AnketaAnketa(verze: 662)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. [32-KDSS], Koncepty moderních programovacích jazyků [NPRG014, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2020, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Evaluation for both teachers at once for the course:
The two teachers were great, took their time to explain every detail that might have looked confusing during lectures. Provided good and easy to understand examples. They gave assignments that any student can do if they paid attention during class or who would spend some time trying to understand the programming methods by themselves following either the course slides or official documentation linked in the slides.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2018, 3. ročník, Informatika, navazující magisterské
Pan Bureš je ochotným a dobrým vyučujícím.
Zlepšení: slidy by mohly obsahovat více textu a odkaz na webovou stránku, odkud je brán příklad. Kód by mohl obsahovat komentáře, protože je trochu nerealistický předpokládat, že studenti budou přítomní na KAŽDÉ přednášce. (a pokud student nezúčastní na přednášce, pak nemá šanci pochopit látku a vyřešit domácí úkol)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2016, 3. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Ještě jsem zapomněl na jednu poznámku k předmětu obecně:
- Myslím, že vyučující by měli zveřejnit slidy a úlohy (pravděpodobně bez DÚ) ke všem jazykům, které mají zpracovány a připraveny k výuce či které vyučovali v předchozích letech. Stačilo by říci, že informace nemusí být aktuální a zájemci by měli k dispozici materiály i k dalším jazykům, na které se v jejich roce nedostane a na které by se chtěli podívat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2016, 3. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Výuku pana Bureše hodnotit nemohu, protože jsem na jeho lekcích nebyl, nicméně právě proto bych viděl prostor ke zlepšení slidů a úloh. Slidy říkají, o čem která úloha je a čeho si má student všimnout. Myslím, že tyhle informace mají patřit spíše do úloh samotných, které naopak výrazně postrádají komentáře. Ve slidech by podle mého měly spíše být přehledové informace a vysvětlení o daném jazyce, jak to má druhý vyučující, pan Pech. I díky chybějícím informacím ve slidech a komentářích úloh je občas netriviální dovtípit se, co a jak vlastně některé části úloh dělají, či jak je vyřešit. Zdaleka nejhorším případem byl druhý domácí úkol - tam mi trvalo necelou hodinu, než jsem (doufám, že správně) uhádnul, co se po mně přesně chtělo (jaký "algoritmus" má jedna konkrétní funkce implementovat).

Podobně jako panu Pechovi, i panu Burešovi bych doporučil:
- V úlohách (kódu) bych ocenil více komentářů a strukturování kódu, aby byly přehlednější a daly se rychleji pochopit.

Poznámky k předmětu obecně:
- Velice chválím zveřejnění materiálů k předmětu na GitHubu.
- Bylo-li by to pro vyučující únosné, myslím, že by velmi stálo za to rozšířit výuku předmětu na jednou týdně (nikoliv jednou za dva týdny). Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání. Je samozřejmě otázka, jak najít vhodnou rovnováhu mezi rychlostí výuky, hloubkou výkladu jednotlivých jazyků a požadavky k zápočtu, nicméně mně osobně připadá, že 6-7 lekcí tohoto předmětu za semestr je málo. Ano, předmět se nazývá "koncepty moderních jazyků" (nikoliv "moderní jazyky") a koncepty předmět přibližuje skutečně dobře. Můj názor ovšem je, že koncepty by měly být součástí širšího předmětu "moderní jazyky" - je to pouze o tom, jak při výkladu upozornit studenty na daný koncept. Věřím, že 6-7 lekcí za semestr nestačí a že studenti by se měli/chtěli seznámit v jednom dobrém kurzu i s dalšími jazyky. Hned po IO by se skutečně měl alespoň částečně stihnout JavaScript (hlavně v návaznosti na IO, node.js/io.js, ECMAScript, browsery a DOM tree, alespoň jeden package manager pro Javascript, a především bezpečnost JavaScriptu - XSS, XSRF atd.). Neměl by také chybět alespoň jeden jazyk z dvojice Python/Ruby. Když se to vezme kolem a kolem, prakticky každý jazyk může nabídnout něco, co jiný jazyk nemá.
- Myslím, že jedna lekce by rozhodně měla být zaměřena na teorii, obecné informace a "taxonomii" moderních jazyků (statické/dynamické atd.), proč vlastně v poslední době vzniká tolik dynamických jazyků a proč si získávají takovou popularitu, proč by jednou mohly (či dokonce měly) nahradit i jiné dlouho přežívající "jazyky" (např. Shell či Objective-C), jak se jednotlivé jazyky prosadily/prosazují a které jazyky dost možná pohltí ostatní (ať už chceme nebo ne, některé jazyky nesporně získávají navrch před ostatními a co Bůh jednou rozdělil na mnoho částí/jazyků, to zase jednou bude pravděpodobně muset sloučit nebo postupně nechat zemřít).
Mgr. Václav Pech [32-KDSS], Koncepty moderních programovacích jazyků [NPRG014, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2020, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Evaluation for both teachers at once for the course:
The two teachers were great, took their time to explain every detail that might have looked confusing during lectures. Provided good and easy to understand examples. They gave assignments that any student can do if they paid attention during class or who would spend some time trying to understand the programming methods by themselves following either the course slides or official documentation linked in the slides.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.01.2018, 1. ročník, Informatika, navazující magisterské
Very good English, easy to follow, good explanations
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2016, 3. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Ještě jsem zapomněl na jednu poznámku k předmětu obecně:
- Myslím, že vyučující by měli zveřejnit slidy a úlohy (pravděpodobně bez DÚ) ke všem jazykům, které mají zpracovány a připraveny k výuce či které vyučovali v předchozích letech. Stačilo by říci, že informace nemusí být aktuální a zájemci by měli k dispozici materiály i k dalším jazykům, na které se v jejich roce nedostane a na které by se chtěli podívat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2016, 3. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Kvalitní výuka s notnou dávkou přípravy a kvalitními slidy, s ještě lépe připravenými úlohami. Velmi jsem ocenil ruční psaní řešení úloh vyučujícím na svém stroji. Pro mě osobně byly jediné vady na kráse:
1) Občasná velká rychlost výkladu. Není to ovšem velká překážka, neboť mají studenti dva týdny, aby si lekci znovu prošli a pořádně se nad látkou zamysleli.
2) Srozumitelná, nicméně často tichá mluva.
3) V úlohách (kódu) bych ocenil více komentářů a strukturování kódu, aby byly přehlednější a daly se rychleji pochopit.

Poznámky k předmětu obecně:
- Velice chválím zveřejnění materiálů k předmětu na GitHubu.
- Bylo-li by to pro vyučující únosné, myslím, že by velmi stálo za to rozšířit výuku předmětu na jednou týdně (nikoliv jednou za dva týdny). Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání. Je samozřejmě otázka, jak najít vhodnou rovnováhu mezi rychlostí výuky, hloubkou výkladu jednotlivých jazyků a požadavky k zápočtu, nicméně mně osobně připadá, že 6-7 lekcí tohoto předmětu za semestr je málo. Ano, předmět se nazývá "koncepty moderních jazyků" (nikoliv "moderní jazyky") a koncepty předmět přibližuje skutečně dobře. Můj názor ovšem je, že koncepty by měly být součástí širšího předmětu "moderní jazyky" - je to pouze o tom, jak při výkladu upozornit studenty na daný koncept. Věřím, že 6-7 lekcí za semestr nestačí a že studenti by se měli/chtěli seznámit v jednom dobrém kurzu i s dalšími jazyky. Hned po IO by se skutečně měl alespoň částečně stihnout JavaScript (hlavně v návaznosti na IO, node.js/io.js, ECMAScript, browsery a DOM tree, alespoň jeden package manager pro Javascript, a především bezpečnost JavaScriptu - XSS, XSRF atd.). Neměl by také chybět alespoň jeden jazyk z dvojice Python/Ruby. Když se to vezme kolem a kolem, prakticky každý jazyk může nabídnout něco, co jiný jazyk nemá.
- Myslím, že jedna lekce by rozhodně měla být zaměřena na teorii, obecné informace a "taxonomii" moderních jazyků (statické/dynamické atd.), proč vlastně v poslední době vzniká tolik dynamických jazyků a proč si získávají takovou popularitu, proč by jednou mohly (či dokonce měly) nahradit i jiné dlouho přežívající "jazyky" (např. Shell či Objective-C), jak se jednotlivé jazyky prosadily/prosazují a které jazyky dost možná pohltí ostatní (ať už chceme nebo ne, některé jazyky nesporně získávají navrch před ostatními a co Bůh jednou rozdělil na mnoho částí/jazyků, to zase jednou bude pravděpodobně muset sloučit nebo postupně nechat zemřít).
Připomínka k předmětu, Koncepty moderních programovacích jazyků [NPRG014, cvičení]
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2020, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Course provides info on different programming languages. Allows students to get an understanding and come into contact with different programming languages that they might come to like and use further in their careers.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2019, 1. ročník, Informatika, navazující magisterské
Good preview of concepts that is used in many languages.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2018, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Předmět byl skvělý, zábavný, s dobrým konceptem. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí. Přednášky byly vždy pripravené. Opravování úkolů muselo zabrat spoustu času, děkuji za něj.

Předmět rozhodně doporučuji každému.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.01.2018, 1. ročník, Informatika, navazující magisterské
The course content was interesting and useful, however I feel that classes would have been less tiring to follow had they been split into two 1.5 hour slots instead of a whole 3 hour slot per week. I thought the effort required to complete homeworks was fair given the amount of credits.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2017, 2. ročník, Informatika, navazující magisterské
Zajímavé koncepty v ne úplně tradičních jazycích. Doporučuji k rozšíření obecného programátorského rozhledu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Zajímavý náhled do různých moderních programovacích jazyků. Předpokládá netriviální znalosti o OOP již na začátku, některé úkoly jsou trikové a když si člověk nevzpomene na všechny věci, jak se poměrně rychle probíraly na přednášce, tak je obtížné úkol splnit. Část o Groovy měla horší slajdy, ze kterých se člověk bez výkladu nic nedozvěděl, zbytek přednášek na tom byl lépe. Pomohlo by přednášky nahrávat a zveřejňovat, aby bylo možné se k výkladu v klidu vrátit, protože jsem nestíhal některé části zaráz pochopit, vyzkoušet na příkladu a ještě si je zapsat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 1. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Oceňuji pěkně připravená cvičení a úkoly. A vůbec zajímavou obsahovou skladbu rozšiřující obzory. Doporučuji absolvovat společně s Objektovými a komponentovými systémy, které mají místy překryv s tímto praktikem.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.01.2016, 3. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Předmět samotný je velice zajímavý a užitečný a měl by podle mého být absolvován všemi, kteří to s programováním myslí vážně nebo ho budou potřebovat pro výkon svého budoucího povolání.

Velice chválím zveřejňování materiálů na GitHubu a jak jsou vymyšleny úlohy, na nichž jsou studenti vyučováni. Na druhou stranu si myslím, že by úlohy měly obsahovat více komentářů a některé doprovodné slidy by mohly být úplnější/lepší.

Podle mého názoru má předmět velký potenciál a měl by být rozšířen na výuku jednou týdně, přičemž by se neměl pouze zabývat koncepty moderních jazyků, nýbrž moderními jazyky celkově.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK