AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. [32-UTF], Relativistická fyzika II [NTMF038, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2017, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Přednes prof. Bičáka nebyl příliš srozumitelný, a zápis na tabuli byl pak dosti špatný. Důležité věci často nijak nezdůraznil. Bylo těžké dělat si poznámky do sešitu.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. [32-UTF], Relativistická fyzika II [NTMF038, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 30.06.2017, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
O. Semerák přednášel jasně a srozumitelně. Není co vytknout.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK