AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Základy prostorové geometrie [NMUM205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Výklad podáván s důrazem na didaktickou i pedagogickou stránku. Přístup trochu jako k dětem, nikoli dospělým studentům. Dovolím si upozornit na kontrast pozdních příchodů přednášející a kontroly absence studentů s požadovaným příchodem do 15 minut od začátku hodiny dle rozvrhu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Vyučující mne brzy znudila a ztratila moji pozornost. Nadšení, s kterým jsem přišel zmizelo a během celého semestru jsem chodil na předmět s odporem. Stalo se tedy přesně to, co je vyčítáno školství - utlumuje nadšení žáků a to si myslím, že je špatně. Jsem velmi zklamán. Moc doufám, že v dalších předmětech, kde budeme mít jako vyučující paní docentku, bude její přístup jiný a já nebudu znovu podstupovat to, co tento semestr.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Paní Robová je velmi milá, ovšem někdy s námi zachází jako s dětmi.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Velmi oceňuji styl výkladu a vůbec "učitelství" docentky Robové. Její hodiny jsou zajímavé a dobře koncipované.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2017, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Práci paní docentky Robové není co vytknout. Výklad byl opravdu srozumitelný, byly poskytnuty různé pohledy na řešení úloh. Přístup byl naprosto profesionální, lidský a vysoce didaktický, co velmi oceňuji. V případě jakéhokoliv dotazu paní docentka okamžitě reagovala, aby student látce porozuměl.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji vstřícný přístup, že látku vykládá srozumitelně a vše názorně ukazuje na příkladech.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Doc. Robová se velmi důstojně zhostila nesplnitelného úkolu vyložit středoškolskou prostorovou geometrii za jednu hodinu týdně v jednom semestru. Prezentace k dispozici na webu.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2016, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Oceňuji formu kolokvia, které skutečně otestuje znalosti studenta v dané problematice. Paní docentka navíc opravuje i malé vady během ústní části, čili má člověk u kolokvia možnost si téma urovnat. Z tohoto důvodu bych uvítal více okruhů (i když na to není bohužel asi prostor). Ocenil bych více listů k procvičování na webu (např. řezy).
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [32-KDM], Základy prostorové geometrie [NMUM205, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Přístup mi velmi nevyhovoval, jednání se studenty spíše jako s lidmi kteří vůbec nic neumí, místo rozvoje nás studentů, spíše vychválení sebe. Prostě zbytečný předmět s vyučující, která v tomto předmětu nic nenaučí. Nemohu kompletně hodnotit jak moc dokáže naučit, protože zde ani není prostor pro to, nás něco naučit.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka je rozený pedagog, rozhodně stojí příkladem pro nás, co chceme učit na středních školách. Možná se to pak projevilo tím, že byl výklad trochu pomalý, ale jinak šlo o vcelku zábavné hodiny.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Paní docentka se nemusí bát na studenty přitvrdit a zavalit je náročnější teorií než Pythagorovo větou a řezy těles. Studujeme přeci MFF UK. Přístup paní docentky mi připomínal spíše druhý stupeň ZŠ.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Velmi oceňuji styl výkladu a vůbec "učitelství" docentky Robové. Její hodiny jsou zajímavé a dobře koncipované.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 22.01.2017, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Platí co u přednášky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Přednášky i cvičení má pečlivě připravené, hodiny mě bavily. Vstřícný přístup ke studentům, dost prostoru na dotazy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Oceňuji důraz kladený na řezy těles, ale navrhuji místo 'obkreslovacích kopyt' používat předtištěná tělesa, výrazně by to ušetřilo čas. Pěkné pracovní listy.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2016, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
viz přednáška
Připomínka k předmětu, Základy prostorové geometrie [NMUM205, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Předmět je poměrně jednoduchý, v podstatě řeší stereometrii střední školy. Jsou to skutečně základy. Kdyby nebyla povinná docházka, bylo by to lepší, neboť lidé, kteří stereometrii na střední škole absolvovali, by mohli hodiny navštěvovat dle vlastního uvážení - pokud jsou celou hodinu rozebírány metody řezání krychle, může student tuto látku ovládající věnovat čas jiné látce atd. Těm, co stereometrii neabsolvovali, nabízí předmět hezky zpracované základní znalosti a provede je všemi možnými problematikami.
Dle mého názoru, předmět ideální pro úplné začátečníky. Ideálně bych zvolila dvě paralelní úrovně, jednu právě pro začátečníky a druhou pro pokročilejší tak, aby oběma skupinám předmět přinesl co nejvíc.
Vzhledem k povinné docházce shledávám předmět velmi pomalým- patřím mezi studenty, kteří učivo probírali na střední škole a spoustu času jsem si připadala na hodině zbytečně. Nikoli ve smyslu, že bych neměla práci, ale práce, kterou jsem dělala, nebyla obohacující.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Tento předmět je velká ztráta času. Na první hodinu jsem se dost těšil, protože geometrie je mým oblíbeným předmětem. Mé nadšení vydrželo přibližně čtvrt hodiny a následně na každou hodinu jsem šel s velkým odporem. Bohužel je tento předmět povinný a bohužel jeho splnění vyžaduje docházku, ale osobně doporučuji využít všechny možné absence.
Předmět jako takový má být koncipován jako pomoc či vlastně doučení základní stereometrie pro všechny učitele, aby se vlastně po roce a půl studia na mff dostali se svou úrovní stereometrie na maturitní úroveň. Velmi chápu, že pokud někdo tuto úroveň nemá a studuje na učitele matematiky, je to hodně špatně. Je také velmi špatně nutit někoho, komu tento předmět neposkytuje prakticky nic nového, chodit povinně na přednášku a cvičení (bohužel na začátku jsme se dověděli, že předmět bude koncipován tak, že je z části přednáška a z části cvičení, ale není rozdělen přesně na přednášku a cvičení, takže nemůžete nechodit ani na přednášku). Osobně bych navrhoval koncipovat tento předmět jinak a myslím si, že by nebylo na škodu na začátku dát rozřazovací test a ten kdo by v něm uspěl, by nemusel povinně chodit, nebo prostě nemít povinnou docházku vůbec.
Co přesně se mi na předmětu nelíbilo:
-Ztráta času - jsou lidé, co se na tomto předmětu nenaučí nic nového (měli by to být všichni) neboť mají složenou maturitní zkoušku ve které je přednášená úroveň vyžadována.
-Příliš pomalé tempo, které způsobilo ztrátu pozornosti a nevytíženost studentů.
-Nemožnost rozvoje pro ty, kteří základy ovládají.
-Povinná docházka na přednášku.
-Přístup vyučující, která nás brala jako středoškolské studenty a tudíž příliš často vysvětlovala triviality, což člověka omrzí a znudí.
-Příliš malá atraktivita předmětu neb předmět nemá dostatečné jiné cíle, než naučit již dávno zvládnuté.
-Velká časová dotace na málo látky.
-Vyžadování nošení pomůcek, které nebylo potřeba využívat a které (opět a zas jsem u času) spíše zpomalovali, než urychlovali proces rýsování.
-Postavení závěrečného testu, kdy se mnohem více hledí na výsledek, než na postup a příliš se řeší celková úprava.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 23.02.2018, 2. ročník, Matematika, bakalářské
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2018, 2. Ročník, Fyzika, bakalářské
Jako osvěžení znalostí ze střední školy dobré, ale poněkud rozvleklé.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 20.02.2018, 1. ročník, Fyzika, bakalářské
Látka pro mě byla známá ze střední školy, příliš jednoduchá, raději bych čas trávila řešením složitějších příkladů. Pěkně shrnuto, nicméně pro sebe to považuji za zbytečné.
Uvítala bych, kdyby se oba testy mohly psát již po několika seminářích a tím by měli lidé, kteří s geometrií nemají problém, hotovo už na začátku semestru.
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Skvělý předmět pro studenty, již se zatím příliš neseznámili s geometrií.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Díky přednáškám jsem si mohla sjednotit znalosti ze SŠ a získat nad danou látkou nadhled.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Opakování středoškolské geometrie. Pro studenty z kvalitních gymnázií zcela nadbytečné. Jednou z mála nových věcí pro mě byl důkaz Eulerovy věty o tělesech, který byl pouze naznačen.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2016, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Zaměření na potřeby budoucího pedagoga geometrie na střední škole. Mnoho aplikací, ukázek a také historický vývoj. Děkuji za přínosný předmět.
Připomínka k předmětu, Základy prostorové geometrie [NMUM205, seminář]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2019, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Velká katastrofa, pro mnoho lidí velmi zbytečný předmět. Dle mého názoru by neměl být povinný, nebo alespoň neměl mít povinnou docházku, když už by povinný zůstal. Na tomto předmětu se nenaučí většina studentů nic, protože učivo odpovídá maturitní zkoušce! Závěrečné kolokvium příliš snadné, v podstatě jen donucení přijít na půl den na Karlín místo přípravy na jiné zkoušky. Na kolokvium lze jít bez jakékoli domácí přípravy a zvládnout ho bez problému a příprava není potřeba ani na test před kolokviem, který je také velmi snadný. Takže vlastně jediné co vám předmět dá, je nějaký ten povinný kredit zadarmo a vezme vám 90 minut vašeho života každý týden, které byste mohli využít užitečněji.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.01.2019, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Požadavky jsou jasné a celkově minimální, nedá se čekat jejich snížení, protože už tak, jak nám bylo vysvětleno, mají dohnat a srovnat schopnosti ve středoškolské geometrii. Možná se jelo na můj vkus občas trochu moc pomalu.
Jiří Helus, 23.02.2018, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
Pokud má mít tento předmět smysl, měl by být kladen důraz na to, že studujeme MFF UK a tedy zvládneme látku více do hloubky. Nic mi tento předmět nedal...
Autor příspěvku je pořadateli ankety známý, 19.02.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Skvělý předmět pro studenty, již se zatím příliš neseznámili s geometrií.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.01.2017, 2. ročník, Fyzika, bakalářské
Oceňuji, že jsme spočítali hodně příkladů, které byly typově stejně jako ty v kolokviu. Všechno bylo srozumitelně vysvětleno.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2016, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Opakování středoškolské geometrie včetně práce s rýsovacími pomůckami.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 15.02.2016, 2. Ročník, Matematika, bakalářské
viz přednáška
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK