dochází k (dosti nesmyslným či přinejmenším obtížně pochopitelným) sporům o způsob značení a zápisu. Pamatuji si také případ, kdy výsledek, který rozhodně nebyl evidentně špatně, byl vyučujícím bez jakéhokoliv vysvětlení označen za špatný a i přes delší spory a otázky nám vyučující nebyl schopen vysvětlit, co je na vypočteném výsledku špatně (kromě toho, že neodpovídá poznámkám vyučujícího).
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. [32-MUUK], Algebraická topologie 1 [NMAG409, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Bohužel to pro mě byla zatím jedna z nejhorších přednášek/cvičení. Přijde mi, že by výrazně pomohla lepší strukturovanost výkladu a plynulost řeči (pokud výklad nedává smysl jako gramatická věta, nebude ho nejspíš dávat ani matematicky). Taky není potřeba říkat ke každému slovu tři synonyma (zvýší to tu plynulost), zato zkratka "hom." by se mohla na tabuli objevovat méně často, respektive mít jednoznačný význam. Co se týče přístupu ke studentům, oceňuju snahu nás zapojit, dokonce i tahání k tabuli, když nejsou dobrovolníci, může být fajn. Minutová přestávka po otázce na dobrovolníky vyplněná útrpnými poznámkami, po které následuje "tak to vezmeme tam vzadu od okna" (čest vytrvalcům, co si tam pořád sedali), není ale nutná. Když holt není dobrovolník, tak ať se vezme někdo hned a aspoň trochu rovnoměrně. Zas tolik nás tam nechodilo, aby se nedal udržet rámcový přehled. Jinak je to zajímavá matika.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Za dobu svého studia na Matfyzu jsem zažil předměty různé úrovně - některé dobře a jasně strukturované, některé zmatečné. U všech předmětů jsem však měl pocit, že vyučující předmět alespoň trochu zajímá a baví a že by byli rádi, kdyby svůj zájem o předmět dokázali předat studentům.
Toto pravidlo porušil až pan docent Somberg - jeho výklad byl jednak neskutečně zmatečný (když se snažíte vysvětlit a nakreslit na tabuli nějaký topologický objekt, není nejlepším nápadem nakreslit tři vrstvy přes sebe a vyhlásit, že je to z toho nákresu jasné), navíc však po velkou část výuky působil znuděně, někdy nahlas zýval a celkově působil dojmem, že jej výuka spíše obtěžuje.
Ačkoliv jsem to ještě do žádné ankety nenapsal, celkové pedagogické působení vyučujícího nelze označit jinak než jako katastrofální. Mezi námi studenty se výuka tohoto předmětu stala vděčným tématem pro neustále se opakující debaty a stížnosti v průběhu semestru.
Způsob zkoušení, kdy je zadáno velké množství příkladů, které se řeší cca 4 hodiny a zbytek je zadán za domácí úkol, také nepovažuji za zrovna optimální. Jediné co na tomto způsobu oceňuji, je, že vede k dobrým známkám.
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. [32-MUUK], Riemannova geometrie 1 [NMAG411, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
V Riemannově geometrii se Pan docent občas dopouští záměn pojmů, které pak poměrně dlouze komentuje/ospravedlňuje (př: mapa vs. lokální parametrizace). Také se (zřídka) spoléhá na představivost ve věcech, které by se (dle mého skromného názoru) slušelo formálně ověřit, nebo alespoň pořádně okomentovat. To jsou samozřejmě drobnosti, celkový výklad je nadprůměrný a podobný výkladu Pana doktora Šmída - je v něm dost času na vychutnání čehokoliv, co posluchač nezná, jen s tím rozdílem, že Pan docent Somberg vše řekne pěti různými způsoby, zatímco Pan doktor Šmíd to řekne dvěma a pak se na několik sekund odmlčí.
doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D. [32-MUUK], Riemannovy plochy [NMAG433, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Celkové působení přednášejícího bylo velmi špatné. Často působil dojmem, že na přednášce být nechce a nejraději by už šel domů. Slovní projev bohatý na četná synonyma a anglicismy ztěžoval možnost porozumění látce během přednášky. Oceňuji dostupnost poznámek přednášejícího, které sloužily jako hlavní materiál k přípravě na zkoušku. Kvůli dostupnosti poznámek a špatnému výkladu byly přednášky ztráta času.

Na konci semestru jsme si museli sami dostudovat 20 stran (ze 46) z poznámek přednášejícího - údajně tu nejdůležitější látku semestru. Když jsme se na poslední přednášce chtěli doptávat na nejasnosti ohledně této neprobrané látky, přednášející neodpověděl na téměř žádný dotaz, většinou s odvoláním, že to už přece máme znát.

Většina typů příkladů ze zkoušky nebyla na přednášce předvedena. Pokud jsme něco ze zkouškové písemky neuměli vypočítat, dostali jsme to za domácí úkol, jehož vypracování podmiňovalo udělení známky. Tento způsob je značně demotivující, protože studenty často čekají další zkoušky, na které měli v plánu se učit. Mnohem efektivnější by mi připadalo zadávat příklady podobné těm zkouškovým během semestru jako dobrovolný domácí úkol.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2019, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Příliš se mi nezamlouvalo množství látky, kterou měl člověk sám dostudovat před zkouškou. Je mi jasné, že když z nějakého důvodu odpadnou dva týdny výuky, tak se úplně nestíhá, avšak že se nestíhá polovina sylabu už úplně vhodné není. Tím spíš, když je to požadováno u zkoušky. Na druhou stranu ta látka, co se stihla, byla zajímavá.
Připomínka k předmětu, Algebraická topologie 1 [NMAG409, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Nemám co hodnotit, na cvičení jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Líbily se mi příklady (a jejich zdroj, knížka Homotopical Topology, Fomenko, Fuchs).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět mi přišel velmi zajímavý a poměrně obtížný. Mohly být více vysvětleny homotopické ekvivalence mezi různými topologickými prostory a intuice za tím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. ročník, Matematika, bakalářské
The accomplishment of the homework and the teaching of the topic were linked fluently. Therefore there is nothing to supplement.
See the evaluation of the lecture.
Připomínka k předmětu, Algebraická topologie 1 [NMAG409, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět jako celek by MOHL být zajímavý, bohužel zcela chyběla jakákoliv koncepce, jednotlivé části učiva byly v předmětu zcela pomíchány a (obzvláště ke konci a na začátku) uspořádání předmětu vypadalo spíše jako náhodně vybrané kapitoly z algebraické topologie než jako na sebe navazující části jednoho předmětu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Nemám co hodnotit, na přednášku jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přišlo mi, že se na přednášce trochu moc zacházelo do technických detailů, které by se mohly vynechat (ověřovat kopu trivialit zvládne každý mgr. student sám a nepotřebuje se koukat na to, jak to dělá někdo jiný). Místo nich by se mohlo víc říkat, co ty věci fakt znamenají.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět mi přišel velmi zajímavý a poměrně obtížný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Zajimava temata, dobry vyklad a hezke tempo, prednasejici se nezamotaval a bylo videt, ze se v tom dobre vyznava. Chybely vsak poradne cviceni, prednasejici se ptal, zda nekdo ma neco pripraveneho z ukolu, ktere doporucil resit, a nejcasteji nikdo nic nepripravil. Tak to je skoda, lepsi by bylo na cviceni dat aspon nejaky minimum prikladu (ne ze by vubec priklady nebyly, neco se predvadelo i behem prednasek). V pripade, ze nikdo neche nic ukazat, coz se stavalo s pravdepodobnosti 80-90%, pak se zacinala prednaska. Kvuli poslednimu faktu se mnozstvi latky zdvojnasobilo. Z jedne strany to bylo fajn, nezarazili jsme se v puli slova, z druhe strany pro nekoho, kdo o topologii moc velky zajem nema, to bylo prilis narocne.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět byl pro mě velmi náročný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. ročník, Matematika, bakalářské
The course was geared to book of Allen Hatcher which was quite helpful since you were able to follow the lecture by reading the book simultaneously.
Furthermore, we were quite a small group such that it was easy to discuss questions during the lecture and thereby to support one's understanding.
Připomínka k předmětu, Riemannova geometrie 1 [NMAG411, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
There were only few excercise classes (we have lectures most of the time) so it is hard to evaluate this point.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Nemám co hodnotit, na přednášku jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.
Připomínka k předmětu, Riemannova geometrie 1 [NMAG411, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
There was too much stuff to go through. The stuff was moreover mostly technical and not really interesting for someone who is not interested in Riemannian geometry (we saw e. g. fast no geometrical interpretations of the concepts).
It would be better to do less stuff and to work rather on the geometrical understanding of the concepts.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.01.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Nemám co hodnotit, na přednášku jsem nechodil, jsem na Erasmu, ale ten červený pruh v SiSu mě štve, tak Vám to tady vyplňuji s přáním, ať vám to moc nepokazí data, a ať do příště přidáte možnost nechci odpovědět/nevím.
Připomínka k předmětu, Riemannovy plochy [NMAG433, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Interesting topic.
Připomínka k předmětu, Seminář z diferenciální geometrie [NMAG437, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 02.07.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Mnoho zajímavých přednášejících se zajímavými a dost rozličnými tématy, velmi inspirativní. Jediné, co mi vadí je málo aktualizovaná stránka semináře http://muuk.karlin.mff.cuni.cz/cs/node/12, která je tím pádem téměř nepoužitelná (naštěstí fungují mailové pozvánky a tabule v Karlíně).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na semináři jsem byl bohužel jen dvakrát, ale i tak to bylo zajímavé a přínosné.
Připomínka k předmětu, Základy teorie kategorií [NMAG471, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
Since the course contained only three students any practices was given immediately during the lecutre. Therefore please see its evaluation.
Připomínka k předmětu, Základy teorie kategorií [NMAG471, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 1. Ročník, Matematika, bakalářské
The course contained only three students, therefore the topic was presented by talks. This occurrence caused that one was able to ask questions and discuss details immediately. Hence it was an perfect environment to learn the fundamentals.
Připomínka k předmětu, Algebraická topologie 2 [NMAG532, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.05.2016, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Dobre vedeny predmet, prednasky jsou srozumitelne a docela usporadane. Nekdy by se mozna dalo zbavit se objemnych a nezajimavych dukazu (v tomto pripade treba jenom naznacit kroky a hotovo), zejmena tech, ktere jsou v dostupnych zdrojich jako treba Hatcher. V ostatnim prednasky byly zajimave
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK