AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Mechanika kontinua [NMMO401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Přístup vyučujícího ke studentům v průběhu výuky i mimo ni je příkladný. Patrná je snaha podávat látku tak, aby ji studenti pochopili, ne pouze přijímali.
Zkouška je velice férová a její formát vhodně koresponduje s mou představou o pracovní náplni lidí aspirujících na akademické působení - studium a porozumění odborným textům.
Mgr. Vít Průša, Ph.D. [32-MUUK], Mechanika kontinua [NMMO401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 11.01.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Super přednáška i cvičení. Všechno bylo dobře a přehledně uspořádáno, přednáška se dala sledovat bez problémů. Podmínky pro zápočet i zkoušku byly férové a zvládnutelné.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na můj vkus byl pan vyučující trochu moc "fyzikální". Ocenil bych víc matematického přístupu a méně počítání s dx jako s číslem. A pokud už se s ním jako s číslem počítá, tak nějak naznačit, jak by se ony výpočty daly matematicky formalizovat. Ideálně to bylo provedeno u definice deformačního gradientu.
Připomínka k předmětu, Mechanika kontinua [NMMO401, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení svou náplní dobře reflektovala přednášku. Oceňuji také zadávání domácích úkolů, které nutí studenty soustavně pracovat i v průběhu semestru.
Za sebe mohu říct, že bych na cvičeních preferoval více jednodušších příkladů (pokud nějaké jsou).
Zajímává témata: odvození modelů a konstitutivních vztahů, aplikace odvozených vztahů na konkrétní případy již známých zákonů mechaniky (Archimédův zákon, Hookův zákon).
Připomínka k předmětu, Mechanika kontinua [NMMO401, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 25.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět byl velmi zajímavý, začali jsme opakováním lineární algebry a na konci jsme zhruba spočítali, jak se nafukuje válec. Úvodní opakování mi připadalo poněkud rozvleklé, ale aspoň jsme si zažili některé věci, které se doteď třeba jen zmínily na nějakém ze základních předmětů. Závěrečné aplikace byly naopak zajímavé a motivační. Cvičení probíhala stejně jako přednáška, jen jsme každý týden dostávali úkoly, jejichž obtížnost se výrazně lišila - někdy jim stačilo věnovat půl hodiny, jindy mi zabraly několik hodin. Potěšilo mě, když nás přednášející asi v polovině semestru přestal vyvolávat k tabuli (asi když viděl, jak se nám nechce). Skvělý mi přišel systém zkoušky - místo abychom se učili nazpaměť odvozovat jednotlivé rovnice, bylo potřeba předvést předem určený důkaz a pochopit vybraný vědecký článek, což je podle mě užitečnější.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 19.02.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Větu o transportu jsme si dokazovali podruhé, větu o ekvivalenci potenciálnosti a nulovost integrálu přes uzavřenou křivku asi po sto padesáté. Rozdíl mezi Lagrangeovským a Eulerovským popisem jsem probírali potřetí. Vyučující se přitom netvářil, že jen opakuje a připomíná staré známé věci, ale že probíráme něco nového. Možná by bylo dobré porovnat sylabus s úvodem do matematického modelování, klasickou mechanikou a bakalářskou analýzou. (Je ale možné, že studenti "modelování na fyzice" některé z těchto témat neprobírali.)
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 23.01.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Struktura kurzu je výborná, přednášky přínosné a náročnost adekvátní.
Ocenil bych, kdyby ke kurzu byla nějaká skripta nebo kniha, se kterou by bylo možné více spolupracovat. Zadávat kapitoly k přečtení na následující týdny výuky apod.
Webové stránky předmětu jsou přehledné a informativní, mohly by však obsahovat i nějaký doplňující materiál (odkazy na web, videa ilustrující probíranou problematiku). Nemohu říct, že bych byl býval tento materiál stíhal zpracovávat, ale schopní studenti by mohli.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 09.02.2016, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Srozumitelný výklad podávaný ideálním tempem. Formát zápočtu a zkoušení - domácí úkoly a porozumění odbornému článku - je příjemný a velmi efektivní.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK