AnketaAnketa(verze: 646)
V zimním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 04.01.2019 - 25.02.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Vladimír Kotal [32-SISAL], Programování v Unixu [NSWI015, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Stejně jako u přednášky, velmi oceňuji ochotu zkušeného člověka z praxe podílet se na výuce tohoto předmětu. Cvičení se mi líbila, cvičící byl ochotný vše vysvětlit a na konci cvičení bylo krátké shrnutí, jak se na to mělo jít. Bohužel mi přišlo, že úkoly nebyly moc dobře na cvičení stíhatelné (když se odečte čas na vysvětlování, co se má psát, a cca 15 minut na konci na shrnutí - to je ale asi subjektivní; ti, kdo mají více zkušeností s jazykem C to asi stíhali lépe).

Možná by tedy pomohlo zadání zveřejnit třeba už před cvičením, aby bylo možné si část úkolu napsat dopředu, nebo si alespoň připomenout správnou část přednášky, aby se už člověk nemusel zdržovat dohledáváním toho, jak funkci přesně použít.
Mgr. Vladimír Kotal [32-SISAL], Programování v Unixu [NSWI015, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
V přednášení se střídali V. Kotal a J. Pechanec. Přednášky J. Pechance se mi líbily a bylo na nich znát, že je to člověk, který má s Unixem hodně zkušeností. Vážím si toho, že takoví lidé jsou ochotní se z praxe alespoň částečně vrátit zpět na univerzitu a předávat své znalosti dál.

Střídání přednášejících bylo poměrně plynulé a nestalo se, že by něco vynechali nebo se naopak zbytečně překrývali.

Přednášce trochu škodilo časté střídání slidů a ukázek programů (které mi ale přišly poměrně zásadní pro pochopení a následné použití jednotlivých systémových volání). Poměrně dost by asi pomohlo nastavit terminál, aby zobrazoval černé na bílém (stejně jako slidy) a ještě trochu zvětšit písmo (ukázky byly sice čitelné, ale s ještě větším písmem by bylo pohodlnější sledovat program). Absolutní řešení tohoto problému mě ale nenapadá.

Kuriozně se mi skoro nejvíce líbila přednáška, kdy nefungovalo promítání a tak přednášející psal kusy (pseudo)kódu na tabuli a doplńoval to šipkami. (Pozn. na tabuli psal a kreslil i na osatních přednáškách, ale ne tolik) Více mě to motivovalo opravdu sledovat dění a také fungovala větší interakce mezi studenty a přednášejícím, jelikož jsme příklad v zásadě vymýšleli společně.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 21.02.2016, 3. ročník, Informatika, bakalářské
Monotónní výklad.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Přednášející je do látky velmi zasvěcen, a přestože k předmětu existují úplné poznámky ke slidům, které stačí ke zkoušce, mám pocit že fyzická přítomnost na přednášce mi dala víc.

Poslední přednáška, na které jsme si ukázali hledání bugu od programu přes knihovnu, jádro až na procesor opravdu stála za to.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2014, 2. ročník, Informatika, bakalářské
Původně jsem si tento předmět zapsal pouze jako korekvizitu k administraci, ale na konci se ukázalo, že se jedná o skvěle přednášený zajímavý kurz. Studentům, kteří neznali na začátku semestru C, byl zřízen hodinový crash-course. Přednášky byly plné živých příkladů a komentářů. Pravděpodobně nejlepší předmět mého dosavadního studia! Zkouška byla těžká, ale spravedlivá.
Připomínka k předmětu, Programování v Unixu [NSWI015, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Chyběla mi větší kontrola úkolů zadávaných na cvičení a toho, že jsme je zdárně dokončili.(Vnitřní motivace kvůli nutnosti přípravy na ostatní předměty a kvůli dalším starostem nebyla dostatečná.) Uvítala bych buď možnost získat zápočet za splnění všech úkolů ze cvičení nebo alespoň např. umožnění jednoduššího zadání zápočtového programu při splnění dostatečného množství úkolů. (Napadá mě třeba, že u zápočtu jsou specifikované tematické okruhy, ze kterých musí 2 obsahovat. Šlo by udělat to, že by student musel napsat ke všem oblastem kus kódu, který ji používá - buď v úkolu ze cvičení, nebo v zápočtu.)
Ocenila jsem existenci githubu ke cvičení, bohužel ale nebyl moc přehledný a nepovedlo se mi tam vždy najít potřebné materiály.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Cvičení by si zasloužilo dvojnásobný rozsah, případně alespoň synchronizaci paralelek, tak aby šli smysluplně studovat obě.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2016, 3. ročník, Informatika, bakalářské
Nemám pocit, že cvičení by mi toho moc dalo. Úlohy byly zpravidla neúměrně těžké: většina lidí bojovala se základy, ale ani pokročilejší toho moc nestihli. Navíc samotné zadávání zabralo podstatnou část hodiny. Určitě by pomohlo, kdyby cvičení byla každý týden (jednou za čtrnáct dní je opravdu málo). A/nebo by mohly být (povinné) domácí úkoly -- jednoduché, na procvičení základů, aby se na cvičení mohly řešit zajímavější věci.
Připomínka k předmětu, Programování v Unixu [NSWI015, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 3. ročník, Informatika, bakalářské
Pro splnění zkoušky jsme museli opravdu prakticky umět používat C UNIX API, což vlastně dává smysl, ale trochu mi to po C++ vadilo, protože UNIX API je přesně to, co by člověk neměl v kódu (normálně) dělat (aspoň mi teda přijde), takže celkově poslouchání přednášky můžu doporučit (zajímavé koncepty, principy apod...); pro splnění bych doporučil opravdu chtít programovat v UNIX světě, protože prostě návratové hodnoty v globálních proměnných ;-) ono to dává hodně smysl, proč to tak je, ale je to asi o zvyku...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2017, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Oceňuji pořádné probrání toho, jak funguje Unix uvnitř a jak se dají používat systémová volání. K předmětu velmi chybí možnost absolvovat úvod do jazyka C. Pro studenty bez větších zkušeností s tímto jazykem je předmět (zbytečně) náročné absolvovat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Přednáška dobře pokrývá okrajové případy a nebezpečná použití systémového API. Oceňuji též přesah směrem k vybraným unixovým implementacím (pohled ze strany operačního systému).
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.01.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Zpočátku jsem se bál o náplň, první hodina byla úplně jiná než zbytek přednášek. Později se však ukázalo, že zajímavé náplně je dostatek.

Jednotlivá systémová volání nejsou jen suše vysvětlena, nýbrž pečlivě prozkoumána pomocí příkladů jednoduchých prográmků, které skvěle ukazují temná zákoutí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK