AnketaAnketa(verze: 716)
V letním semestru akademického roku 2023/2024 probíhá sběr dat 27.05.2024 - 15.09.2024. (MFF)
   Přihlásit přes CAS
  • Data jsou dostupná pouze pro Oba semestry.
Připomínky k výuce (Oba semestry)
  
Předmět: Katedra:
Typ:
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. David Kofroň, Ph.D. [32-UTF], Klasická elektrodynamika [NOFY126, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.09.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Na cvičeních řešil některé úlohy u tabule cvičící, jiné studenti, problémem bylo, že byl cvičící zmatený, nejdříve nečetl zadání úloh, pak jej někdo požádal, aby to začal dělat, tak je četl, ale tak, že tomu nebylo moc rozumět a působilo to stále zmateně, i odpovědi na otázky studentů byly zmetené a zdálo se, že moc nevysvětlují. Nakonec jsem na cvičení tedy přestal chodit a učil se z materiálů k úlohám z roku 2021.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 11.08.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Cvičení na mě působilo zmateně.
Jakub Zeman, 12.07.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Napsat na tabuli nebo alespoň ústně jasně vysvětlit myšlenku vypočítavaného příkladu. Stejně tak při samotném postupu komentovat účel jednotlivých výpočetních kroků.
prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. [32-UTF], Klasická elektrodynamika [NOFY126, přednáška]
Matěj Dvořák, 27.06.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Kladem byla připravenost celého předmětu, systém nahrávání přednášek s dobrou kamerou, a obsáhlý web s přehlednými poznámkami k přednášce a zkouškovými příklady.

Záporem pak uzurpování času navíc: přetahovalo se, dodatečný materiál (který se zkoušel) byl v přednáškách navíc (umístěných na web), zápočtové písemky se psaly mimo rozvrh předmětu (ta druhá až ve zkouškovém).

Něco z použitého značení mě spíš mátlo. Například:
- Doteď si nejsem 100% jistý, jakou roli má X a jakou X' ve výrazu δ(X|X').
- Když se u separace proměnných objevily skupiny proměnných {ξ} a {ζ}, tak jsem se velmi rychle ztratil, protože ty znaky na tabuli vypadají stejně.
- Před relativistickou přednáškou byla celá stránka varování, v čem se značení v přednášce liší od často používaného jinde. Neshody ve značení se stávají, ale bylo by dobré, kdybychom používali nějaké značení, které používá alespoň někdo jiný, a v tomto případě nevím, kdo to je.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2023, 3. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Výklad pána profesora je čistý, stručný a priamočiary. Formuluje myšliekny veľmi exaktne a zároveň intuitívne, a dáva si záležať, aby jeho myšlienky a výpočty neboli zaťažené zbytočnými premennými. Jeho výklad je tiež celkom rýchly, na otázky študentov vždy pohotovo odpovie.
Mal som pocit, že rýchlosť výkladu často nekorešpondovala s jeho náročnosťou. Napríklad opakovanie látky z elmagu sa robilo celkom pomaly a podrobne, zatiaľ čo pokročilé metódy na ňu nadväzujúce, napr. sférické harmoniky, sa robili príliš rýchlo. Výklad bol miestami taký rýchly, že keď som sa stratil a chcel sa na niečo opýtať, kým som sa zorientoval, na čo sa chcem pýtať, prednášajúci už bol s výkladom omnoho ďalej.
Pán profesor používa menej štandardné značenie, na ktoré som nebol zvyknutý. Keď sa vyskytla pri označení veličín kolízia, väčšinou preznačil tú, na ktorú som bol zvyknutý viac. Tiež rovnice a diferenciálne operátory zapisoval inak, ako som bol zvyknutý z elmagu. To mi spôsobovalo značné problémy v nadviazaní na látku druhého semestra a boril som sa s tým po celý čas.
Ďalšou vecou, ktorú hodnotím negatívne, je časové rozvrhnutie učiva. Rýchlosť preberania, už na začiatku semestra dosť vysoká, sa exponenciálne zvyšovala. Prednášajúci často pretiahol prednášku, aj o desať minút. Odpadnutú hodinu kvôli športovému dňu sme si museli pozrieť zo záznamu, v ktorom bol prednášajúci ešte rýchlejší ako na hodinách a aj napriek zostrihaniu bola dĺžka záznamu väčšia ako dĺžka hodiny.
Myslím si, že v tomto smere by bolo dobré zredukovať množstvo učiva, aby sa prebralo síce menej, ale poriadne.
doc. RNDr. Robert Švarc, Ph.D. [32-UTF], Klasická elektrodynamika [NOFY126, cvičení]
Matěj Dvořák, 27.06.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Doktor Švarc vedl cvičení interaktivně, neustále hlídal, jestli se neztrácíme, nikoho u tabule netrápil (případně část příkladu předvedl sám), na dotazy reagoval pohotově. Dával i rady ze začátku semestru, jak přistupovat k předmětu, a v průběhu, jak ke zkoušce. Jediná vada na kráse bylo, když jsme se občas do něčeho zamotali a strávili spoustu času vymotáváním se.

Po standardním cvičení byla možnost konzultace s dalšími příklady dle potřeb publika, kterou bohužel moc studentů nevyužívalo.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2023, 3. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Výborný cvičiaci, vďaka ktorému som sa na cvičenia tešil.
Připomínka k předmětu, Klasická elektrodynamika [NOFY126, cvičení]
Matěj Dvořák, 27.06.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Přišlo mi, že příklady na cvičení se primárně vybíraly podle toho, aby je šlo analyticky spočítat, a ne podle toho, aby něco pomohly pochopit. Proto jsme trávili spoustu času např. elipsoidálními souřadnicemi, různě tvarovanými kondenzátory, metodou fiktivních nábojů, a podobně, což mi ale přišlo hlavně jako práce pro práci.

Příklady v zápočtových testech a na zkoušce byly hodně typové, takže ani tak netestovaly pochopení učiva jako spíš nadrilované jednotlivé výpočetní postupy v docela krátkém čase.

Cvičení by pomohlo zavedení výpočetních programů (typu Mathematica), jednak pro zrychlení počítání dlouhých integrálů, jednak pro numerické zpracování (a zobrazení) toho, co zintegrovat nejde. Pokud se dobře pamatuji, tak podobně fungovala některá cvičení z mechaniky s doktorem Hruškou v prvním semestru, takže možné to je.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2023, 3. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Cvičenia boli výborne zorganizované a tempo primerané. Aj napriek tomu, že celý semester sme na predmete nestíhali, atmosféra cvičení bola presne opačná. Stratégia bola spočítať radšej menej, ale poriadne, čo by som odporučil aj pre prednášku. Mám pocit, že cvičenia mi dávali viac ako prednáška, pretože sa dali stíhať. Občas sa síce tematicky cvičenia od prednášky odchyľovali, v konečnom dôsledku sme ale prebrali všetko potrebné a na zápočte boli príklady podobné tým z cvičení.
Připomínka k předmětu, Klasická elektrodynamika [NOFY126, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 04.09.2023, 3. Ročník, Fyzika, bakalářské
Předmět byl velice dobře koncipován a bylo také poskytnuto maximální množství materiálů. Věřím však, že by do budoucna pomohla sada řešených úloh nebo nějaká forma cvičebnice.
Matěj Dvořák, 27.06.2023, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Bohužel, celá koncepce Klasické elektrodynamiky je zmatená. Oproti tomu, co má být nové, tedy elektrodynamice, je navíc spousta opakování jiných přednášek, což má za následek, že se nestíhá to nové a důležité.

Vyložené duplikace:
- Část o relativistické formulaci kopíruje přednášku z STR z minulého semestru, která už relativistickou elektrodynamiku zahrnuje (i se celkem často zkouší, dokonce včetně variačního odvození, které jsme na eldynu nedělali).
- V elektrodynamice se znovu odvozuje a zavádí rovinná elektromagnetická vlna, ale s tím jsme trávili minulý semestr celou přednášku z optiky.

Obecně je kladen důraz hlavně na matematické odvozování obecných vlastností a ne na aplikace, takže u řady témat doteď nevím, proč jsme je vlastně probírali. To se týká matice kapacity (a analogicky indukčnosti), nabitých elipsoidů, metody zrcadlení náboje.

Předmět navíc jede znovu v pořadí přednášky k elmagu, tedy od elektrostatiky přes magnetostatiku a kvazistacionární přiblížení k elektrodynamice. Proto se samotná elektrodynamika přednáší zběsile a nestíhá se (v našem případě byly elektrodynamice věnovány všeho všudy tři přednášky standardní (ze třinácti!) a jedna navíc nahraná na web). Dávalo by větší smysl zavádět postupně různé metody, a u každé ukázat, jak se aplikuje např. v elektrostatice (kde je to jednodušší), a jak pak v plném eldynu. Kdyby se začalo třeba odvozením potenciálů a Greenovy funkce, tak už bychom na druhé nebo třetí přednášce mohli aspoň něco tušit o tom, co že se v elektrodynamice může dít.

Bohužel, v současném stavu je můj hlavní dojem z předmětu spousta práce strávená převážně nad umělými problémy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.06.2023, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Velkou vadou na kráse tohoto předmětu je absence podrobných skript, které by dobře souhlasili s probíranou látkou. Profesor Krtouš přednáší dobře a srozumitelně, ale jelikož je student nucen si vše rychle zapisovat, aby měl všechny informace dostupné na později, nezbývá moc času na pochopení látky v hodině. Naštěstí jsou přednášky nahrávané, to se ale přece jen nemůže vyrovnat dobrým skriptům, kde bývá látka navíc většinou podána z mírně jiného úhlu než na přednášce, což je ku prospěchu. Právě absence skript mi v semestru dělala velké problémy a spoustu času jsem zbytečně strávil nad nahrávkami z přednášek a dopisování poznámek.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.06.2023, 3. ročník, Matematické modelování, bakalářské
Predmet je v podstate elmag z druhého semestra, bez materiálov, exaktnejší a s viac početnými technikami. Potešilo ma, že sme konečne riešili laplaceovu rovnicu (a ďalšie) riešením laplaceovej rovnice, a nie sčítavaním známych polí a aplikovaním odvodených princípov, ako tomu bolo na elmagu. Čo sa učiva týka, robili sme krásnu fyziku poctivým a uspokojivým spôsobom.
Spočiatku išiel predmet veľmi nad rámec elmagu, najmä pribudlo veľa početných techník v elektrostatike. Neskôr sme exaktnejším spôsobom opakovali / znova prešli učivo z elmagu, s doplnením niektorých výpočtov, ktoré sa v druhom semestri vynechali.
Celkove sa od študenta vyžadovalo viac precíznosti a lepšia orientácia v elmagu ako takom, ako tomu bolo v druhom semestri. Zápočtové a skúškové písomky boli ťažšie, ale zvládnuteľné a spravodlivé. Čo sa ústnej skúšky týka, skúšajúci bol celkom prísny a jeho myšlienkové pochody boli často odlišné od mojich, čo v kombinácii s tým, že veľa hovoril na skúške on, ma miatlo a vytvorilo dojem, že látke nerozumiem. Tiež som často neporozumel jeho otázkam, ktoré boli mimo kontext práve diskutovanej úlohy. Domáce úlohy boli veľmi príjemné a zaujímavé, s podrobným postupom a bez chytákov a algebraických hrôz. Veľa som sa naučil práve vďaka domácim úlohám.
Tiež sa mi páčilo, že bolo možné dosiahnuť odpustenie písomnej časti skúšky za dostatočný počet zápočtových bodov.

Moje hodnotenie predmetu po stránke sylabu je viac než pozitívne, čo však nemôžem povedať o jeho organizácii.

Čo sa časového plánu týka, niektoré veci boli zorganizované nepríjemne, iné pripomínali skôr organizačné zlyhanie. Prvý zápočtový test sa písal hneď po Veľkej noci a len na dvoch cvičeniach z piatich, pričom niekomu sa to krížilo s inou hodinou. Druhý sa písal v skúškovom období, čo sa mi vôbec nepáčilo, pretože to zvyšovalo už tak dosť veľkú záťaž na študenta a potenciálne sa mohlo krížiť s nejakou skúškou.
Rýchlosť preberania sa s blížiacim sa koncom semestra zvyšovala, ako aj pravdepodobnosť a dĺžka pretiahnutia prednášky. S existenciou športového dňa v čase prednášky prednášajúci vôbec nepočítal, aj napriek tomu, že jeho termín bol známy už na začiatku semestra. Toto zlyhanie bolo vyriešené tak, že bola nahraná prednáška, ktorá sa mala v ten deň konať, a študenti si ju mali pozrieť vo svojom voľnom čase (ktorý vtedy prakticky neexistoval) s tým, že látka sa bude skúšať. Prakticky tým bol zmarený odpočinkový účel športového dňa, toľko potrebného v náročnom období konca semestra.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK