AnketaAnketa(verze: 662)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Připomínka k předmětu, Zdroje jazykových dat [NPFL070, přednáška]
Vilém Zouhar, 06.01.2020, 3. Ročník, Informatika, bakalářské
Skvělý úvod do problematiky korpusů a příbuzných nástrojů. Zejména jsem ocenil seznámení s Universal Dependencies.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.06.2018, 1. ročník, Informatika, navazující magisterské
Velmi užitečný předmět rozšiřující obzory v oblasti různých druhů dat využitelných pro lingvistická bádání i technologická zpracování jazyků. Předmět si dává za cíl pokrýt poměrně velkou oblast dat. S jejich existencí je student seznámen, ale prakticky pracuje pouze s korpusy ČNK a zejména s treebanky (Universal Dependencies).

Osobně si myslím, že obětovat jednu z přednášek (nebo její část) o ČNK ve prospěch seznámení se s ostatními korpusy a rozhraními jiných jazyků, by bylo prospěšnější. Předposlední přednáška o slovnících Wordnet, Valex, Morfflex a Derinet by pak zasloužila čas i na náhled do samotných dat, a ne jen na jejich vizualizaci pomocí již naprogramovaných rozhraní. Naopak rozhraní vyvinutá ČNK byla v podstatě opomenuta (až na výjimku aplikace Treq, která byla představena při probírání paralelních korpusů).

Velmi pozitivně hodnotím přednášku o evaluaci a licencování dat. Tyto informace a postupy se v jiných předmětech student nedozví/nenaučí a zde jsou hezky zpracovány a shrnuty. Velmi zajímavé a motivující byly úkoly na treebanky. Mgr. Popel navíc vždy projevil zápal a zájem o řešení samotných studentů. Možná by si UD treebanky zasloužily vlastní předmět (obdobně jako tomu je u treebanků PDT) a v předmětu o lingvistických datech by tak mohly zbýt např. jen dvě přednášky o treebancích a ostatní by se mohly věnovat zase jiným datům.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK