AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. [32-MUUK], Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin [NMMO402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.07.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
S přednášením prof. Málka jsem byl skutečně spokojený. Byl ochotný odpovídat na dotazy a také nám vyjít vstříc s požadavkem na méně domácích úkolů.
Připomínka k předmětu, Termodynamika a mechanika nenewtonovských tekutin [NMMO402, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.07.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Mělké povědomí o nenewtonských jevech může být docela zajímavé, i když se touto oblastí nehodlám dál zabývat. Princip maximalizace produkce entropie mi připadal poněkud náročnější na pochopení (hlavně účel té procedury), ale přečtením příslušného odstavce v něj. článku na toto téma se to zlepšilo.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2016, 1. Ročník, Fyzika, navazující magisterské
Tento předmět klade důraz, jako jeden z mála, na pochopení klíčových myšlenek přednášené teorie. Do výuky jsou vnášeny nejnovější poznatky na poli konstitutivní teorie tekutin. Součástí zápočtu je vypracování poměrně časově náročných domácích úkolů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK