AnketaAnketa(verze: 638)
V letním semestru akademického roku 2016/2017 probíhá sběr dat 15.05.2017 - 20.09.2017.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc. [32-UCJF], Fyzika jako dobrodružství poznání [NPOZ008, seminář]
Dalibor Preisler, 25.06.2015, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Děkuji za přiblížení partií kvantové fyziky. Nadchlo mě určitě k dalšímu jejímu studiu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Přednáší v první části semestru a mluví převážně teorii relativity. Přednášky má zajímavé.
doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. [32-UTF], Fyzika jako dobrodružství poznání [NPOZ008, seminář]
Dalibor Preisler, 28.05.2016, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
V jedné z přednášek padlo spojení "deterministická past klasické fyziky". Bylo by zajímavé (např. v rámci Filosofických problémů fyziky) tento problém více rozebrat (pokud to jde), případně diskutovat, co na to kvantová mechanika.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Dobrý přednášející, se kterým se setkáte v druhé části semestru a bude mluvit hlavně o kvantové teorii.
prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. [32-UTF], Fyzika jako dobrodružství poznání [NPOZ008, seminář]
Dalibor Preisler, 25.06.2015, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Děkuji za kompaktně podanou (nejen) relativistickou fyziku a shrnutí historie fyziky od pradávna po současnost.
Připomínka k předmětu, Fyzika jako dobrodružství poznání [NPOZ008, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.09.2016, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Zajímavý předmět, který je podle karolínky určený pro druháky, přesto není problém s pochopením výkladu i jako prvák. Dozvíte se zde o vývoji fyziky přes newtonovskou, Machův princip až po speciální a obecnou relativitu a kvantovou teorii. Uslyšíte zde o zajímavostech z těchto teorií a je zde jen minimum rovnic, které by mohli nefyziky, pro něž je předmět také vhodný a zajímavý.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK