AnketaAnketa(verze: 653)
V letním semestru akademického roku 2018/2019 probíhá sběr dat 13.05.2019 - 18.09.2019.
   Přihlásit přes CAS
Připomínky k výuce (Oba semestry)
   
Předmět: Katedra:
Typ:
  • Není vybraný rok, zobrazují se pouze komentáře méně než 5 roky staré
Při výběru garanta předmětu se zobrazují připomínky jak k němu, tak ke všem vyučujícím daného předmětu. Při výběru vyučujícího, který garantem není, se zobrazují připomínky vztažené pouze k němu.
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. [32-KMA], Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Vzhledem k tomu, že cvičení během semestru neprobíhalo, těžko jej lze hodnotit. Možná by se mělo zvážit přeformátování na 4/0 místo 3/1.
doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. [32-KMA], Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Velmi oceňuji vstřícný příjemný přístup ke studentům. Jedinou větší výtkou je občasná nepřipravenost. Nadruhou stranu, je \emp{velmi} důležité, že ve výkladu byli delší pauzy (1-2 minuty). Všichni se sjednotili, dohnali učitele a měli možnost se zamyslet nad právě vyloženou látkou. Jedna suplovaná hodiny doc. Pražákem byla v tomto ohledu naprostou katastrofou (v porovnání s doc. Kaplickým), protože jsme vůbec nikdo nestíhali opisovat, natož nad tím přemýšlet. Tudíž se výuka změnila v přepisování z tabule a rozmyslet si definice atp. zbylo na doma. Nicméně ideální by samosebou byla připravenost a zároveň pauzy. Jinak není co vytknout. Moc se mi líbila snaha vše co nejvíce motivovat/opodstatnit. Velmi pomáhá v pochopení.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 29.06.2017, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Větší připravenost vyučujícího než v prvním semestru. Celá přednáška byla lepší, lépe zorganizovaná a stihlo se vše důležité. Hodně tomu pomohlo zrušení prezentací studentů. Je poznat, že docent Kaplický se do předmětu po dlouhé době co ho učil (podle datumu v anketě) zase dostává a pevně věřím, že u přednášení zůstane. Je vidět jeho nadšení pro PDR a to je dobře.
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. [32-MUUK], Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.07.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Dokud k tabuli chodili studenti a prezentovali příklady z domu, mohli si zkoušet vystupování před lidmi (v angličtině) a ostatní se totéž nepřímo učili tím, že je pozorovali. Záhy ale zájem o chození k tabuli uvadl.

Pokud jde o obsahovou stránku cvičení, odnesl jsem si méně než z přednášky, protože se skica řešení (na víc většinou nebyl čas) částečně objevila na tabuli dřív, než jsem dočetl a pochopil zadání.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.07.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení prošlo podle mého názoru během semestru velkou změnou. Na začátku byli studenti povzbuzováni k samostatnému řešení úloh u tabule a ti aktivnější z nás se mohli o úlohy přetrhnout, takový o některé z nich byl zájem. Zvláště o ty týkající se prostorů funkcí. Tato část přednášky byla totiž mnoha studentům bližší než samotný hlavní úsek o jednotlivých typech rovnic a neustále se opakujících odhadech. Přednášející tyto lidi pouze opravoval, případně je doplňoval, jeho role byla poměrně pasivní.
Druhé velké části lidí se tento přístup moc nelíbil a odmítali k tabuli jít a nějaké úlohy se zhostit. Vyústilo to v situaci, kdy přednášející řešil ústní úlohy sám a ti, co nijak nepřispěli, zpracovali ke konci semestru extra úlohy písemně.
Někteří z těch, co u tabule byli, brali přednes u ní mnohdy jen jako další splněnou povinnost, další krok k získání zápočtu. Kvalita jejich vysvětlení problému mi mnohdy nepřišla dostatečná. Protože pan docent rozumí látce lépe než kdokoli z nás a ví, jak každou úlohu řešit, stačily mu občas slyšet jen hlavní kroky v postupech, které si už uměl "slepit" dohromady a nepídil se po detailech. Ne všichni v tom jsou ale natolik zběhlí, mě nevyjímaje, a potřebují trochu postrčit.
Jen někteří z nás se skutečně snažili zadaný problém vysvětlit tak podrobně, aby si z toho něco odnesli i ostatní lidé v učebně a jen tupě neopsali několik odhadů načmáraných na tabuli. To mě trochu mrzelo. Když začal úlohy řešit pouze pan Pokorný, vše se zlepšilo.
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. [32-MUUK], Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Výrazně mi pomohla okamžitá reakce při zmírnění náročnosti domácích úkolů, která byla kritizována v zimním semestru.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.09.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
+: Ochotný vyučující, umí dobře vysvětlit myšlenku, píše skripta. -: Výklad je rychlý a nedá se stíhat chápat.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.07.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Bylo skvělé, že si doc. Pokorný během semestru našel čas na psaní skript. 26 lidí tak dostalo příležitost naučit se dobře úvod do slabých řešení evolučních rovnic. A to se myslím počítá. Navíc to dělá čest fakultě, protože mám za to, že zpracovaná skripta k důležitým přednáškám patří ke standardům renomovaných univerzit.

Stíhat sledovat výklad na tomto předmětu bylo pro mě a pár studentů, se kterými jsem se o tom bavil, vyloučené. Řekl bych, že by to nespravilo sebelepší přednášení; na vině je spíš můj nedostatek inteligence.

Doc. Pokorný byl na přednášky připravený a mluvil angličtinou na slušné úrovni.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.07.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Na úvod svého komentáře bych rád napsal, že za celé moje dosavadní studium jsem neviděl tak velkou změnu ze strany přednášejícího. Znamená to pro mě, že pan docent skutečně četl připomínky ze zimního semestru a snažil se výuku zlepšit. A dopadlo to velmi dobře.
Domácí úlohy, které byly zadávané každý týden se oproti zimě zjednodušily a už neodrazovaly od jejich řešení. Bylo možné se s nimi vypořádat za jedno až dvě odpoledne. Všechny přednášky byly v angličtině a jazyk výuky se neměnil. Pan docent byl vždy ochotný poskytout konzultaci látky z přednášek i cvičení a na vše měl pohotové odpovědi. Skripta byla na stránkách neustále k dispozici a průběžně byla včas doplňována. Na cvičeních jsme byli nabádáni k pokládání dotazů v případě jakékoli nejasnosti a každý z nich se setkal s jasnou odpovědí. Člověk se potom necítil jako naprostý blb, který by měl dávno všemu rozumět. Na zkoušce byl pan Pokorný velmi vstřícný a hodnotil mírně. Pokud student něco neznal, vše se dozvěděl a pochopil.
Jediná věc, která se nezměnila (a pravděpodobně ani nemohla) je rychlost výkladu. Objem látky, který je nutný v kurzu odpřednášet je obrovský a chápu, že pomalu vykládat nelze. Nicméně to, co bylo odpředneseno, bylo bez chyb. Moc děkuji.
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. [32-KMA], Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2016, 2. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Pěkně, přehledně a zajímavě vedený výklad
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 27.06.2016, 4. ročník, Matematika, bakalářské
Skvělá přednáška, překvapilo mě, že i parciálky můžou dávat smysl. Nejvíc bych chtěla ocenit, jak přednášející strukturoval dlouhé důkazy, rozdělení do jednotlivých kroků bylo přehledné a pokud někde (často) byly dlouhé vzorce, pak upravovat jednotlivé členy zvlášť mi moc pomohlo, abych se neztratila v úpravách. V neposlední řadě bych chtěla ocenit, že na zkoušku byly velmi rozumné a dobře specifikované požadavky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2016, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
Nadprůměrně srozumitelný výklad. Studentům v rámci výkladu připomíná pojmy, se kterými se v průběhu studia již setkali, ale nemají je v živé paměti. Zodpovědný přístup k organizaci přednášky.
Připomínka k předmětu, Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, cvičení]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.09.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Cvičení probíhalo stylem prezentace domácích úloh studenty. Byly obtížné ale aspoň v únosném množství oproti PDR1.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Vzhledem k tomu, že cvičení během semestru neprobíhalo, těžko jej lze hodnotit. Možná by se mělo zvážit přeformátování na 4/0 místo 3/1. Nemyslím si, že by absence cvičení byla ovšem chybou přednášejícího, spíše je asi důsledkem velmi výživného sylabu.
Připomínka k předmětu, Parciální diferenciální rovnice 2 [NMMA406, přednáška]
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 13.09.2018, 2. ročník, Matematika, navazující magisterské
Rozsahem velice obsáhlý a velmi náročný předmět. Nicméně dobře strukturovaný a užitečný.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 12.09.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Náročný předmět, který vyžaduje hodně vlastní práce a přípravy. Současně vznikající skripta dobře doplňovala poznámky z přednášky.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 10.09.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Předmět je náročný a obsahuje velké množství látky. Ocenil bych rozdělení předmětu, konkrétně třeba nelineární problémy dát do navazující přednášky. Moc mi nedává smysl o přednášce provádět dlouhé technické výpočty, odhady apod. na tabuli, nemá to žádnou přidanou hodnotu oproti skriptům. Naproti tomu by se hodilo víc času strávit vysvětlováním, "o co vlastně jde".
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 08.07.2018, 1. ročník, Matematika, navazující magisterské
Na předmětu se člověk pozvolna dostává ke konceptům, o nichž mi není známo, že by byly pokryty učebnicemi. Proto je dobře, že tento předmět existuje – téma je pro mě náročné, ale učit se ho samostatně z vědeckých článků by vyžadovalo neskutečně větší úsilí.

Podnět pro budoucí vyučující: mohli byste prosím zobrazení i, I (příp. izometrii Hilb. prostoru se svým duálem) u Gelfandových trojic „didakticky“ explicitně vypisovat o něco déle než jen v jediném příkladu/poznámce? Bezstarostné zaměňování dualit a skalárních součinů u Gelf. trojic působí jako vysoká černá magie. Přirovnal bych to k vnoření do druhého duálu a reflexivitě, které jsem na ÚFA pochopil právě díky pečlivému zápisu bez ztotožňování objektů a „abuses of notation“.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 06.07.2018, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Pokračování kurzu ze zimy
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 01.07.2017, 1. Ročník, Matematika, navazující magisterské
Objemově lépe zvládnutelné než první semestr a zároveň i o něco lehčí. Přesto stále velmi náročný předmět na udržení přehledu v látce. Vzhledem k tomu, že velkou část předmětu hrají prim všemožné odhady a nerovnosti, ocenil bych zařazení nějakého rychlého přehledu těchto nerovností a jejich \emph{ostrosti} (zda a případně jak velký nadodhad je). Velmi se mi líbila motivace všech odhadů na laplaciánu, bez ní by to bylo mnohem více memorování. Kladně také hodnotím odkazy na úvod do PDR (3. roč. Bc-LS) a PDR1. Přesto bych ocenil víc provázanosti s první přednáškou. Například vypíchnout kdy a nač potřebujeme hladkost hranice.
Student zakázal zobrazování osobních údajů, 24.05.2016, 1. ročník, Fyzika, navazující magisterské
V podání doc. Pražáka šlo o perfektně strukturovanou přednášku jejíž náročnost odpovídá hodinové dotaci předmětu. Náročnost domácích úkolů byla ideální.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK