AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Připomínka k předmětu, Seminář z biofyziky a chemické fyziky I [NBCM175, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.02.2024, 2. ročník, Biofyzika a chemická fyzika, navazující magisterské
Velmi užitečný předmět. Studenti se na něm dozví spoustu důležitých informací k doktorskému studiu, fungování konferencí, psaní diplomové práce a odborných článků atd.

Součástí předmětu je i nácvik prezentování diplomové práce. Hodnocení prezentací studentů vyučujícími je velmi objektivní a nápomocné. Velmi oceňuji vstřícný a chápavý přístup vyučujících k nervózním studentům, kteří podávají hodnocení a rady velmi taktním a přátelským způsobem. Celkově mi přijde, že předmět je velmi dobře koncipován a opravdu pomáhá studentům zlepšit prezentování vědeckých výsledků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK