AnketaAnketa(verze: 642)
Aktuálně není povolen sběr dat
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
RNDr. Karel Houfek, Ph.D. [32-UTF], Použití grup v moderní fyzice [NTMF061, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.01.2007, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Byl jsem velmi spokojen s přednáškou, ačkoliv jsem o grupách už ledaccos věděl. Obzvláště ocenuji konkrétní příklady z kvantové chemie, ke kterým se člověk jen tak nedostane. Spolu s tím si ale v žádném případě nemohu stěžovat, že by to, co se týká matematiky, bylo jen mávání rukama. Zkrátka bylo to tak akorát vyvážené. Myslím si, že by bylo velmi účelné, kdyby se dotace a délka této přednášky zvětšila a nahradila tak paralelní kurs, který stále ještě běží.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2016, 2. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Přednes Dr. Houfka je jako vždy přátelský a lidský, přednáška je dobře připravena a přednášející je vždy ochoten vysvětlit nejasnosti.
Připomínka k předmětu, Teorie grup a její aplikace ve fyzice [NTMF061, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Trochu mi vadilo velké množství příkladů na symetrie molekul. Jinak ale OK.
Připomínka k předmětu, Teorie grup a její aplikace ve fyzice [NTMF061, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.02.2016, 2. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Náplň předmětu odpovídá názvu. Student se seznámí se základy teorie grup a přednáška je doplněna o řadu příkladů s ohledem na praxi. Většina probraných tvrzení se dokáže a snad všechna se aplikují. Na předmět navíc navazují některé další. Rozhodně doporučuji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Velká část předmětu je věnována konečným grupám. Zbytek potom grupám Lieovým. Z Lieových grup jsme toho bohužel nestihly probrat dost k pochopení jejich užití v kvantové mechanice a kvantové teorii pole.
Pro seznámení se s grupami a pochopení základů teorie grup ale předmět naprosto dostačuje.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK