AnketaAnketa(verze: 665)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. [32-UTF], Geometrické metody teoretické fyziky I [NTMF059, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.01.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Oceňuji práci Vyučujícího s vyvolaným žákem u tabule.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. [32-UTF], Geometrické metody teoretické fyziky I [NTMF059, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Profesor skutečně má velký přehled, umí ohromit a může dát dobrou intuici, ale vytkl bych jednu důležitou věc: během výkladu se často stává, že se nějaký objekt/pojem zadefinuje, ale vůbec není jasné, že se jedná o definici. Je vsunuto tam, někde, mimochodem, na tabuli a může se zdát, že jde o nějaké tvrzení/zajímavost které následně dokazujeme, ale vlastně ukazujeme některé vlastnosti toho objektu. Naopak, když jde to tvrzení, které vyžaduje důkaz, ne vždy k důkazu dojde - tedy jde o jakousi zajímavost (někdy jsou samozřejmě důkazy snadné a student je může udělat i sám). Důkaz některé vlastnosti se dělá bez nějakého upozornění, že jde o důkaz některé vlastnosti. Tyto detaily student sice může zrekonstruovat doma v sešitě, ale může se ztratit při přednášce.
Doporučil bych tedy lepší strukturu psaní na tabuli a výkladu; aspoň u daných pojmů napsat Def. nebo Tvrz./Věta nebo Vlastnosti/Pozn./Pozorování atd... V matematickém předmětu je myslím vhodné tuto strukturu udržovat.
Martin Zika, 20.02.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Přednášející vykladá poměrně poutavě a dokáže rozvinout novou hlubší intuici ve známých tématech (např. pojem ultralokality mi přijde velmi užitečný a zajímavý, před přednáškou jsem o něm přesto neslyšel). Přednášející je schopný a ochotný velmi přesně odpovědět na každý dotaz. Tempo je ale poměrně vysoké a celkově jde o náročnou přednášku, pokud si chce student vést podrobné zápisky (mnoho podtržených indexů namáhá mozek i zápěstí), často bych uvítal více textu na tabuli a zřetelnější strukturu definice-věta-pozorování-... Vcelku jde tedy zejména vzhledem k tempu o přednášku méně vhodnou pro studenty, kteří nemají žádnou předchozí zkušenost se základními pojmy diferenciální geometrie (tenzory na varietách a jejich indukované zobrazení, pojem kovariantní derivace), ale nutno uznat, že např. prosemináře teoretické fyziky toto povědomí budují.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 14.02.2019, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
Dle mého názoru jde o poměrně komplikované partie matematiky, které je třeba si rozmyslet. Bohužel pro mě osobně byl výklad velmi rychlý. Zároveň velké množství podstatných informací se jen řeklo a nenapsalo. Díky velkému tempu přednášky jsem si to pak mnohdy nestihl poznamenat, tím spíš rozmyslet. Dohromady bylo poměrně obtížné neztratit niť.
Připomínka k předmětu, Geometrické metody teoretické fyziky I [NTMF059, cvičení]
Martin Zika, 20.02.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Tempo i objem látky probírané na cvičení byly nižší než na přednášce - řekl bych, že pro účel cvičení právě vhodné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 31.01.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Mne osobne príde kontraproduktívny prístup nechať na cvičení počítať samotných študentov látku, ktorú ešte plne nevstrebali. Jednak je výpočet častokrát zmätený, čo robí pre človeka, ktorý ešte nedokázal porozumieť danej látke, celý proces nezrozumiteľný. Jednak (z osobnej skúsenosti) mi príde, že človek je pri tabuli čatokrát v nepríjemnom strese, ktorý mu dochádzanie na dané cvičenie trochu znechucuje.

Omnoho viac sa mi páči prístup, kedy vyučujúci sám odprednáša príklady a študent si výpočty môže vyskúšať v kľude vo forme domácich úloh.
Připomínka k předmětu, Geometrické metody teoretické fyziky I [NTMF059, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 3. ročník, Fyzika, bakalářské
V přednášce se toho udělá hodně; student může skrz přednášku získat spoustu zajímavých informací, které by sám hledal ve více zdrojích. Na druhou stranu, při přednášce se toho dělá opravdu hodně a není tedy snadné udržet krok, resp. orientovat se po celou dobu přednášky. Přednáška je vhodnější pro studenty, kteří jsou už seznámeni (alespoň) se základy diferenciální geometrie.
Martin Zika, 20.02.2019, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji, že látka je vyložena od základů a zároveň je přednáška plná témat, které jsou obohacující i pokud má student předchozí zkušenosti s diferenciální geometrií (např. obecnější pohled na Christofellovy symboly, pull-back/push-forward jako diferenciál zobrazení, pečlivé rozlišení abstraktních a souřadnicových indexů apod.). Stejně tak jsou velkou výhodou podrobná skripta psaná na míru přednášce. Zápočtový problém nebyl jednoduchý, ale ani nevhodně náročný a jeho řešení bylo velmi uspokojující.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK