AnketaAnketa(verze: 658)
V letním semestru akademického roku 2019/2020 probíhá sběr dat 08.06.2020 - 21.09.2020.
  
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Připomínka k předmětu, Úvod do Linuxu [NOFY077, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2020, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Pěkný úvod do tajů linuxového terminálu, velice kvalitně odpřednášen a pěkně uspořádán dle podrobného sylabu. Úkoly byly vhodně volené a hezky korespondující s probranou látkou. Některé nově nabyté znalosti již používám například při zpracování praktik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK