AnketaAnketa(verze: 665)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. [32-UTF], Geometrické metody teoretické fyziky II [NTMF060, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Vynikající a názorný výklad včetně některých příkladů užití v obecné relativitě.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 05.08.2016, 2. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Část, kterou přednášel prof. Bičák, byla (až překvapivě) dobře uspořádaná a svěží.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. [32-UTF], Geometrické metody teoretické fyziky II [NTMF060, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Prof Krtouš tradičně předkládá zevrubný ale přístupný úvod do diferenciální geometrie.
Připomínka k předmětu, Geometrické metody teoretické fyziky II [NTMF060, přednáška]
Martin Zika, 16.09.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Zajímavý a užitečný předmět. Vyzdvihl bych skutečnost, že po absolvování geometrických metod I a II má student obsáhlou a detailní (teoretickou i výpočetní) znalost např. pojmu kovariantní derivace nebo Hodgeovy teorie. Zároveň považuji za velmi osvěžující (s vysokým faktorem porozumění/technikalita) např. vsuvku o základech algebraické topologie.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2017, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Předmět velmi doporučuji, zejména pak těm co se chtějí zabývat relativitou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK