AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. [32-KPMS], Teorie rizika [NMFM503, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 26.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Upozorní i na příklady, které se objevují na státnicích.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Účetnictví 2 [NMFM302, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.05.2018, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Dobré příklady, dostatek na procvičení, vyučující dá studentům čas na vlastní vypracování a pak předvede na tabuli správné řešení. Dost věcí si tak nenásilně zapamatujete, pokud dáváte jen trošku pozor. Příprava na zápočet naprosto dostatečná, v testech žádné chytáky.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Neživotní pojištění 1 [NMFM303, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Výborný způsob přednášení. Dostatečně pomalé, vysvětlované kroky, z čehož vyplývá dobrá srozumitelnost. Oceňuji, že se jedná o jeden z mála předmětů, kdy přednášející nepoužívá prezentaci nebo jinou techniku (když to vůbec není potřeba). Ani na zkoušce jsem nenarazil na něco, co bych mohl vytknout.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Neživotní pojištění 2 [NMFM304, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.05.2018, 3. Ročník, Matematika, bakalářské
Přednášky občas trochu zdlouhavé, není snadné udržet pozornost. Naproti tomu poznámky na tabuli super, vše podstatné čitelně napsané, přesně dané okruhy ke zkoušce, zkouší opravdu pouze to, co se probralo. Na zkoušce většinou chce zjistit, zda látce opravdu rozumíte (nemáte jen nabiflováno) a umíte si dát dvě a dvě dohromady (propojit okruhy otázek), ale není zase zbytečně přísná.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Aktuárský seminář 2 [NMFM502, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 28.06.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Za zajímavé považuji probrané kapitoly z knihy McNeil, A. and Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management. Látku týkající si mnohorozměrných rozdělení by mohlo být zajímavé rozšířit o počítačové simulace dvourozměrných případů a odhadování parametrů EM algoritmem. Podobně kopuly a modelování s nimi.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 25.05.2017, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji připravené otázky, z kterých je pak dán test.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. [32-KPMS], Teorie rizika [NMFM503, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji, že vznikla předběžná skripta k první polovině přednášky, která jsou zveřejněná na webu. Býval bych ocenil i druhou polovinu. Z poznámek z přednášky se však lze plnohodnotně učit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2017, 3. Ročník, Matematika, navazující magisterské
The teacher is a really good teacher. She knows everything about the lectures. I really like her.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 26.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednášky bohužel nejsou nijak záživné.
RNDr. Michal Pešta, Ph.D. [32-KPMS], Matematika neživotního pojištění 2 [NMFM402, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.08.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji možnost vybrat si termín projektu a absenci zápočtové písemky.
Připomínka k předmětu, Účetnictví 2 [NMFM302, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.05.2018, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Náplní je účtování podle účetních tříd rozvahy pojišťoven. Zápočet není těžký.
Připomínka k předmětu, Neživotní pojištění 1 [NMFM303, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2019, 3. ročník, Matematika, bakalářské
Předmět je možná veden příliš matematicky a neškodilo by asi občas více praktických poznámek.
Připomínka k předmětu, Matematika neživotního pojištění 2 [NMFM402, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.08.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přehledné zpracování příkladů a srozumitelný výklad.
K projektu, který byl za domácí úkol, by bylo vhodné rozvést proč a kdy se jednotlivá rozdělení/metody používají.
Připomínka k předmětu, Aktuárský seminář 1 [NMFM501, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Kladně hodnotím přednášku „Dynamické modelování úmrtnosti“, kde jsem si připomenul metody z Demografie a Životního pojištění a dozvěděl se o možnostech jejich zobecnění. Co se cyklu „Pojistný matematik v praxi“ týče, tak někdy je obtížné udržet pozornost, když je prezentace rozsáhlá. Méně je někdy více.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.01.2017, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Líbí se mi, že přednášejí na tomto předmětu také lidé z praxe. Je tedy možné získat náhled mimo akademickou sféru a také zjistit, jak se používají přednášené techniky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.01.2016, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
V tomto předmětu se dovíme konečně více informací z praxe.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 20.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji hlavně hlavně přednášky ze série Pojistný matematik v praxi, které byly užitečné pro budoucí aktuáry.
Připomínka k předmětu, Aktuárský seminář 2 [NMFM502, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.07.2018, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Z Aktuárského semináře mi jako nejužitečnější přišla přednáška "Vývoj povinného ručení v ČR" od Petra Jedličky. Rovněž bylo zajímavé téma "Kreditní riziko" od Dr. Mazurové. Zájemci se mohou s tématem podrobněji seznámit ve vyučovaném předmětu "Praktické aspekty měření a řízení rizik". Seminář hodnotím jako užitečný.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 25.05.2017, 3. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji témata z praxe a úroveň examinace z tohoto předmětu.
Připomínka k předmětu, Teorie rizika [NMFM503, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2017, 3. Ročník, Matematika, navazující magisterské
The teacher frequently made some small mistakes on his notes.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 26.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
asi poslední cviko, kde si člověk ještě v magisterském studiu trochu započítá s tužkou
Připomínka k předmětu, Teorie rizika [NMFM503, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 17.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Náročnější předmět ve srovnání s Matematikou NŽP v rozsahu 4+2 Z/Zk. Za zajímavá považuji prakticky všechna témata až na poslední dvojici: Exact credibility, Jewell model. Tato dvojice témat se výrazně odchylovala od předešlé látky a raději bych je potkal v rámci přednášky Matematika neživotního pojištění (kde se podrobně probírá Bühlmannův model).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2017, 3. Ročník, Matematika, navazující magisterské
The course is interesting.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 26.01.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Vypsány otázky, z kterých se zkouší
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK