AnketaAnketa(verze: 662)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. David Klusáček, Ph.D. [32-UFAL], Číslicové zpracování zvukových signálů [NPFL109, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Skvělý a profesionální vyučující. Tématiku dobře vysvětluje a prokládá příklady z reálného světa. Dbá na to, aby studenti látce porozumněli. Má velmi široký rozhled o aplikacích i o matematice, která se používá. Ochotně se přizpůsobí studentům jak v časových preferencích, tak v probíraných aplikacích.
Mgr. David Klusáček, Ph.D. [32-UFAL], Číslicové zpracování zvukových signálů [NPFL109, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Skvělý a profesionální vyučující. Tématiku dobře vysvětluje a prokládá příklady z reálného světa. Dbá na to, aby studenti látce porozumněli. Má velmi široký rozhled o aplikacích i o matematice, která se používá. Ochotně se přizpůsobí studentům jak v časových preferencích, tak v probíraných aplikacích.
Připomínka k předmětu, Číslicové zpracování zvukových signálů [NPFL109, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Přednáška (+cvičení, které se volně prolínají) je skvěle zpracovaným průvodcem zpracování zvukových signálů. Důkladně vysvětlí jak potřebnou matematiku, tak způsoby použití a lidské vnímání zvuku. To celé je podpořeno obsáhlými skripty.
Připomínka k předmětu, Číslicové zpracování zvukových signálů [NPFL109, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Užitečný předmět s úvodem do zpracování komplexních signálů. I když často obsahuje netriviální matematickou analýzu, přednášející dělá vše pro to, aby to bylo pochopitelné, a daří se mu to.

Možná bych se zaměřil trochu víc i na příklady praktických implementací.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 2. Ročník, Informatika, navazující magisterské
Přednáška (+cvičení, které se volně prolínají) je skvěle zpracovaným průvodcem zpracování zvukových signálů. Důkladně vysvětlí jak potřebnou matematiku, tak způsoby použití a lidské vnímání zvuku. To celé je podpořeno obsáhlými skripty.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK