AnketaAnketa(verze: 714)
Aktuálně není povolen sběr dat (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Připomínka k předmětu, Seminář z počítačových her [NSWI158, seminář]
Jan Borecký, 18.02.2024, 2. Ročník, Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her, navazující magisterské
Tento semestr byl seminář veden vcelku chaoticky, což bylo z části zapříčiněno náhlými nešťastnými událostmi, které nešlo ovlivnit, což chápu. Zároveň ale musím zmínit velmi opožděné odpovídání na jakékoliv (i pro seminář důležité) dotazy mě i kolegů, které přidávalo dost nejistoty. Diskuze/Přednášky byly tematicky tentokrát pro mě bohužel velmi nezajímavé a u většiny jsem se zvednutým obočím nevěřícně koukal, jestli máme opravdu řešit např. psaní "ekologického kódu" (Neříká se tomu spíš efektivní kód a není to něco, o co se dobrý programátor snaží automaticky?) a podobná pofiderní témata. Líbila se mi možnost nahradit si některé aktivity účastí na akcích z průmyslu (GDS konference, Bonfire Meetup), čehož jsem využil a dalo mi to opravdu hodně. Obzvláště musím vyzdvihnout sehnání lístků na GDS, což mnohým kolegům otevřelo jinak velmi drahou a nedostupnou možnost účasti na velké konferenci (Já sám jsem se na ní dostal jinou cestou.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK