AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. [32-KNM], Metoda konečných prvků 1 [NMNV405, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Stejné jako u přednášky
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Nejvíc na cvičeních bych ocenila to úplně poslední cvičení v semestru, kdy jsme společně udělali celou vzorovou zkouškovou písemku.
Většina cvičení probíhala formou vyvolávání studentů k tabuli, což mi přišlo nešťastné. Pro studenty bylo často obtížné pochopit, co po nich pan profesor vlastně chce. Celkově myslím, že pan profesor nechce slyšet jiné řešení problému, než je přesně to jeho. To pak často vede k nedorozuměním a zdlouhavým řešením i jednoduchých příkladů. Komunikace v angličtině navíc vše komplikovala.
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. [32-KNM], Metoda konečných prvků 1 [NMNV405, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2019, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Velice nudná monnotóní přednáška, bylo by dobré více vysvětlit klíčové pojmy a hlavně návaznost k praktickému počítání
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Panu profesorovi bych vytkl dvě věci. Zaprvé je jeho výklad poměrně monotónní a uspávající. Bylo by fajn, kdyby víc zdůrazňoval důležité věci a hovořil trošku nadšeněji a zapáleněji, ne jako stroj. Zadruhé - a to je úplný detail - je trochu zvláštní, že u zkoušky (téměř) nevyžaduje důkazy vět, ale lpí na konstantách ve zněních. Ty konstanty jsou samozřejmě strašně důležité, ale když se člověk neučí důkaz, tak jen "padají z nebe" a těžko se zapamatují. Přišlo by mi lepší buď důkazy vyžadovat (a možná chtít méně počítání), nebo je nevyžadovat, ale nebazírovat tolik na jejich přesné formulaci. Jinak byla výuka i zkouška dobře připravená.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednáška byla trochu nepřehledná. Pro větší pochopení látky je dobré přečíst si knížku Metoda konečných prvků pro řešení eliptických rovnic a nerovnic (od Jaroslava Haslingera), kterou přednáška kopíruje a kde je vše dobře vysvětleno.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Pan profesor prokázal velmi dobrou úroveň přednesu, jeho přístup ke studentům je rovněž chvályhodný.
Při přednáškách bych však ocenil pevnější strukturu, číslování kapitol (a vět nevyjímaje) by bylo, dle mého názoru, velice přínosné. Také jsem měl někdy problém rozpoznat, kde končí důkaz tvrzení a kde naopak začíná tvrzení nové (hlavně v kapitole Konvergence MKP - zde bylo dokázáno mnoho tvrzení, avšak bylo obtížné poznat které na co navazuje). Všechny tyto nedostatky však odstraňují skripta, která se při výuce velice hodila.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Jako hlavní záporný bod bych vypíchl nestrukturovanost přednášky a cvičení. Odkazy na věty nebo lemmata 'to před dvěma týdny' je tristní v tom smyslu, že je velmi jednoduché toto spravit a zároveň to velmi ztěžuje srozumitelnost látky. Zároveň nebyly dostatečně vyloženy základy a dotazy na základy se setkávaly často s velmi nepřívětivými vysvětleními a překvapeným 'no to byste snad měli vědět'. Chybělo velmi základní provázání faktů v samotné přednášce. Další velkou překážkou byla místnost (seminárka KNM), kde byla využívána pouze jedna tabule. Velmi by pomohlo, kdyby se látka mazala o dost později a vždy se přednnášející ptal, jestli může již látku mazat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 21.02.2016, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přednáška byla dle mého názoru dost nudná a mnoho jsem si z ní neodnesla. Látku jsem pochopila až při samostatném učení na zkoušku. Oceňuji však formát zkoušky, kde je kladen důraz na použití toho, co jsme se učili, a ne na technické a ošklivé důkazy řádu konvergence a podobně.
Připomínka k předmětu, Metoda konečných prvků 1 [NMNV405, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení vhodně sledovala strukturu přednášky. Stejně jako přednáška byla i cvičení přínosná. Oceňuji zadávání prezentací na vypracování jednodušších tvrzení ze skript a počítání u tabule.
Nemohu za sebe tvrdit, že bych stíhal plnit případné domácí úlohy, ale jejich zadávání by mohlo přispět k lepšímu porozumění látce.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení by mělo být, dle mého názoru, pro studenty ve smyslu možnosti si vyzkoušet látku a pracovat samostatně. Z tohoto pohledu cvičení podle mne svůj cíl spíše nesplnilo.
Připomínka k předmětu, Metoda konečných prvků 1 [NMNV405, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Je trošku nešťastné, že k MKP je třeba znalost PDR1, které se ale učí paralelně a kvůli tomu jsme na ně museli několikrát čekat. Ideální by bylo, kdyby byly PDR učeny o semestr před MKP.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 07.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Výuka probíhala v anglickém jazyce, úroveň jazyka i výuky celkově byla velmi dobrá. Přednášky byly přínosné a poutavé. Kurz byl dobře uspořádán, obtížnost zkoušky přiměřená. Skripta k předmětu jsou přístupně napsaná, velice vhodná k přípravě na zkoušku.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 03.02.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Důležitý předmět, který pokrývá naprosto zásadní numerickou látku. Ale nesynchronizovanost s přednáškou PDR a pojetí sylabu předmět podle mého brzdí.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 26.01.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Často se musí čekat na přednášku z PDR, což není chyba ani jednoho z přednášejících, jako spíš to, že musíme stihnout všechny magisterské předměty během dvou let.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK