AnketaAnketa(verze: 652)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. [32-KMA], Obyčejné diferenciální rovnice 2 [NMMA407, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Opět bych mohl napsat v podstatě totéž, co jsem napsal o docentu Bártovi v hodnocení přednášky. Rozdíl je ale v tom, že na cvičení se dopouštěl méně chyb než na přednášce, a proto zde hodnotím o známku lépe.
doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. [32-KMA], Obyčejné diferenciální rovnice 2 [NMMA407, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na docentu Bártovi oceňuji zejména to, že je vstřícný, ochotný odpovídat na dotazy a celkově příjemný. Vadilo mi ale, že se v důkazech dopouštěl poměrně mnoha chyb a spousta kroků nebyla řádně zdůvodňována. Občas bylo špatně nebo nejasně uvedeno dokonce i znění vět a definic.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 16.02.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Pan docent Bárta je z mých zkušeností skvělý vyučující, který látku vysvětluje srozumitelně.
Bylo na něm v průběhu semestru nicméně znát, že se na přednášky připravoval stále méně a ke konci úroveň výuky klesla a pan docent působil mírně zmateným dojmem. Některá tvrzení jsme z časových důvodů vynechávali a přednášky si nahrazovali místo cvičení. I tak jsem však byl s přednáškou nadprůměrně spokojený.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Důkazy psané na tabuli jsou spořádanější a jaksi snáze čtivější než u většiny vyučujících.
Připomínka k předmětu, Obyčejné diferenciální rovnice 2 [NMMA407, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Můj názor na cvičení v podstatě odpovídá mému názoru na přednášku, takže ho sem nebudu psát.
Chtěl bych ale vyzdvihnout existenci a kvalitu internetové sbírky úloh kolegů Bárty a Pražáka.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Ke cvičení je výborná sbírka úloh.
Připomínka k předmětu, Obyčejné diferenciální rovnice 2 [NMMA407, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 18.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na předmětu se mi nejvíce líbila kapitola o dynamických systémech. Ocenil bych, kdyby bylo na přednášce věnováno více času teorii obecných (spojitých, nikoliv hladkých) dynamických systémů. Poincaré-Bendixsonova teorie byla zajímavá. Příliš se mi ale nelíbila teorie bifurkací - chyběly mi tam přesné definice. Kapitola o centrální varietě byla celkem zajímavá a teorie regulací také.
Jako velký problém přednášky vidím (ne)dostupnost vhodné literatury. Na stránkách přednášejícího jsou sice minimálně dvoje "skripta", ale důkazy jsou v nich často nepřesné a chybí rigorózní zdůvodnění některých kroků.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.02.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět obsahuje částečně zajímavosti rozšiřující předmět ODR1 a částečně skutečně užitečnou nadstavbu nad ODR1. Dohromady pěkná náplň. K přednášce jsou dostupné zápisky starších kolegů, poměrně dostatečná literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK