AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc. [32-KSVI], Speciální oborový seminář [NUIN017, seminář]
Lukáš Macek, 17.06.2023, 2. Ročník, Učitelství matematiky pro střední školy, navazující magisterské
Vyučující byl velmi hodný a ochotný, vždycky se snažil maximálně zajistit naši spokojenost. Vše bylo předmětem dohody.
Semináře probíhaly přes Zoom v termín, kdy jsme se dohodli podle toho, kdy nikdo z nás zrovna neučil. Na tématech jsme se dohodli na prvním semináři nahrubo a dále jsme upřesňovali.
Vyučující vysvětluje velmi srozumitelně a názorně, k dispozici jsme navíc dostali prezentace, což bylo super, protože jsme se měli čeho držet při výkladu. Já osobně ještě navíc preferuji dělání poznámek ručně, a tak v případě, že jsem něco nestihl, mohl jsem zpětně do prezentací nahlédnout a prázdná místa si doplnit.
Velmi si vážím ochoty vyučujícího v ohledech, kdy se ptal na požadavky SZZ jiných vyučujících. Většinou byly jejich komentáře velmi užitečné, protože alespoň mým častým problémem u požadavků SZZ bylo, že jsem přesně nevěděl, co všechno se v daném tématu ode mě očekává za znalosti.
Samotná SZZ byla v pohodě, vyučující byli velmi příjemní a vstřícní.
Nevím úplně, co vytknout. Možná jenom napíšu myšlenku, kterou jsem si nesl v hlavě: Přišlo mi, že některá témata jsme probírali velmi, velmi podrobně. Výhodou toho bylo, že nás u daného tématu nemohlo nic překvapit, ale efektivně to vlastně zvýšilo objem učiva k opakování na SZZ a ubralo na čase ostatním tématům. Když na nějaké téma čas nezbyl, tak jsme byli obdařeni materiály, což bylo skvělé, protože jsme měli přehled, jak na téma máme asi nahlížet. Nevýhodou bylo, když dané materiály byly nepřiměřeně dlouhé a připomínaly spíš skripta. V takovém případě bylo jasné, že to nemáme šanci nastudovat a zopakovat si přitom zbytek témat, a tak vlastně byly "příliš dlouhé" texty či záznamy ve výsledku k ničemu, alespoň v mém případě.

Co se týče SZZ, tak si myslím, že když už existuje, bylo by dobré ji tak nějak připomínat od prváku (ať už prváku Bc. pro Bc. SZZ, anebo Mgr. pro Mgr. SZZ), aby studenti věděli a uvědomovali si, že ve výsledku směřují k této poslední "překážce". Moje zkušenost byla, že jsem se v průběhu semestru soustředil na zápočty, ve zkouškovém období na zkoušky a vlastně samotná témata na SZZ jsem si pročítal až někdy na začátku posledního letního semestru. Mohl jsem to udělat i dřív, ale můj point je v tom, že si myslím, že to moc studentů dřív neudělá, protože se soustředí právě na aktuální předměty a momentální cíle, kam se SZZ prostě nevejde. Za utopický scénář považuju, že by se v každém předmětu u probíraných témat zdůraznilo, že jsou (pokud jsou) vyžadovány u státnic + co by se očekávalo, že má být řečeno. Z praktického hlediska to ale nemusí být dobře proveditelné, pokud je předmět například sdílen mezi obecnými informatiky a učitelstvím, a taky určitě existují dobré protiargumenty, proč to nedělat. Jenom mě to tak napadlo, protože mi přijde, že by to o hodně usnadnilo práci tomuto semináři a také studentům. (Inspiroval jsem se přípravou na maturitu na středních školách, kde se o maturitě mluví několik let předem – alespoň tam, kde to znám já. Studenti mají tak větší čas se připravit, a to i psychicky.)

Moc děkuji vyučujícímu za práci, kterou si s námi dal. Tento seminář byl skvělý a myslím si, že je úžasné, že existuje, protože jinak by opakování na SZZ bylo (alespoň pro mě) opravdovým hororem. Děkuji.
Připomínka k předmětu, Speciální oborový seminář [NUIN017, seminář]
Lukáš Macek, 17.06.2023, 2. Ročník, Učitelství matematiky pro střední školy, navazující magisterské
Speciální oborový seminář (SOS) mi velmi pomohl objasnit jednak už probraná témata, u kterých jsem se buď bál zeptat, nebo jsem nebyl v obraze dostatečně na to, abych se nějak smysluplně zeptat mohl, ale také mě seznámil s dalšími tématy, které byly vyžadovány u SZZ. Díky tomu byl pro mě velkou záchranou a zároveň i motivací při opakování si na SZZ z informatiky.
Témata probíraná na SOSu jsou volitelná, a tedy se mohou přizpůsobit potřebám většiny studentů. Jelikož my jsme v ročníku byli pouze 2, úroveň individualizace byla vysoká.
Podmínkou zápočtu bylo přednést alespoň jedno téma z požadavků SZZ ostatním.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK