AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. [32-KSI], Sémantizace webu [NSWI108, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Zaujetí pro věc.
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. [32-KSI], Sémantizace webu [NSWI108, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Zaujetí pro věc. Nenapadá mě moc co zlepšít.
Připomínka k předmětu, Sémantizace webu [NSWI108, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Oceňuji to, jak jsou cvičení vystavěna. Sestavování prezentací mi umožnilo lépe si utřídit látku.
Připomínka k předmětu, Sémantizace webu [NSWI108, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Ocenil jsem seznámení s technologiemi sémantického webu, obzvláště ale s dynamickou logikou. Byl jsem rád nad zamyšlením se nad jednotlivými přístupy k problematice.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.01.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Celkově jsou problémy, které se pod tématem "sémantizace webu" skrývají, uvedeny srozumitelně. Příliš nechápu zařazení Kripkeho struktur a Fisher-Ladnerova uzávěru - jakou má se sémantizací webu souvislost.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK